Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KURSUS: EDU3105 TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Topik 7: Asas Fotografi Pensyarah; Dr. Sajap Maswan Sumber: Modul BPG kurtek.upi.edu/media/sources/sejarah.

Similar presentations


Presentation on theme: "KURSUS: EDU3105 TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Topik 7: Asas Fotografi Pensyarah; Dr. Sajap Maswan Sumber: Modul BPG kurtek.upi.edu/media/sources/sejarah."— Presentation transcript:

1 KURSUS: EDU3105 TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Topik 7: Asas Fotografi Pensyarah; Dr. Sajap Maswan Sumber: Modul BPG kurtek.upi.edu/media/sources/sejarah

2 Pengenalan

3 Asas Fotografi Sejarah perkembangan fotografi Bahagian-bahagian asas dan fungsi kamera Jenis-jenis dan aksesori kamera Jenis-jenis filem Teknik penggambaran Komposisi

4 Pengenalan Semakin kompleks binaan/struktur sesebuah kamera, semakin lengkap mekanismanya. Kelengkapan serta kecekapan mekanisma ini akan turut memberi kesan terhadap hasil fotograf yang dihasilkan

5 Pengenalan Ada beberapa jenis kamera yang yang pernah digunakan antaranya; –kamera piring (disk), –kamera segera (instant), –kamera katrij( cartridge), –kamera pembalikan(reflects) dan –kamera format besar (large format view). –Kamera digital

6 Pengenalan

7

8

9 Kamera Dua Lens Refleks (Twin Lens Reflex

10 Bahagian-Bahagian Asas Fotografi Pada asasnya kamera sama saja, sama ada dari jenis yang murah mahupun yang mahal. Secara kasarnya kamera adalah sebuah kotak yang mempunyai lubang untuk mengawal cahaya pada satu bahagian dan mempunyai ruang untuk meletakkan filem dibahagian yang lainnya. Lubang ini membolehkan cahaya masuk ke dalam kotak dan menyinari filem yang telah sedia dimasukkan untuk membentuk imej.

11 Bahagian-Bahagian Asas Fotografi

12 Untuk menghasilkan kerja yang sempurna, sesebuah kamera mestilah mempunyai : a. Satu alat memandang yang membolehkan pengguna mengarahkan kamera itu kepada sasarannya. Bahagian ini dinamakan tingkap penilik pandang (viewfinder).

13 Bahagian-Bahagian Asas Fotografi b.Lubang yang dipanggil aperture untuk membolehkan cahaya masuk ke dalam kamera. c.Lensa untuk menerima cahaya dan memancarkan imej ke atas filem. d.Alat penutup dan pembuka lensa yang boleh diubahsuai dinamakan shutter.

14 Bahagian-Bahagian Asas Fotografi e. Satu punat yang dinamakan pelepas shutter, yang apabila ditekan, akan dibuka sekejap, cukup untuk membolehkan cahaya masuk bagi membuat imej ke atas filem. f. Filem dengan permukaannya yang sensitif mengadap lensa. g. Alat untuk menggulung filem.

15 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Kamera Satu Lensa Refleks (SLR) Kamera SLR tidak mempunyai tingkap penilik pandang disebelah depannya. Ia hanya mempunyai tingkap menenang di sebelah belakang. Imej yang dilihat pada tingkap penilik pandangan masuk melalui lensa yang memancarkan imej ke filem.

16 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Kamera Satu Lensa Refleks (SLR) (sambung) Ia dilengkapkan dengan sistem lensa yang boleh ditukar ganti. Lensa boleh ditukar walau pun kamera sudah diisi filem, tanpa merosakkan filem. Ia juga boleh menggunakan lensa telefoto, lensa sudut luas ( wide angle lens), lensa mikro ( micro lens), dan alat tambahan lain.

17 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Lensa Lensa merupakan alat terpenting dari kamera. Berfungsi untuk memfokuskan cahaya hingga mampu menerakan gambar tangkapan ke medium penangkap (film atau sensor digital)

18 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Jenis-jenis lensa a.Sudut Super Lebar (Super Wide Angel) Jangkauan sangat luas

19 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Jenis-jenis lensa a.Sudut Lebar (Wide Angle) Sesuai untuk memotret penorama atau pemandangan

20 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Jenis-jenis lensa c. Lensa Standard Lensa berjangkauan normal. Sesuai untuk mengambil portrait.

