Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Welcome to Cardiff University Humanities and Social Studies Open Day 20 th February 2013.

Similar presentations


Presentation on theme: "Welcome to Cardiff University Humanities and Social Studies Open Day 20 th February 2013."— Presentation transcript:

1 Welcome to Cardiff University Humanities and Social Studies Open Day 20 th February 2013

2 Croeso i Brifysgol Caerdydd Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol Diwrnod Agored 20 fed Chwefror 2013

3 Humanities & Social Studies at Cardiff Six Schools offer teaching and research in the humanities & social studies at Cardiff. These are: the Cardiff School of English, Communication & Philosophythe Cardiff School of English, Communication & Philosophy the Cardiff School of European Languages, Translation & Politics the Cardiff School of European Languages, Translation & Politics the Cardiff School of History, Archaeology & Religion the Cardiff School of History, Archaeology & Religion the Cardiff School of Journalism, Media & Cultural Studies the Cardiff School of Journalism, Media & Cultural Studies the Cardiff School of Music the Cardiff School of Music the Cardiff University School of Welsh the Cardiff University School of Welsh

4 The School of English, Communication and Philosophy is one of the largest Schools in the University; is one of the largest Schools in the University; offers a wide range of Single Honours and Joint Honours undergraduate degrees in three major discipline areas. The School also offers a range of postgraduate degrees. offers a wide range of Single Honours and Joint Honours undergraduate degrees in three major discipline areas. The School also offers a range of postgraduate degrees. - English Language - English Language - English Literature - English Literature - Philosophy - Philosophy - Critical and Cultural Theory (postgraduate level only) - Critical and Cultural Theory (postgraduate level only) and a wide range of module choices within each of these; and a wide range of module choices within each of these; provides a friendly, supportive and exciting environment for learning; provides a friendly, supportive and exciting environment for learning; regularly attains excellent degree and NSS results and receives very positive feedback from students on the quality of its teaching; regularly attains excellent degree and NSS results and receives very positive feedback from students on the quality of its teaching; has an international reputation as a centre for research and publication. has an international reputation as a centre for research and publication.

5 Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth un or Ysgolion mwyaf yn y Brifysgol un or Ysgolion mwyaf yn y Brifysgol Mae ENCAP yn cynnig ystod eang o raddau anrhydedd sengl ac ar y cyd mewn tri maes gwahanol. Mae'r Ysgol hefyd yn cynnig ystod o raddau uwch: Mae ENCAP yn cynnig ystod eang o raddau anrhydedd sengl ac ar y cyd mewn tri maes gwahanol. Mae'r Ysgol hefyd yn cynnig ystod o raddau uwch: - Iaith Saesneg - Iaith Saesneg - Llenyddiaeth Saesneg - Llenyddiaeth Saesneg - Athroniaeth - Damcaniaeth feirniadol a diwylliannol (ar lefel ôl-raddedig yn unig) ac mae amrywiaeth eang o ddewisiadau modiwlau o fewn pob adran; ac mae amrywiaeth eang o ddewisiadau modiwlau o fewn pob adran; yn cynnig amgylchedd dysgu cyffrous, cyfeillgar a chefnogol; yn cynnig amgylchedd dysgu cyffrous, cyfeillgar a chefnogol; yn cael canlyniadau graddio ardderchog yn rheolaidd a hefyd yn derbyn adborth adeiladol iawm gan y myfyrwyr am safon y dysgu o fewn yr Ysgol; yn cael canlyniadau graddio ardderchog yn rheolaidd a hefyd yn derbyn adborth adeiladol iawm gan y myfyrwyr am safon y dysgu o fewn yr Ysgol; yn adnabyddus fel canolfan ymchwil ryngwladol â chyhoeddiadau o fri. yn adnabyddus fel canolfan ymchwil ryngwladol â chyhoeddiadau o fri.

