Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

YTK 2008 READNET (regional adaptation networks) CARAVAN Kick-off meeting SYKE 26.11.2008 Simo Haanpää TKK / YTK Centre for Urban and Regional Studies.

Similar presentations


Presentation on theme: "YTK 2008 READNET (regional adaptation networks) CARAVAN Kick-off meeting SYKE 26.11.2008 Simo Haanpää TKK / YTK Centre for Urban and Regional Studies."— Presentation transcript:

1 YTK 2008 READNET (regional adaptation networks) CARAVAN Kick-off meeting SYKE 26.11.2008 Simo Haanpää TKK / YTK Centre for Urban and Regional Studies

2 YTK 2008 READNET - aims To support and envision regional adaptation strategies and -networks To map the preconditions and constrains of regional activity towards adaptation To draw linkages between the regional activity and the national adaptation strategy

3 YTK 2008 Identifying key actors on the regional level Which actors are crucial from the viewpoint of reducing regional vulnerabilities? Based on.. Regional impacts of climate change and sectors potentially at risk in the region Socio-economic development in the region and the strategies that guide it Previous experience on adaptation and related strategies and activities Special vulnerabilities of the region Interviews and workshops on project regions in 2008 pullonkaulojen ja tiedon tarpeiden tunnistaminen Finding out bottle-necks and good practices as well as needs for additional information Isolating the elements crucial for a regional adaptation strategy to be introduced

4 YTK 2008 Climate change in the regional strategies

5 YTK 2008 Example: Coastal floods Human needs Housing Human wants Lucrative housing in city env. Human Chooses Coastal brown- fields Event Storm, heavy rains, sea-level rise Outcome Storm flood Exposure Flooded property Conse- quences Property damages, Economical losses, Housing needs Changing preferences, individual lifestyles, unit growth; sustainable planning Connected, economical, sustainable locations Sustainable planning practices, guidance on construction; Technical measures Early warning, direct measures Early warning, damage control, evacuation Drying of property, resettlement, water supply Preventive action Reactive action Causal consequence or chain According to Hohenemser et al. 1983, Renn 2005; 5 Financial initiatives

6 YTK 2008 2008 Kehitys- kuvat Kk:n yhdistely ja rakennemalli -tavoitteet Rama vaihto- ehdot Vaihto- ehtojen arviointi ja valinta Toteutus- ohjelma=alueiden käytön ajoitus ja mitoitus Kehitys- kuvat Kk:n yhdistely ja apol- tavoitteet Vaihtoehtojen laadinta ja arviointi Väestön, asuntojen, asuntojakauman ajoitus ja mitoitus kunnittain Aiesopimus rahoituksesta ja ajoituksesta Maankäytön rakennemalli Asuntopoliittinen ohjelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Palveluverkkoselvitys 20072010 Kevät 08Syksy 08Kevät 09Syksy 09 Palvelu- tarpeet Palvelu- verkon kuvaus Visio palvelujen yhteis- käytöstä Toimenpide- ehdotukset yhteiskäytön toteutta- miseksi Ilmastostrategia Kehittämis- tarpeiden syventäm. Kehittämis- ohjelman laadinta Vaikutusten arviointi Jll-tilaajaorganisaatio Apol- ohjelman laadinta Yleiskaavatyön ohjelmointi Koilisen palvelualueen muodostaminen Itäisen palvelualueen muodostam. Läntisen palvelualueen muodostaminen Eteläisen palvelualueen muodostaminen Elinkeinostrategia Aiesopimus toimenpiteistä, rahoituksesta ja ajoituksesta Kekekriteerit, taseet, skenaariot Rama-arviot Varau- tumis tp:t Tampereen seudun kehityshankkeet (Tampereen ympäristöpäällikön Kaisu Anttosen diasarjasta)

7 YTK 2008 Thank you! Simo Haanpää Researcher, M.Sc. YTK Centre for Urban and Regional Studies Helsinki University of Technology P.O.Box 9300, 02015 TKK, Finland Tel. +358-9-451 4426 Fax. +358-9-451 2140 simo.haanpaa@tkk.fi http://www.tkk.fi/Units/YTK/


Download ppt "YTK 2008 READNET (regional adaptation networks) CARAVAN Kick-off meeting SYKE 26.11.2008 Simo Haanpää TKK / YTK Centre for Urban and Regional Studies."

Similar presentations


Ads by Google