Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Similar presentations


Presentation on theme: "PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN"— Presentation transcript:

1 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
KURSUS: EDU3105 TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Topik 7: Asas Fotografi Pensyarah; Dr. Sajap Maswan Sumber: Modul BPG kurtek.upi.edu/media/sources/sejarah

2 Pengenalan

3 Sejarah perkembangan fotografi
Pengenalan Asas Fotografi Sejarah perkembangan fotografi Bahagian-bahagian asas dan fungsi kamera Jenis-jenis dan aksesori kamera Jenis-jenis filem Teknik penggambaran Komposisi

4 Pengenalan Semakin kompleks binaan/struktur sesebuah kamera, semakin lengkap mekanismanya. Kelengkapan serta kecekapan mekanisma ini akan turut memberi kesan terhadap hasil fotograf yang dihasilkan

5 Pengenalan Ada beberapa jenis kamera yang yang pernah digunakan antaranya; kamera piring (disk), kamera segera (instant), kamera katrij( cartridge), kamera pembalikan(reflects) dan kamera format besar (large format view). Kamera digital

6 Pengenalan

7 Pengenalan

8 Pengenalan

9 Pengenalan Kamera Dua Lens Refleks (Twin Lens Reflex

10 Bahagian-Bahagian Asas Fotografi
Pada asasnya kamera sama saja, sama ada dari jenis yang murah mahupun yang mahal. Secara kasarnya kamera adalah sebuah kotak yang mempunyai lubang untuk mengawal cahaya pada satu bahagian dan mempunyai ruang untuk meletakkan filem dibahagian yang lainnya. Lubang ini membolehkan cahaya masuk ke dalam kotak dan menyinari filem yang telah sedia dimasukkan untuk membentuk imej.

11 Bahagian-Bahagian Asas Fotografi

12 Bahagian-Bahagian Asas Fotografi
Untuk menghasilkan kerja yang sempurna, sesebuah kamera mestilah mempunyai : a. Satu alat memandang yang membolehkan pengguna mengarahkan kamera itu kepada sasarannya. Bahagian ini dinamakan tingkap penilik pandang (viewfinder) .

13 Bahagian-Bahagian Asas Fotografi
b.Lubang yang dipanggil aperture untuk membolehkan cahaya masuk ke dalam kamera. c.Lensa untuk menerima cahaya dan memancarkan imej ke atas filem. d.Alat penutup dan pembuka lensa yang boleh diubahsuai dinamakan shutter.

14 Bahagian-Bahagian Asas Fotografi
e. Satu punat yang dinamakan pelepas shutter, yang apabila ditekan, akan dibuka sekejap, cukup untuk membolehkan cahaya masuk bagi membuat imej ke atas filem. f. Filem dengan permukaannya yang sensitif mengadap lensa. g. Alat untuk menggulung filem.

15 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Kamera Satu Lensa Refleks (SLR) Kamera SLR tidak mempunyai tingkap penilik pandang disebelah depannya. Ia hanya mempunyai tingkap menenang di sebelah belakang. Imej yang dilihat pada tingkap penilik pandangan masuk melalui lensa yang memancarkan imej ke filem.

16 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Kamera Satu Lensa Refleks (SLR) (sambung) Ia dilengkapkan dengan sistem lensa yang boleh ditukar ganti. Lensa boleh ditukar walau pun kamera sudah diisi filem, tanpa merosakkan filem. Ia juga boleh menggunakan lensa telefoto, lensa sudut luas ( wide angle lens), lensa mikro ( micro lens), dan alat tambahan lain.

17 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Lensa Lensa merupakan alat terpenting dari kamera. Berfungsi untuk memfokuskan cahaya hingga mampu menerakan gambar tangkapan ke medium penangkap (film atau sensor digital)

18 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Jenis-jenis lensa Sudut Super Lebar (Super Wide Angel) Jangkauan sangat luas

19 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Jenis-jenis lensa Sudut Lebar (Wide Angle) Sesuai untuk memotret penorama atau pemandangan

20 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Jenis-jenis lensa c. Lensa Standard Lensa berjangkauan normal. Sesuai untuk mengambil portrait.

