Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Development of learning on countryside- Črna ovčka daje belo mleko Rok Roblek, ZSPM Ppt by: Mojca Krivec, KGZS-Zavod Ce Evropski kmetijski sklad za razvoj.

Similar presentations


Presentation on theme: "Development of learning on countryside- Črna ovčka daje belo mleko Rok Roblek, ZSPM Ppt by: Mojca Krivec, KGZS-Zavod Ce Evropski kmetijski sklad za razvoj."— Presentation transcript:

1 Development of learning on countryside- Črna ovčka daje belo mleko Rok Roblek, ZSPM Ppt by: Mojca Krivec, KGZS-Zavod Ce Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje

2 idea + interest School, kindergarden,… providers

3 Finaly…LEADER in Slovenia… Public call LAG

4 Documents prepared in spring 2008 Contract in Novmber 2008

5 Sponsor of the project:KGZS-Zavod CE Name:Razvoj ponudbe učnih in oglednih vsebin na podeželju Resources:35.189,87 EUR, od tega 15.071,58 EUR LEADER 15.071,58 EUR občine Celje, Laško, Štore in Vojnik, ostalo pa so bila zasebna sredstva ponudnikov in KGZ Celje Durration:14 mesecev

6 Partners Osnova šola Hudinja, Osnovna šola Vojnik, STIK - Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Vrtec Laško.

7 Goals conservation of heritage, traditions, values, crafts, customs children to learn through experience, instructed in relation to agriculture, nature and the production of healthy food new offers for tourists.

8 6 workshops Getting familliar with school and kindergarden learning plan Training providers to manage groups of children and adults, communicating with guests, preparing the program, visit, … complementary activity, sefety conditions on farm Best practices in Austria

9 Preparation of material for catalog farm description seight description pictures design and print catalog

10 5000 copies 30 providers 60 programs

11 Main purpose To meet… To live… To experience… To detect… To learn… To taste…

12 To meet… How works saw

13 To meet… Life and meaning of bees

14 To meet… Life and work in the past

15 To meet… Why we have to burn clay pots Polutry…

16 To live… Peace on the countryside First meet with animals…

17 To detect… Energy of forests

18 To experience… Great animals… …tenderness of the animals.

19 To learn… How to make bread… …flover from paper

20 To learn… Milk a sheep…. … how to knit a scarf.

21 To taste… Home made dishes..

22 Results… 5000 katalogues, 60 programs 30 informed and trained providers over 500 schools informed with the offer mass media, radio, internet and tv

23 Effects.. To experience…..key to succes.

24 Impacts.. www.raznolikost-podezelja.si -Increased visit to farms (2010) -18 schools (544) -7 kindergardens (206) -83 adult groups (1638) -Demand for presentaitos of the project for target groups

25

26 Thank you for your attention!


Download ppt "Development of learning on countryside- Črna ovčka daje belo mleko Rok Roblek, ZSPM Ppt by: Mojca Krivec, KGZS-Zavod Ce Evropski kmetijski sklad za razvoj."

Similar presentations


Ads by Google