21 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Jenis-jenis lensa d. Telefoto Lensa berjangkauan panjang, biasa digunakan oleh fotografer di pinggir lapangan sepak bola atau paparazi. Contoh ukuran lensa : 85 mm, 100 mm, 135 mm, 200 mm, 300mm.

22 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Jenis-jenis lensa e. Makro Lensa berjangkauan sempit, biasa nya digunakan untuk mengambil foto makro atau detil-detil dari sebuah benda. Contoh ukuran lensa : 50 mm macro, 100 mm macro, 135 mm macro

23 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Fotografi Digital Bebanding dengan kamera filem, ia menggunakan sensor elektronik yang di panggil CCD (Charge-coupled device) atau CMOS (Complementary metal– oxide–semiconductor ) untuk merakam imej sebagai data binary.

24 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Fotografi Digital Ini memboleh imej disimpanan dan disuntingan menggunakan komputer peribadi. Jualan kamera digital sekarang telah melampaui jualan kamera filem; dan mempunyai fungsi-fungsi yang tidak terdapat pada kamera filem seperti merakam video dan suara.komputer peribadivideo Sebahagian peranti yang lain seperti telefon mudah alih, juga sekarang telah dilengkap dengan fungsi fotografi digital.

25 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Fotografi digital

26 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Ketogeri Kamera Digital: 1.Single Lens Reflek (SLR) 2.Semi SLR 3.Kompak 1. Single Lens Reflek (SLR) Kamera SLR memiliki ciri-ciri professional. Banyak komponen dalam kamera analog terdapat pada DSLR. Contoh penggunaan Aperture, Shutter Speed. Ciri-ciri lain seperti lens yang boleh ditukar. Penggunaan filter yang boleh membantu pada perubahan mutu gambar.

27 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Ketogeri Kamera Digital: 1.Digital Single Lens Reflex.(DSLR) a. Anatomi

28 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Ketogeri Kamera Digital: 1.Digital Single Lens Reflex.(DSLR) a. Anatomi viewfinder sensor lensa mirror

29 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Ketogeri Kamera Digital: 1.Digital Single Lens Reflex.(DSLR) b. Metering / Eksposure Yang Tepat Laras (setting)

30 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Ketogeri Kamera Digital: 1.Digital Single Lens Reflex.(DSLR) b. Metering / Eksposure Yang Tepat Metering adalah proses mengukur seberapa terang objek foto supaya kamera mampu mendapat eksposur yang tepat (tidak over, tidak under). Kamera DSLR menampilkan skala light meter pada layar LCD (dan pada viewfinder) sehingga mampu menunjukkan apakah setting shutter dan aperture yang kita atur sesuai dengan hasil pengukuran kamera.

31 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Ketogeri Kamera Digital: 1.Digital Single Lens Reflex.(DSLR) b. Metering / Eksposure Yang Tepat terlebih cahaya kurang cahaya

32 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Ketogeri Kamera Digital: 1.Digital Single Lens Reflex.(DSLR) b. Metering / Eksposure Yang Tepat Kombinasi antara shutter speed, aperture, dan ISO speed menghasilkan foto dengan pencahayaan yang tepat dalam berbagai keadaan dan objek.

33 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Ketogeri Kamera Digital: 1.Digital Single Lens Reflex.(DSLR) c. Kelajuan Pengatup (Shutter Speed) Shutter adalah seperti tirai yang dapat membuka dan menutup dan fungsinya untuk menghalangi/mengatur tersentuhnya sensor oleh cahaya. shutter speed adalah skala waktu (dalam detik) yg menunjukan berapa lama shutter terbuka dan tertutup kembali (lamanya sensor terkena cahaya). cth : 1/125 = shutter membuka-menutup dalam waktu 1/125 detik.