21 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Jenis-jenis lensa d. Telefoto Lensa berjangkauan panjang, biasa digunakan oleh fotografer di pinggir lapangan sepak bola atau paparazi. Contoh ukuran lensa : 85 mm, 100 mm, 135 mm, 200 mm, 300mm.

22 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Jenis-jenis lensa e. Makro Lensa berjangkauan sempit, biasa nya digunakan untuk mengambil foto makro atau detil-detil dari sebuah benda. Contoh ukuran lensa : 50 mm macro, 100 mm macro, 135 mm macro

23 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Fotografi Digital Bebanding dengan kamera filem, ia menggunakan sensor elektronik yang di panggil CCD (Charge-coupled device) atau CMOS (Complementary metal–oxide–semiconductor ) untuk merakam imej sebagai data binary.

24 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Fotografi Digital Ini memboleh imej disimpanan dan disuntingan menggunakan komputer peribadi. Jualan kamera digital sekarang telah melampaui jualan kamera filem; dan mempunyai fungsi-fungsi yang tidak terdapat pada kamera filem seperti merakam video dan suara. Sebahagian peranti yang lain seperti telefon mudah alih, juga sekarang telah dilengkap dengan fungsi fotografi digital.

25 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Fotografi digital

26 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Ketogeri Kamera Digital: Single Lens Reflek (SLR) Semi SLR Kompak 1. Single Lens Reflek (SLR) Kamera SLR memiliki ciri-ciri professional. Banyak komponen dalam kamera analog terdapat pada DSLR. Contoh penggunaan Aperture, Shutter Speed. Ciri-ciri lain seperti lens yang boleh ditukar. Penggunaan filter yang boleh membantu pada perubahan mutu gambar.

27 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Ketogeri Kamera Digital: Digital Single Lens Reflex.(DSLR) a. Anatomi

28 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Ketogeri Kamera Digital: Digital Single Lens Reflex.(DSLR) a. Anatomi viewfinder lensa sensor Layar LCD mirror

29 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Ketogeri Kamera Digital: Digital Single Lens Reflex.(DSLR) b. Metering / Eksposure Yang Tepat Laras (setting)

30 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Ketogeri Kamera Digital: Digital Single Lens Reflex.(DSLR) b. Metering / Eksposure Yang Tepat Metering adalah proses mengukur seberapa terang objek foto supaya kamera mampu mendapat eksposur yang tepat (tidak over, tidak under). Kamera DSLR menampilkan skala light meter pada layar LCD (dan pada viewfinder) sehingga mampu menunjukkan apakah setting shutter dan aperture yang kita atur sesuai dengan hasil pengukuran kamera.

31 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Ketogeri Kamera Digital: Digital Single Lens Reflex.(DSLR) b. Metering / Eksposure Yang Tepat kurang cahaya terlebih cahaya Eksposure yang tepat

32 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Ketogeri Kamera Digital: Digital Single Lens Reflex.(DSLR) b. Metering / Eksposure Yang Tepat Kombinasi antara shutter speed, aperture, dan ISO speed menghasilkan foto dengan pencahayaan yang tepat dalam berbagai keadaan dan objek.

33 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Ketogeri Kamera Digital: Digital Single Lens Reflex.(DSLR) c. Kelajuan Pengatup (Shutter Speed) Shutter adalah seperti “tirai” yang dapat membuka dan menutup dan fungsinya untuk  menghalangi/mengatur tersentuhnya sensor oleh cahaya. shutter speed adalah skala waktu (dalam detik) yg menunjukan berapa lama shutter terbuka dan tertutup kembali (lamanya sensor terkena cahaya). cth : 1/125 = shutter membuka-menutup dalam waktu 1/125 detik.

34 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Ketogeri Kamera Digital: Digital Single Lens Reflex.(DSLR) c. Kelajuan Pengatup (Shutter Speed) makin lambat shutter speed maka makin banyak cahaya yg terakam oleh sensor hasilnya imej yang dirakam semakin terang. begitu pula sebaliknya. Sekiranya shutter speed lebih lama tripod diperlukan supaya imej yang dihasilkan tidak ada kesan gegaran/goyang.

