Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, 2009. gada 7. aprīlī www.goethe.de/riga © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes.

Similar presentations


Presentation on theme: "Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, 2009. gada 7. aprīlī www.goethe.de/riga © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes."— Presentation transcript:

1 Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

2 UNESCO- skolu bibliotēku manifests „Skolas bibliotēku loma mūsdienu izglītības procesā – mācīšana un mācīšanās“ Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

3 UNESCO-manifests I Pamatprincipi Uzdevums un mērķi
Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

4 UNESCO-manifests II Finansēšana, struktūra un sadarbības tīkli
Personāls Darbība un vadība Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

5 Saturs UNESCO-manifests Vācija: sadarbības partneri
bibliotēka un skola Frankfurtes pie Mainas pilsētas bibliotēka organizāciju formas un struktūra Skolu bibliotēkas un to izmantošana Mācību stundas Brīvais laiks Priekšnoteikumi un saistības Pēcpusdienā: praktiski padomi Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

6 Situācija Vācijā Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

7 Notiek pārmaiņas! Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

8 Skolas pārmaiņu procesā I
Raksturīgs: pedagogi kā moderatori skola kļūst atvērtāka / veido sadarbības tīklus skolas autonomija (budžets) izstrādāti skolu profili pārorientēšanās uz mācību stundām visas dienas garumā skola kā dzīves vieta, nevis vairs tikai kā zināšanu apguves vieta Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

9 Skolas pārmaiņu procesā II
Raksturīgi: izmaiņas mācību procesā diskusija par standartiem un normām informācijpratība kā pamatkvalifikācija ģimnāzijas laika saīsināšana uz 8 gadiem Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

10 Partneri izglītības jomā
+ Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

11 Frankfurtes pie Mainas pilsētas bibliotēka I
Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

12 Frankfurtes pie Mainas pilsētas bibliotēka II
Frankfurte pie Mainas 1 centrāla bibliotēka pieaugušajiem 1 mūzikas bibliotēka 1 centrāla bērnu un jauniešu bibliotēka 1 Freestyle-bibliotēka jauniešiem 2 bibliobusi 165 skolas skolēni 17 filiāles 73 skolu bibliotēkas Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

13 Skolu bibliotēku centrs (SBC): uzdevumi
Visām skolām: konsultācijas, tālākizglītība Skolu bibliotēku apvienībai (73 SB): centralizēti pakalpojumi mediju jomā; speciālisti 13 skolu bibliotēkās Visām skolām: centralizēti piedāvājumi un aktivitātes ar medijiem Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

14 SBC: mērķi Pamatkvalitātes nodrošināšana Ilgstoša atbalsta struktūra
Lietderīga/efektīva skolu apgāde ar medijiem Profesionāla un racionāla centralizēto bibliotekāro pakalpojumu pārņemšana Best-Practice Atpazīt un realizēt jaunās attīstības tendences (saturiski un tehniski) Orientācija uz klientu Sabiedriskās attiecības Kooperācija un sadarbības tīklu veidošana Nodrošināt kvalitāti Evaluācija (pārbaude un attīstīšana) Pamatkvalitātes nodrošināšana Ilgstoša atbalsta struktūra Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

15 SBC: organizācija, personāls un finanses
Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

16 SBC: pamatideja skolām nav laika dārgiem, laikietilpīgiem patstāvīgiem risinājumiem, tām jāinvestē strādājot ar bibliotēkas fondu, nodrošinot darba laiku, ar lasīšanas veicināšanas aktivitātēm, kā arī iesaistot skolas bibliotēku mācību procesā. Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

17 Serviss visām Frankfurtes skolām I
Konsultācijas Akreditēti tālākizglītojoši piedāvājumi skolotājiem, brīvprātīgajiem un citiem darbiniekiem Lekcijas specializētajās un vispārīgajās konferencēs Publikācijas, piem., „Spiralcurriculum“, sba-Info, sba-Praxisanregungen (praktiski ieteikumi) Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

18 Serviss visām Frankfurtes skolām II
Priekšlikumi krājuma attīstīšanai centralizētas lasīšanas veicināšanas aktivitātes centralizēti mediju piedāvājumi Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

19 Papildus serviss skolu bibliotēku apvienībai I
regulārs budžets budžeta pārvalde pasūtījumu veikšana inventarizācija katoliğizācija, sistematizācija / webOPAC izsniegšanai piemērots noformējums piegāde pasākumu organizēšana Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