34 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Ketogeri Kamera Digital: 1.Digital Single Lens Reflex.(DSLR) c. Kelajuan Pengatup (Shutter Speed) makin lambat shutter speed maka makin banyak cahaya yg terakam oleh sensor hasilnya imej yang dirakam semakin terang. begitu pula sebaliknya. Sekiranya shutter speed lebih lama tripod diperlukan supaya imej yang dihasilkan tidak ada kesan gegaran/goyang.

35 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Ketogeri Kamera Digital: 1.Digital Single Lens Reflex.(DSLR) d. Bukaan (Aperture)

36 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Ketogeri Kamera Digital: 1.Digital Single Lens Reflex.(DSLR) d. Bukaan (Aperture) Angka-angka seperti F5,6 ; F4,5 ; F2,8 dll.adalah disebut angka aperture atau diafragma Bukaan diafragma mengawal cahaya yg masuk kedalam kamera melalui lensa. Semakin besar bukaan semakin banyak cahaya yang masuk dan imej bertambah terang. Begitulah sebaliknya

37 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Ketogeri Kamera Digital: 1.Digital Single Lens Reflex.(DSLR) d. Bukaan (Aperture) Semakin besar bukaan semakin banyak cahaya yang masuk dan imej bertambah terang. Begitulah sebaliknya. Semakin kecil bukaan semakin tajam (sharp) imej yang dihasilkan. Begitulah sebaliknya.

38 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Ketogeri Kamera Digital: 1.Digital Single Lens Reflex.(DSLR) e. ISO Speed ISO speed adalah ukuran sensitiviti image sensor terhadap cahaya. kamera DSLR biasanya memiliki ISO speed antara ISO 100 sehingga ISO 12800 bahkan lebih besar lagi.

39 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Ketogeri Kamera Digital: 1.Digital Single Lens Reflex.(DSLR) e. ISO Speed Nilai ISO yang lebih besar angkanya makin sensitif image sensor, dan makin terang imej yang dihasilkan tetapi hati-hati karena hasil gambarnya pun makin kurang baik/noise. Di luar bangunan/waktu siang sesuai gunakan nilai ISO yang rendah (contoh;100 atau 200). Sebaliknya di dalam rumah/malam sesuai guna ISO yang lebih tinggi (contoh; 400 ke atas)

40 Jenis-jenis dan Aksesori kamera Ketogeri Kamera Digital: 1.Digital Single Lens Reflex.(DSLR) f. Laras (setting) Kombinasi antara shutter speed, aperture, dan ISO speed menghasilkan foto dengan pencahayaan yang tepat dalam berbagai keadaan dan objek.

41 Jenis-jenis dan Aksesori kamera 2.Semi SLR Kamera jenis ini hampir menyamai kamera SLR. Tapi lensnya tidak boleh ditukar kerana ia disediakan dalam bentuk tetap. Penggunaan zoom ialah dengan menggunakan sistem optikal zoom, samaada 8,10,12 atau 18 optikal zoom. 3. Kompak Sementara jenis kompak termasuklah kamera yang terdapat pada telefon bimbi

42 Jenis-jenis Filem Filem Filem adalah kepingan plastik khas yang mempunyai satu permukaan bahan kimia peka cahaya. Bahan kimia tersebut akan membentuk imej apabila cahaya dibiarkan jatuh ke atasnya. Kepekaan filem disukat berdasarkan beberapa skala seperti: ASA ( American Standard Association), JIS ( Japan Industrial Standards), DIN ( Deutche Industrie Norme) dan ISO ( International Standards organisations).

43 Jenis-jenis dan Aksesori kamera

44

45 Sejarah Perkembangan Fotografi

46

47

48 Fotografi Praktis

49 Sejarah Perkembangan Fotografi Fotografi dengan media filem

50 Sejarah Perkembangan Fotografi Fotografi Digital

51 Teknik Mengambil Gambar

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 Sekian Terima Kasih sajap@iptb.edu.mysajap@iptb.edu.my/sajap@sajadstudio.info http://www.sajadstudio.info


Download ppt "KURSUS: EDU3105 TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Topik 7: Asas Fotografi Pensyarah; Dr. Sajap Maswan Sumber: Modul BPG kurtek.upi.edu/media/sources/sejarah."

Similar presentations


Ads by Google