35 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Ketogeri Kamera Digital: Digital Single Lens Reflex.(DSLR) d. Bukaan (Aperture)

36 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Ketogeri Kamera Digital: Digital Single Lens Reflex.(DSLR) d. Bukaan (Aperture) Angka-angka seperti F5,6 ; F4,5 ; F2,8 dll.adalah disebut angka aperture atau diafragma Bukaan diafragma mengawal cahaya yg masuk kedalam kamera melalui lensa. Semakin besar bukaan semakin banyak cahaya yang masuk dan imej bertambah terang. Begitulah sebaliknya

37 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Ketogeri Kamera Digital: Digital Single Lens Reflex.(DSLR) d. Bukaan (Aperture) Semakin besar bukaan semakin banyak cahaya yang masuk dan imej bertambah terang. Begitulah sebaliknya. Semakin kecil bukaan semakin tajam (sharp) imej yang dihasilkan. Begitulah sebaliknya.

38 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Ketogeri Kamera Digital: Digital Single Lens Reflex.(DSLR) e. ISO Speed ISO speed adalah ukuran sensitiviti image sensor terhadap cahaya. kamera DSLR biasanya memiliki ISO speed antara ISO 100 sehingga ISO bahkan lebih besar lagi.

39 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Ketogeri Kamera Digital: Digital Single Lens Reflex.(DSLR) e. ISO Speed Nilai ISO yang lebih besar angkanya makin sensitif image sensor, dan makin terang imej yang dihasilkan tetapi hati-hati karena hasil gambarnya pun makin kurang baik/noise. Di luar bangunan/waktu siang sesuai gunakan nilai ISO yang rendah (contoh;100 atau 200). Sebaliknya di dalam rumah/malam sesuai guna ISO yang lebih tinggi (contoh; 400 ke atas)

40 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
Ketogeri Kamera Digital: Digital Single Lens Reflex.(DSLR) f. Laras (setting) Kombinasi antara shutter speed, aperture, dan ISO speed menghasilkan foto dengan pencahayaan yang tepat dalam berbagai keadaan dan objek.

41 Jenis-jenis dan Aksesori kamera
2.Semi SLR Kamera jenis ini hampir menyamai kamera SLR. Tapi lensnya tidak boleh ditukar kerana ia disediakan dalam bentuk tetap. Penggunaan zoom ialah dengan menggunakan sistem optikal zoom, samaada 8,10,12 atau 18 optikal zoom. 3. Kompak Sementara jenis kompak termasuklah kamera yang terdapat pada telefon bimbi

42 Jenis-jenis Filem Filem
Filem adalah kepingan plastik khas yang mempunyai satu permukaan bahan kimia peka cahaya. Bahan kimia tersebut akan membentuk imej apabila cahaya dibiarkan jatuh ke atasnya. Kepekaan filem disukat berdasarkan beberapa skala seperti: ASA ( American Standard Association), JIS ( Japan Industrial Standards), DIN ( Deutche Industrie Norme) dan ISO ( International Standards organisations).

43 Jenis-jenis dan Aksesori kamera

44 Jenis-jenis dan Aksesori kamera

45 Sejarah Perkembangan Fotografi

46 Sejarah Perkembangan Fotografi

47 Sejarah Perkembangan Fotografi

48 Sejarah Perkembangan Fotografi
Fotografi Praktis

49 Sejarah Perkembangan Fotografi
Fotografi dengan media filem

50 Sejarah Perkembangan Fotografi
Fotografi Digital

51 Teknik Mengambil Gambar

52 Teknik Mengambil Gambar

53 Teknik Mengambil Gambar

54 Teknik Mengambil Gambar

55 Teknik Mengambil Gambar

56 Teknik Mengambil Gambar

57 Teknik Mengambil Gambar

58 Teknik Mengambil Gambar

59 Teknik Mengambil Gambar

60 Teknik Mengambil Gambar

61 Sekian Terima Kasih sajap@iptb.edu.my/sajap@sajadstudio.info


Download ppt "PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN"

Similar presentations


Ads by Google