Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Dr Antain Mac Lochlainn. Aistriúchán breallach Traffic congestion Fuil-líonadh tráchta Congestion = overloading or clogging of organ with blood (Collins)

Similar presentations


Presentation on theme: "Dr Antain Mac Lochlainn. Aistriúchán breallach Traffic congestion Fuil-líonadh tráchta Congestion = overloading or clogging of organ with blood (Collins)"— Presentation transcript:

1 Dr Antain Mac Lochlainn

2 Aistriúchán breallach Traffic congestion Fuil-líonadh tráchta Congestion = overloading or clogging of organ with blood (Collins)

3 An treoir a thugtar faoi fuil-líonadh ar www.focal.ie www.focal.ie fuil-líonadh Health, Ailment, Symptom, Injury, Health, Medicine, Medical congestion s

4 Téarma deacair Because the disease agents protein originates inside the host cells it triggers antibody production by the immune system.

5 agent Agriculture, Finance, History gníomhaire fir4 gníomhaire fir4 Linguistics > Grammar gníomhaí fir4gníomhaí fir4 (doer, active person) Literature, Literary Criticism gníomhaí fir4 gníomhaí fir4 Chemistry, Chemical,Science oibreán fir1 oibreán fir1

6 Míréir Chemical agent = gníomhaí ceimiceach Blood-clotting agent / = oibreán fuiltéachta Blood-forming agent / = gníomhaí fuildéanta

7 Foclóir Téarmaíochta: ilchiallaigh Foclóir ilchiallach Béarla m.sh. sanction, installation etc. Treoir faoi chialla agus réimsí úsáide an fhocail Bhéarla Na leaganacha Gaeilge

8 Foclóir Téarmaíochta, il- leaganacha Facilitator : éascaitheoir, áisitheoir Leisure centre : ionad fóillíochta, sólann Environment: timpeallacht, comhshaol, imshaol

9 Foclóir Téarmaíochta – prionsabail & nósanna Cúrsaí craoltóireachta vs cúrsaí craolacháin Logainmneacha & sloinnte iasachta srl.


Download ppt "Dr Antain Mac Lochlainn. Aistriúchán breallach Traffic congestion Fuil-líonadh tráchta Congestion = overloading or clogging of organ with blood (Collins)"

Similar presentations


Ads by Google