6 The Cardiff School of European Languages, Translation & Politics The Cardiff School of European Languages, Translation & Politics is one of the largest of its kind in the UK and has over 1,500 students. It comprises the following disciplines: French French German German Hispanic Studies Hispanic Studies Italian Italian Translation Translation Politics (including European Politics & International Relations) Politics (including European Politics & International Relations) We are a vibrant, multicultural and multidisciplinary School, specialising in the different histories, political systems, languages, literature and cultural identities of Europe. We are a vibrant, multicultural and multidisciplinary School, specialising in the different histories, political systems, languages, literature and cultural identities of Europe. We have our own auditorium and IT suites equipped with cutting-edge language programmes. We offer a wide range of degree programmes both in arts and social science subjects, including innovative joint degrees in Politics and French with the University of Bordeaux. New for September 2012 is the BA Translation, which is currently undergoing validation. We have our own auditorium and IT suites equipped with cutting-edge language programmes. We offer a wide range of degree programmes both in arts and social science subjects, including innovative joint degrees in Politics and French with the University of Bordeaux. New for September 2012 is the BA Translation, which is currently undergoing validation. Above all, we are committed to creating a welcoming learning environment that allows our students to reach their full potential, whether in the fast stream of the civil service, finance, journalism, teaching or other careers of their choosing. Above all, we are committed to creating a welcoming learning environment that allows our students to reach their full potential, whether in the fast stream of the civil service, finance, journalism, teaching or other careers of their choosing.

7 Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth Caerdydd yw un or fwyaf oi fath yn y DU ac mae ganddi dros 1,500 0 fyfyrwyr. Maen cwmpasur disgyblaethau canlynol: Ffrangeg Ffrangeg Almaeneg Almaeneg Astudiaethau Sbaenaidd Astudiaethau Sbaenaidd Eidaleg Eidaleg Cyfieithu Cyfieithu Gwleidyddiaeth (gan gynnwys Gwleidyddiaeth Ewropiaidd a Chysylltiadau Rhyngwladol) Gwleidyddiaeth (gan gynnwys Gwleidyddiaeth Ewropiaidd a Chysylltiadau Rhyngwladol) Rydym yn Ysgol yn fywiog, amlddiwylliannol ac amlddisgyblaethol, syn arbenigo yng ngwahanol hanes, systemau gwleidyddol, ieithoedd, llenyddiaeth a hunaniaethau diwylliannol Ewrop. Mae gennym ein hawditoriwm an hystafelloedd TG ein hunain, syn cynnwys y rhaglenni iaith mwyaf blaenllaw. Rydym yn cynnig amrediad eang o raglenni gradd yn y celfyddydau ar gwyddorau cymdeithasol, gan gynnwys graddau arloesol mewn Gwleidyddiaeth a Ffrangeg ar y cyd â Phrifysgol Bordeaux. Bydd cwrs BA newydd mewn Cyfieithu, syn cael ei ddilysu ar hyn o bryd, yn dechrau ym mis Medi 2012. Yn bennaf oll, rydym wedi ymrwymo i greu amgylchedd dysgu croesawgar syn caniatáu in myfyrwyr gyrraedd eu potensial llawn, boed ar lwybr carlam y gwasanaeth sifil, ym maes cyllid, newyddiaduraeth neu addysg, neu mewn gyrfa arall ou dewis hwy.

8 The School of History, Archaeology and Religion devoted to the investigation of the past from prehistoric times to contemporary societies; devoted to the investigation of the past from prehistoric times to contemporary societies; offers a wide range of Single Honours and Joint Honours undergraduate degrees as well as postgraduate degrees in: offers a wide range of Single Honours and Joint Honours undergraduate degrees as well as postgraduate degrees in: Archaeology Archaeology Conservation Conservation Ancient History Ancient History History History Religion Religion Theology Theology With a wide range of module choices in each discipline; Rated Excellent in the most recent assessment of teaching quality; Rated Excellent in the most recent assessment of teaching quality; Encourages students to discover and develop their particular interests and specialisms within a friendly and supportive teaching environment; Encourages students to discover and develop their particular interests and specialisms within a friendly and supportive teaching environment; Offers a wide variety of academic perspectives: archaeological, historical, linguistic, literary, philosophical, sociological and anthropological; Offers a wide variety of academic perspectives: archaeological, historical, linguistic, literary, philosophical, sociological and anthropological; Reputation for high quality research with research-led teaching delivered by enthusiastic staff with international reputations; Reputation for high quality research with research-led teaching delivered by enthusiastic staff with international reputations; Not only provides students with knowledge in depth and breadth, but also develops generic skills in analysis, synthesis and presentation; Not only provides students with knowledge in depth and breadth, but also develops generic skills in analysis, synthesis and presentation;

