Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

© Mr Taoufiq Cherkaoui البيض albayd اللحم allaham الدجاج addajaaj الجبن aljaban الخبز الزبدة azzubda alkhubz الٲرز alurz السمك

Similar presentations


Presentation on theme: "© Mr Taoufiq Cherkaoui البيض albayd اللحم allaham الدجاج addajaaj الجبن aljaban الخبز الزبدة azzubda alkhubz الٲرز alurz السمك"— Presentation transcript:

1 © Mr Taoufiq Cherkaoui tcherkaoui@yahoo.co.uk

2 البيض albayd اللحم allaham الدجاج addajaaj الجبن aljaban الخبز الزبدة azzubda alkhubz الٲرز alurz السمك assamak البطاطس albataatis البيتزا albeetza

3

4 Listen to the 4 conversations about what food they eat for breakfast, lunch and dinner زهيرة جون علي أمينة Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

5

6 ٲشرب عصير البرتقال الشاي الحليب القهوة و آكل العشاء في اللحم الدجاج الجبن السمك البطاطس البيتزا الغذاء الفطور السريال الخبز الهلام الزبدة البيض مع

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Noughts and Crosses 1 23 456 789

21 Listen to the 4 conversations about food they eat for breakfast, lunch and dinner and tick the right boxes زهيرة جون علي أمينة


Download ppt "© Mr Taoufiq Cherkaoui البيض albayd اللحم allaham الدجاج addajaaj الجبن aljaban الخبز الزبدة azzubda alkhubz الٲرز alurz السمك"

Similar presentations


Ads by Google