Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Oleh Haji Abdul Samad Basiron

Similar presentations


Presentation on theme: "Oleh Haji Abdul Samad Basiron"— Presentation transcript:

1 Oleh Haji Abdul Samad Basiron
PUSAT SUMBER SEKOLAH PUSAT SUMBER SEKOLAH Oleh Haji Abdul Samad Basiron

2 Datang ke Pusat Sumber: Untuk apa ?
informasi inspirasi rekreasi KHIDMAT

3 Pusat Sumber bukan sekadar
TEMPAT bahkan ia juga adalah PERKHIDAMATAN, KOLEKSI dan AGEN PERUBAHAN

4 Konsep Pusat Sumber adalah
Suatu tempat - yang memberikan suasana pembelajaran kendiri yang selesa. Perkhidmatan - yang ditawarkan membolehkan pelanggan mendapat dan mengamal kemahiran dalam pembelajaran. Koleksi bahan - yang disediakan lengkap dan kemaskini sejajar dengan perkembangan pendidikan. Agen perubahan - yang dapat memupuk potensi dan minat pelanggan di bidang pembelajaran.

5 Objektif Pusat Sumber Kecemerlangan pendidikan Penggunaan kemudahan
Pemupukan tabiat belajar Penghasilan bahan Perkhidmatan pembelajaran Kemahiran maklumat

6 Fungsi Pusat Sumber Mengenalpasti dan menyediakan koleksi bahan untuk keperluan kurikulum dan ko-kurikulum Berkhidmat sebagai pusat bahan dan alatan yang boleh digunakan dalam proses pembelajaran Tempat pemilihan dan penilaian bahan sebelum digunakan Pintu masuk maklumat dari agensi luar Mendapatkan panduan mencari, mengguna, menghasil dan mempersembahkan maklumat keperluan kurikulum Penggalak aktiviti membaca dan kemahiran maklumat Pemgembangan kemahiran pembelajaran kendiri Penyedia keperluan terkini teknologi pendidikan Penyedia perkhidmatan reprografi dan rakamsalin

7 Ciri-Ciri Pusat Sumber Yang Berkesan
Warga sekolah tahu dan kenal pengurus PSS Terdapat bebagai aktiviti galakan penggunaan PSS Perkhidmatan dan koleksi digunakan dalam proses P & P Lokasi PSS di tengah-tengah kawasan sekolah agar mudah dan cepat dikunjungi Warga sekolah suka dan senang datang menggunakan PSS. Warga sekolah faham peranan PSS sebagai khidmat bantu kurikulum Mempunyai koleksi yang sesuai, mencukupi, terkini dan menarik .

8 Pusat Sumber Yang Berkesan
PENGGUNAAN KEPIMPINAN KEWANGAN TENAGA MANUSIA KOLEKSI BAHAN KEMUDAHAN FIZIKAL

9 Pembentukan PSS yang berkesan: Langkah-langkah...
1 Penubuhan AJK dan pelantikan kaki tangan. 2 Rancangan pengoperasian 3 Rancangan pengurusan perkhidmatan 4 Latihan dan bengkel untuk kaki tangan (petugas) 5 Pengurusan kemudahan fizikal dan keceriaan. 6 Orientasi dan penerangan kepada pelanggan 7 Kemaskini rekod pengurusan (koleksi) 8 Promosi dan galakan penggunaan. 9 Penyemakan stok & penyediaan laporan tahunan

10 BAHAN & PERKAKASAN Dalam sebuah pusat sumber, sumber boleh
dibahagikan kepada: Perkakasan (hardware) Bahan (software) - Bahan cetak * Buku * Bahan Khusus * Terbitan berkala - Bahan bukan cetak * Perkakasan * Perisian * Carta * Permainan * Audio * Bahan tiga segi * Lutsinar * Video dll.