9 Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Crefydd Yn ymroddedig i ymchwilior gorffenol, or oesoedd cynhanesiol hyd at gymdeithasau cyfoes; Yn ymroddedig i ymchwilior gorffenol, or oesoedd cynhanesiol hyd at gymdeithasau cyfoes; Yn cynnig ystod eang o Raddau Anrhydedd a Graddau Cydanrhydedd yn ogystal â graddau ôl-radd mewn: Yn cynnig ystod eang o Raddau Anrhydedd a Graddau Cydanrhydedd yn ogystal â graddau ôl-radd mewn: Archaeoleg Archaeoleg Cadwraeth Cadwraeth Hanes yr Hen Fyd Hanes yr Hen Fyd Hanes Hanes Crefydd Crefydd gydag ystod eang o ddewisiadau modiwl ym mhob disgyblaeth; Dyfarnwyd yn Ardderchog yn ôl yr asesiad mwyaf diweddar o safon addysgu; Dyfarnwyd yn Ardderchog yn ôl yr asesiad mwyaf diweddar o safon addysgu; Yn annog myfyrwyr i ddarganfod a datblygu eu diddordebau au harbenigeddau neilltuol o fewn awyrgylch dysgeidiaeth gyfeillgar a chefnogol; Yn annog myfyrwyr i ddarganfod a datblygu eu diddordebau au harbenigeddau neilltuol o fewn awyrgylch dysgeidiaeth gyfeillgar a chefnogol; Yn cynnig ystod eang o safbwyntiau academaidd, archaeolegol, hanesyddol, ieithyddol, llenyddol, athronyddol, cymdeithasegol ac anthropolegol; Yn cynnig ystod eang o safbwyntiau academaidd, archaeolegol, hanesyddol, ieithyddol, llenyddol, athronyddol, cymdeithasegol ac anthropolegol; Enw da am ymchwil safonol gyda dysgeidiaeth wedii arwain gan ymchwil yng ofal aelodae brwdfrydig or staff sydd ag enwau dan rhyngwladol; Enw da am ymchwil safonol gyda dysgeidiaeth wedii arwain gan ymchwil yng ofal aelodae brwdfrydig or staff sydd ag enwau dan rhyngwladol; Dim yn unig yn darparu myfyrwyr â gwybodaeth eang, ond hefyd yn datblygu sgiliau generig mewn dadansoddiad, synthesis a chyflwyniad; Dim yn unig yn darparu myfyrwyr â gwybodaeth eang, ond hefyd yn datblygu sgiliau generig mewn dadansoddiad, synthesis a chyflwyniad;

10 The School of Journalism, Media & Cultural Studies The School of Journalism, Media & Cultural Studies is one of Britains premier centres for critical teaching and research in journalism, media and cultural studies. In the most recent Research Assessment Exercise (published in December 2008) JOMEC was rated as one of the very best Research Centres in its subject area, coming in the top few in several of the grading systems used this time. The BA in Journalism, Media & Cultural Studies has been among the highest rated courses of its area in the National Student Survey in the last two years. Many of its academic staff are widely published with international reputations, creating a stimulating and dynamic environment for teaching. Research interests in the School cover most aspects of the ways media products are planned, financed, made, represent our worlds, get circulated, received, celebrated and contested. Media forms explored include news and current affairs, through cinema, television and game fictions, advertising, to new media and fan cultures. Disciplinary approaches introduced include those of politics, sociology, history, literature, psychology, gender studies, risk theories and anthropology.

