Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pusat Sumber PUSAT SUMBER SEKOLAH PUSAT SUMBER SEKOLAH Oleh Haji Abdul Samad Basiron.

Similar presentations


Presentation on theme: "Pusat Sumber PUSAT SUMBER SEKOLAH PUSAT SUMBER SEKOLAH Oleh Haji Abdul Samad Basiron."— Presentation transcript:

1

2 Pusat Sumber PUSAT SUMBER SEKOLAH PUSAT SUMBER SEKOLAH Oleh Haji Abdul Samad Basiron

3 Pusat Sumber Datang ke Pusat Sumber: Untuk apa ? K H I D M A T informasi inspirasi rekreasi

4 Pusat Sumber bukan sekadar Pusat Sumber bukan sekadar TEMPAT bahkan ia juga adalah PERKHIDAMATAN, KOLEKSI dan AGEN PERUBAHAN TEMPAT bahkan ia juga adalah PERKHIDAMATAN, KOLEKSI dan AGEN PERUBAHAN

5 Pusat Sumber Konsep Pusat Sumber adalah Suatu tempat - yang memberikan suasana pembelajaran kendiri yang selesa. Perkhidmatan Perkhidmatan - yang ditawarkan membolehkan pelanggan mendapat dan mengamal kemahiran dalam pembelajaran. Koleksi bahan - yang disediakan lengkap dan kemaskini sejajar dengan perkembangan pendidikan. Agen perubahan - yang dapat memupuk potensi dan minat pelanggan di bidang pembelajaran.

6 Pusat Sumber Objektif Pusat Sumber ä Kecemerlangan ä Kecemerlangan pendidikan ä Penggunaan ä Penggunaan kemudahan ä Pemupukan ä Pemupukan tabiat belajar ä Penghasilan ä Penghasilan bahan ä Perkhidmatan ä Perkhidmatan pembelajaran ä Kemahiran ä Kemahiran maklumat

7 Pusat Sumber Fungsi Pusat Sumber ä Mengenalpasti ä Mengenalpasti dan menyediakan koleksi bahan untuk keperluan kurikulum dan ko-kurikulum ä Berkhidmat ä Berkhidmat sebagai pusat bahan dan alatan yang boleh digunakan dalam proses pembelajaran ä Tempat ä Tempat pemilihan dan penilaian bahan sebelum digunakan ä ä Pintu masuk maklumat dari agensi luar ä ä Mendapatkan panduan mencari, mengguna, menghasil dan mempersembahkan maklumat keperluan kurikulum ä ä Penggalak aktiviti membaca dan kemahiran maklumat ä ä Pemgembangan kemahiran pembelajaran kendiri ä ä Penyedia keperluan terkini teknologi pendidikan ä ä Penyedia perkhidmatan reprografi dan rakamsalin

8 Pusat Sumber Ciri-Ciri Pusat Sumber Yang Berkesan ä Warga sekolah tahu dan kenal pengurus PSS ä Terdapat bebagai aktiviti galakan penggunaan PSS ä Perkhidmatan dan koleksi digunakan dalam proses P & P ä Lokasi PSS di tengah-tengah kawasan sekolah agar mudah dan cepat dikunjungi ä Warga sekolah suka dan senang datang menggunakan PSS. ä Warga sekolah faham peranan PSS sebagai khidmat bantu kurikulum ä Mempunyai koleksi yang sesuai, mencukupi, terkini dan menarik.

9 Pusat Sumber Pusat Sumber Yang Berkesan KOLEKSI BAHAN KEMUDAHAN FIZIKAL KEWANGAN KEPIMPINAN PENGGUNAAN TENAGA MANUSIA

10 Pusat Sumber Pembentukan PSS yang berkesan: Langkah-langkah... 1Penubuhan AJK dan pelantikan kaki tangan. 2Rancangan pengoperasian 3Rancangan pengurusan perkhidmatan 4Latihan dan bengkel untuk kaki tangan (petugas) 5Pengurusan kemudahan fizikal dan keceriaan. 6Orientasi dan penerangan kepada pelanggan 7Kemaskini rekod pengurusan (koleksi) 8Promosi dan galakan penggunaan. 9Penyemakan stok & penyediaan laporan tahunan

11 Pusat Sumber BAHAN & PERKAKASAN Dalam sebuah pusat sumber, sumber boleh dibahagikan kepada: FFPFFPerkakasan (hardware) FFBFFBahan (software) - Bahan cetak * Buku * Bahan Khusus* Terbitan berkala - Bahan bukan cetak * Perkakasan* Perisian* Carta * Permainan* Audio* Bahan tiga segi * Lutsinar* Video dll.