11 KOLEKSI PUSAT SUMBER MEDIA BAHAN CETAK Buku , Terbitan berkala, Carta
TAYANG PERISIAN BAHAN 3 DIMENSI Buku , Terbitan berkala, Carta Lutsinar, Filem (16/32mm., jalur/sisipan). Audio Kaset, Cakra padat TV/VCR Pita video, Cakra padat Komputer Disket, CD interaktif P & P Glob, Model, Realia, Permainan Catur, Scabble, Shahiba

12 Bahan Cetak Ialah bahan yang tercetak secara mekanikal atau elektronik ke atas kertas, kad atau kertas tebal. Buku rujukan Buku fiksyen Nota Buku berganbar Majalah Kertas kerja Gambar foto Surat khabar Bahan cetak

13 Bahan Bukan Cetak BAHAN BUKAN CETAK Bahan 3 dimensi Bahan
kos murah Carta Perisian Perkakasan Permainan BAHAN BUKAN CETAK

14 Bingkai Carta Flip / Pusing
Perkakasan Bukan Tayang Tayang Papan Tulis Projektor Overhead Papan Magnet Projektor Slaid Papan Flanel Projektor Filem jalur Bingkai Carta Flip / Pusing Projektor Legap / Episcope / Epivisor

15 Perkakasan Bukan Tayang Tayang Papan Tulis Papan Magnet Papan Flanel
Bingkai Carta Flip / Pusing Projektor Overhead Projektor Slaid Projektor Filem jalur Projektor Legap / Episcope / Epivisor

16 Penggunaan Perpustakaan Secara Optimum
PSS tidak boleh sekadar bersifat menunggu pelanggan sahaja bahkan PSS perlu menjadi nadi pembelajaran di sekolah

17 Pembelajaran Berasaskan Sumber
ke arah Pembelajaran Berasaskan Sumber Manusia belajar pada kadar : 11 % mendengar 83 % melihat dan Keupayaan mengingat pada kadar 20 % apa yang didengar 50 % apa yang dilihat dan dengar

18 Pembelajaran Berasaskan Sumber
ke arah Pembelajaran Berasaskan Sumber Saya dengar dan saya tahu Saya lihat dan saya faham Saya buat dan saya ingat

19 Pembelajaran Berasaskan Sumber
KAEDAH Pembelajaran Berasaskan Sumber meliputi satu mata pelajaran tertentu atau melibatkan berbagai disiplin pelajaran dibimbing oleh guru dan berpusat kepada murid bersifat individu atau secara kumpulan menggunakan bahan bagi pembelajaran secara individu atau kumpulan

20 Pembelajaran Berasaskan Sumber
komponen Pembelajaran Berasaskan Sumber penggunaan buku teks aktiviti penelitian pencarian bahan dari pelbagai sumber latihan penyelesaian masalah penggunaan alat pandang dengar.

21 Pembelajaran Berasaskan Sumber
DASAR Pembelajaran Berasaskan Sumber pengajaran melalui kerja projek pengajaran unit yang berintegrasi pendekatan berinterdisiplin pembelajaran individu secara aktif

22 Pembelajaran Berasaskan Sumber
Ciri-ciri Pembelajaran Berasaskan Sumber Aktiviti pembelajaran memberi penekanan kepada sumber pendidikan. PBS berhasrat untuk melibatkan pelajar belajar secara aktif. Dengan menyajikan berbagai pendekatan tentang bahan pembelajaran, kaedah kerja dan saluran komunikasi, motivasi belajar akan dapat ditingkatkan. PBS memberi peluang kepada pelajar belajar mengikut keupayaan. PBS lebih fleksibel dalam penggunaan waktu dan ruang belajar. PBS boleh mengembangkan sikap yakin kepada diri sendiri dan melatih kemahiran belajar sepanjang hayat.

23 Penekanan dalam pelaksanaan
Pembelajaran Berasaskan Sumber Pengetahuan pelajar Tujuan Pembelajaran Objektif pembelajaran boleh diperjelaskan melalui: huraian tentang apa yang akan dipelajari diskusi dan bertukar-tukar fikiran kegiatan-kegiatan yang menggunakan berbagai sumber kegiatan-kegiatan melalui kunjungan dan lawatan kegiatan-kegiatan kreatif seperti drama, seni lukis dan muzik Memilih kaedah dan strategi pendekatan Cari, kumpul dan pilih bahan Penyediaan tempat untuk beraktiviti Bimbingan dan tunjuk ajar dari guru

24 ingat Pusat Sumber Sekolah bukan sekadar TEMPAT tetapi KHIDMAT

25 SELAMAT MENCUBA SELAMAT MENCUBA SELAMAT MENCUBA Amanah sebagai guru PSS adalah peluang kita menguji keberkesanan kita mendidik.

26 Sekian sahaja Terima Kasih


Download ppt "Oleh Haji Abdul Samad Basiron"

Similar presentations


Ads by Google