11 The School of Music The School of Music is housed in purpose-built accommodation close to the Humanities Building. It aims to ensure that its students are offered a healthy balance of academic and practical studies and its programmes allow students to choose just how much they would like to specialise in music as part of their University studies. The School of Music is housed in purpose-built accommodation close to the Humanities Building. It aims to ensure that its students are offered a healthy balance of academic and practical studies and its programmes allow students to choose just how much they would like to specialise in music as part of their University studies. Many of the School's academic staff are internationally renowned for their research and published work. Visiting instrumental teachers to the School include members of the BBC National Orchestra of Wales and Welsh National Opera. Many of the School's academic staff are internationally renowned for their research and published work. Visiting instrumental teachers to the School include members of the BBC National Orchestra of Wales and Welsh National Opera. The School's vibrant musical life includes a professional concert series as well as concerts by student orchestras and ensembles, master- classes, lectures and other events, and is well integrated into the cultural activities of the city of Cardiff and its environs. The School's vibrant musical life includes a professional concert series as well as concerts by student orchestras and ensembles, master- classes, lectures and other events, and is well integrated into the cultural activities of the city of Cardiff and its environs.

12 School of Welsh The School of Welsh offers a wide range of modules within its undergraduate degree programme. It is at the forefront of research within its field and in both teaching and research has forged close links with the community. Both its teaching and research reflect the growth in demand for Welsh. Modules are available on a variety of literary, linguistic and socio-linguistic topics, and the School also offers modules on creative writing and writing for the media reflecting Cardiffs position as the main centre for the media in Wales. A recent innovation has been the introduction of work-experience as an integral part of the Schools programmes. Students have been offered placements in a variety of fields, including the media, education, and the National Assembly. Modules are available on a variety of literary, linguistic and socio-linguistic topics, and the School also offers modules on creative writing and writing for the media reflecting Cardiffs position as the main centre for the media in Wales. A recent innovation has been the introduction of work-experience as an integral part of the Schools programmes. Students have been offered placements in a variety of fields, including the media, education, and the National Assembly.

13 Ysgol y Gymraeg Mae Ysgol y Gymraeg yn cynnig amrywiaeth eang o fodiwlau yn ei chynllun gradd israddedig. Maer Ysgol yn rhagori mewn ymchwil yn ei maes, ac o ran ei dysgu ai hymchwil y mae ganddi gysylltiadau agos âr gymuned. Mae ei dysgu ai hymchwil yn adlewyrchur galw cynyddol sydd am raddedigion yn y Gymraeg yn y Gymru gyfoes. Maer amrediad o fodiwlau yn cynnwys rhai llenyddol, ieithyddol a sosio-ieithyddol, ac maer Ysgol hefyd yn cynnig modiwlau ar ysgrifennu creadigol ac ysgrifennu ir cyfryngau, syn adlewyrchu safle Caerdydd fel canolbwynt ir cyfryngau yng Nghymru. Un datblygiad cyffrous diweddar yw ychwanegu elfen o brofiad gwaith yn rhan greiddiol or cwrs gradd. Y mae hyn yn golygu bod myfyrwyr yr Ysgol wedi cael y profiad o weithio mewn un o blith nifer o wahanol feysydd, gan gynnwys byd addysg, y cyfryngau ar Cynulliad Cenedlaethol. Maer amrediad o fodiwlau yn cynnwys rhai llenyddol, ieithyddol a sosio-ieithyddol, ac maer Ysgol hefyd yn cynnig modiwlau ar ysgrifennu creadigol ac ysgrifennu ir cyfryngau, syn adlewyrchu safle Caerdydd fel canolbwynt ir cyfryngau yng Nghymru. Un datblygiad cyffrous diweddar yw ychwanegu elfen o brofiad gwaith yn rhan greiddiol or cwrs gradd. Y mae hyn yn golygu bod myfyrwyr yr Ysgol wedi cael y profiad o weithio mewn un o blith nifer o wahanol feysydd, gan gynnwys byd addysg, y cyfryngau ar Cynulliad Cenedlaethol.