12 Pusat Sumber KOLEKSI PUSAT SUMBER CETAKTAYANGPERISIAN BAHAN 3 DIMENSI Buku, Terbitan berkala, Carta Lutsinar, Filem (16/32mm., jalur/sisipan). Audio Kaset, Cakra padat TV/VCR Pita video, Cakra padat Komputer Disket, CD interaktif P & P Glob, Model, Realia, Permainan Catur, Scabble, Shahiba MEDIA BAHAN

13 Pusat Sumber Ialah bahan yang tercetak secara mekanikal atau elektronik ke atas kertas, kad atau kertas tebal. Buku rujukan Buku fiksyen Nota Buku berganbar Majalah Kertas kerja Gambar foto Surat khabar Bahan Cetak

14 Pusat Sumber Bahan Bukan Cetak Bahan 3 dimensi Bahan kos murah Carta Perisian Perkakasan Permainan

15 Pusat Sumber Bukan Tayang Perkakasan Papan Magnet Papan Flanel Bingkai Carta Flip / Pusing Projektor Slaid Papan Tulis Projektor Overhead Tayang Projektor Filem jalur Projektor Legap / Episcope / Epivisor Projektor Legap / Episcope / Epivisor

16 Pusat Sumber Perkakasan Papan Tulis Papan Magnet Papan Flanel Bingkai Carta Flip / Pusing Projektor Overhead Projektor Slaid Projektor Filem jalur Projektor Legap / Episcope / Epivisor Bukan Tayang Tayang

17 Pusat Sumber Penggunaan Perpustakaan Secara Optimum PSS tidak boleh sekadar bersifat menunggu pelanggan sahaja PSS perlu menjadi nadi pembelajaran di sekolah

18 Pusat Sumber Pembelajaran Berasaskan Sumber Manusia belajar pada kadar : ä 11 % mendengar ä 83 % melihat Keupayaan mengingat pada kadar ä 20 % apa yang didengar ä 50 % apa yang dilihat dan dengar

19 Pusat Sumber Saya dengar dan saya tahu Saya lihat dan saya faham Saya buat dan saya ingat Pembelajaran Berasaskan Sumber

20 Pusat Sumber Pembelajaran Berasaskan Sumber ä meliputi satu mata pelajaran tertentu atau melibatkan berbagai disiplin pelajaran ä dibimbing oleh guru dan berpusat kepada murid ä bersifat individu atau secara kumpulan ä menggunakan bahan bagi pembelajaran secara individu atau kumpulan

21 Pusat Sumber ä penggunaan buku teks ä aktiviti penelitian ä pencarian bahan dari pelbagai sumber ä latihan penyelesaian masalah ä penggunaan alat pandang dengar. Pembelajaran Berasaskan Sumber

22 Pusat Sumber ä pengajaran melalui kerja projek ä pengajaran unit yang berintegrasi ä pendekatan berinterdisiplin ä pembelajaran individu secara aktif Pembelajaran Berasaskan Sumber

23 Pusat Sumber ä Aktiviti pembelajaran memberi penekanan kepada sumber pendidikan. ä PBS berhasrat untuk melibatkan pelajar belajar secara aktif. ä Dengan menyajikan berbagai pendekatan tentang bahan pembelajaran, kaedah kerja dan saluran komunikasi, motivasi belajar akan dapat ditingkatkan. ä PBS memberi peluang kepada pelajar belajar mengikut keupayaan. ä PBS lebih fleksibel dalam penggunaan waktu dan ruang belajar. ä PBS boleh mengembangkan sikap yakin kepada diri sendiri dan melatih kemahiran belajar sepanjang hayat. Pembelajaran Berasaskan Sumber

24 Pusat Sumber ä Pengetahuan pelajar ä Tujuan Pembelajaran Objektif pembelajaran boleh diperjelaskan melalui: ä huraian tentang apa yang akan dipelajari ä diskusi dan bertukar-tukar fikiran ä kegiatan-kegiatan yang menggunakan berbagai sumber ä kegiatan-kegiatan melalui kunjungan dan lawatan ä kegiatan-kegiatan kreatif seperti drama, seni lukis dan muzik ä Memilih kaedah dan strategi pendekatan ä Cari, kumpul dan pilih bahan ä Penyediaan tempat untuk beraktiviti ä Bimbingan dan tunjuk ajar dari guru Pembelajaran Berasaskan Sumber

25 Pusat Sumber Pusat Sumber Sekolah bukan sekadar TEMPAT

26 Pusat Sumber SELAMAT MENCUBA Amanah sebagai guru PSS adalah peluang kita menguji keberkesanan kita mendidik. SELAMAT MENCUBA

27 Pusat Sumber


Download ppt "Pusat Sumber PUSAT SUMBER SEKOLAH PUSAT SUMBER SEKOLAH Oleh Haji Abdul Samad Basiron."

Similar presentations


Ads by Google