14 RESEARCH QUALITY Cardiff University is recognised in independent government assessments as one of Britains leading teaching and research universities. Cardiff is a member of the Russell Group of Britains leading research universities, underlining Cardiffs status as one of the most exciting, innovative and successful universities in the UK. World-leading research is being undertaken throughout Cardiff University, as indicated by the latest Research Assessment Exercise (2008). 33 out of 34 research areas submitted by the University for assessment by independent panels of experts are shown to be undertaking research that includes work that is world-leading in terms of originality, significance and rigour. Based on Research Power, which reflects both the quality of research and the number of staff submitted for assessment, Cardiff is ranked 15th in the UK. Five research areas within Humanities & Social Studies are ranked in the top ten of their disciplines and a further three areas within Humanities & Social Studies are in the top twenty. Studying in Schools with such strong research profiles benefits students in many ways, including bringing them into contact with the latest thinking in their fields and interaction with academic staff who are active at the cutting-edge of their disciplines.

15 CARDIFF UNIVERSITY BURSARIES Bursaries are funds which are paid to students by Cardiff University in addition to those you receive from government maintenance grants and loans If your household income is assessed up to £30,000 the Cardiff University bursary (non-repayable) will top up the amount of money you receive from government funding to £7,500. If your household income is assessed up to £30,000 the Cardiff University bursary (non-repayable) will top up the amount of money you receive from government funding to £7,500. If your household income is assessed between £30,001 and £42,600 the Cardiff University bursary (non-repayable) will top up the amount of money you receive from government funding to £6,750. If your household income is assessed between £30,001 and £42,600 the Cardiff University bursary (non-repayable) will top up the amount of money you receive from government funding to £6,750. You don't have to apply, eligibility is determined through the statutory means test conducted by your UK student funding body. You don't have to apply, eligibility is determined through the statutory means test conducted by your UK student funding body. For further information please visit www.cardiff.ac.uk/scholarships For further information please visit www.cardiff.ac.uk/scholarships

16 BWRSARIAETHAU PRIFYSGOL CAERDYDD Mae Bwrsariaethau ar gael ar ben grantiau a benthyciadau cynhaliaeth a ariennir gan y llywodraeth. Os yw incwm eich aelwyd hyd at £30,000, bydd Prifysgol Caerdydd yn ychwanegu at y cyfanswm a gewch chi gan gyllid y llywodraeth er mwyn gwneud cyfanswm o £7,500. Os yw incwm eich aelwyd hyd at £30,000, bydd Prifysgol Caerdydd yn ychwanegu at y cyfanswm a gewch chi gan gyllid y llywodraeth er mwyn gwneud cyfanswm o £7,500. Os yw incwm eich aelwyd rhwng £30,001 a £42,600, Bydd Prifysgol Caerdydd yn ychwanegu at y cyfanswm a gewch chi gan gyllid y llywodraeth er mwyn gwneud cyfanswm o £6,750. Os yw incwm eich aelwyd rhwng £30,001 a £42,600, Bydd Prifysgol Caerdydd yn ychwanegu at y cyfanswm a gewch chi gan gyllid y llywodraeth er mwyn gwneud cyfanswm o £6,750. Penderfynir ar gymhwyster drwyr prawf moddion statudol a gynhelir gan eich corff ariannu myfyrwyr yn y DU er mwyn penderfynu ar gymhwyster ar gyfer grantiau a benthyciadaur wladwriaeth, felly ni fydd rhaid i chi wneud cais am Fwrsariaeth Prifysgol Caerdydd ar wahân. Penderfynir ar gymhwyster drwyr prawf moddion statudol a gynhelir gan eich corff ariannu myfyrwyr yn y DU er mwyn penderfynu ar gymhwyster ar gyfer grantiau a benthyciadaur wladwriaeth, felly ni fydd rhaid i chi wneud cais am Fwrsariaeth Prifysgol Caerdydd ar wahân. Am fwy o wybodaeth ewch i www.caerdydd.ac.uk/scholarships Am fwy o wybodaeth ewch i www.caerdydd.ac.uk/scholarships

17 BEFORE COMING TO CARDIFF Before your son or daughter comes to Cardiff in September, try to make sure s/he has: Sorted out his/her accommodation Sorted out his/her accommodation Sorted out his/her finances Sorted out his/her finances Read the Humanities & Social Studies Year One Enrolment and Subject Guide so that s/he knows what to do to enrol in the University and in his/her School(s), and can decide what other subjects to study in year one in addition to his/her Honours subject(s). S/he will need to discuss these choices with his/her personal tutor early in enrolment week before enrolling online on any modules. Read the Humanities & Social Studies Year One Enrolment and Subject Guide so that s/he knows what to do to enrol in the University and in his/her School(s), and can decide what other subjects to study in year one in addition to his/her Honours subject(s). S/he will need to discuss these choices with his/her personal tutor early in enrolment week before enrolling online on any modules. A copy of the 2011 Guide can be found on the University website by using the A-Z to find Humanities & Social Studies and then clicking on HUMSS Year 1 Enrolment. The 2012 Guide will be available from August.

18 CYN DOD I GAERDYDD Cyn ich mab neuch merch ddod i Gaerdydd ym mis Medi, ceisiwch wneud yn siŵr ei f/bod: Wedi trefnu llety Wedi trefnu llety Wedi trefnu cyllid Wedi trefnu cyllid Wedi darllen Canllaw Ymrestru Blwyddyn Un y Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol er mwyn gwybod yr hyn y maen rhaid ei wneud er mwyn ymrestru yn y Brifysgol ac yn yr Ysgolion, ac yn gallu penderfynu pa bynciau eraill iw hastudio ym mlwyddyn un yn ogystal âi bwnc(bynciau) Anrhydedd. Bydd angen trafod y dewisiadau hyn gydar tiwtor personol yn gynnar yn yr wythnos ymrestru cyn ymrestru ar-lein ar unrhyw fodiwlau. Wedi darllen Canllaw Ymrestru Blwyddyn Un y Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol er mwyn gwybod yr hyn y maen rhaid ei wneud er mwyn ymrestru yn y Brifysgol ac yn yr Ysgolion, ac yn gallu penderfynu pa bynciau eraill iw hastudio ym mlwyddyn un yn ogystal âi bwnc(bynciau) Anrhydedd. Bydd angen trafod y dewisiadau hyn gydar tiwtor personol yn gynnar yn yr wythnos ymrestru cyn ymrestru ar-lein ar unrhyw fodiwlau. Cewch weld copi o Ganllaw 2011 ar wefan y Brifysgol trwy ddefnyddio A-Y i ddod o hyd i Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol ac yna clicio ar Blwyddyn 1 Cofrestriad. Bydd Canllaw 2012 ar gael ar ôl mis Awst.

19 Welcome to Cardiff University Humanities and Social Studies Open Day 20 th February 2013 The Humanities Building

20 Welcome to Cardiff University Humanities and Social Studies Open Day 20 th February 2013 The Humanities Building

21 Welcome to Cardiff University Humanities and Social Studies Open Day 20 th February 2013 The Humanities Courtyard

22 Open Day 20th February 2013 Welcome to Cardiff University Humanities and Social Studies Open Day 20 th February 2013 The Humanities Courtyard

23 Welcome to Cardiff University Humanities and Social Studies Open Day 20 th February 2013 Typical Lecture Theatre

24 Welcome to Cardiff University Humanities and Social Studies Open Day 20 th February 2013 Typical Lecture Theatre

25 Welcome to Cardiff University Humanities and Social Studies Open Day 20 th February 2013 Humanities Coffee Shop

26 Welcome to Cardiff University Humanities and Social Studies Open Day 20 th February 2013 Humanities Coffee Shop

27 Welcome to Cardiff University Humanities and Social Studies Open Day 20 th February 2013 The Bute Building

28 Welcome to Cardiff University Humanities and Social Studies Open Day 20 th February 2013 The School of European Languages, Translation & Politics

29 Welcome to Cardiff University Humanities and Social Studies Open Day 20 th February 2013 The Music Building

30 Welcome to Cardiff University Humanities and Social Studies Open Day 20 th February 2013


Download ppt "Welcome to Cardiff University Humanities and Social Studies Open Day 20 th February 2013."

Similar presentations


Ads by Google