20 Papildus serviss skolu bibliotēku apvienībai II
Serviss bibliotēkā uz vietas „skolas bibliotekārs uz noteiktu laiku“ Jaunums mini MAXI 1 – 2 apmeklējumi: mediju norakstīšana norāžu sistēma mediju izkārtojums 6 – 8 nedēļas: bibliotēku atverot vai reorganizējot koncepcijas, tālākizglītība … Aktivitātes Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

21 Skolu bibliotēku veiksmi ietekmējošie bibliotekārie faktori
Aktivitātes Bibliotēkas kolektīvs (komanda) Darba laiki / mediju izsniegšana Mediju norakstīšana Krājuma prezentācija Mediju apstrāde Krājums Budžets Telpas Koncepcijas Bāze Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

22 Organizācijas formas I
iekšējā bibliotēka kombinēta pilsētas filiālbibliotēka un skolas bibliotēka integrētā pilsētas filiālbibliotēka un skolas bibliotēka Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

23 Organizācijas formas II
Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

24 Organizācijas formas III
Publiskā bibliotēka Skolas bibliotēka Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

25 Skolas bibliotēku organizācijas struktūras
Pārvaldi nodrošina skola Pārvaldi nodrošina pilsētas bibliotēka (komunālajā līmenī  Frankfurte) piedāvājumu paketes atsevišķi piedāvājumi Pārvaldi nodrošina specializēti centri (federālo zemju / provinces līmenī ) Mērķi: ilgtspējība nepārtrauktība kvalitāte Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

26 Skolu bibliotēku veiksmi ietekmējošie strukturālie faktori
Cieša līdztiesīga partnerība starp skolu/skolas pārvaldi un bibliotēku/bibliotēkas pārvaldi plašs sadarbības tīkls pilsētā/reģionā Noskaidroti un līgumā nostiprināti priekšnosacījumi nodrošinātas struktūras organizatoriskais nodrošinājums finansiālais nodrošinājums nodrošinājums ar personālu Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

27 Skolu bibliotēku definīcijas
Grāmatu un mediju krātuve Vieta “grāmatu tārpiem” Vieta, kur apgūt galvenās prasmes 1) Arhīvs Vieta studijām, mācībām Skolas mediju forums Piedāvājums patstāvīgām studijām 1) no: Fritz, Markus: Die multimediale Schulbibliothek, Amt für Bibliotheken, Bozen/Italien Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

28 Skolas bibliotēkas funkcijas
Kultūras centrs Skolas bibliotēka ir vairāk nekā skola! Informācijas centrs un satikšanās vieta Lasīšanas veicināšanas vieta Skolas centrs Mācību tēma Mācību klase Mediju centrāle Mācību darbnīca Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

29 Skolas bibliotēkām ir pašām sava kvalitāte!
tuvu bez barjerām ātri un tieši izmantojuma visiem bez birokrātijas papildina mācības orientēta uz brīvo laiku izsmeļošs piemērs Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

30 Mērķi Mācību mērķi: lasīšanas veicināšana un lasītprasmju attīstīšana
mediju un informācijpratība informācijas meklēšanas metožu apguve Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

31 Mācību stundas un skolas bibliotēka I
skolas bibliotēka ir saistīta ar mācību procesu, tā izmaina un bagātina mācību stundas skolas bibliotēka izmantošana palīdz sasniegt mācību mērķus skolas bibliotēkas izmantošana atbalsta mūžizglītību skolas bibliotēkas izmantošana atbalsta informācjpratību, t.i., skolēni spēj izvēlēties un izmantot medijus atbilstoši uzdotajiem uzdevumiem Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

32 Mācību stundas un skolas bibliotēka II
Dažādas iespējas atbalstīt mācību stundas, piem., sagatavošanās mācību stundām, darbs pēc mācību stundas iespēja spontāni apmeklēt bibliotēku, vadoties pēc situācijas (nepieciešamības) mācību stundā plānota bibliotēkas izmantošana mācību stundas laikā bibliotēkas izmantošana ārpus stundām skolas bibliotēkas iesaistīšanas intensitāte mācību procesā mācību stundas pavadoša/atbalstoša pilnībā vai daļēji integrēta Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

33 Mācību stundas un skolas bibliotēka III
Skolu bibliotēkām nozīmīgi mācību procesa faktori 1) mācību metodes izstrādājoša (patstāvīgi, strukturēti) attēlojoša izzinoša izglītības psiholoģijas aspekti mācību stils izglītības saturs 1) pēc Papendieck, Andreas: Die Schulbibliothek als unterrichtlicher Lernort, in: Schulbibliothek aktuell 2/2001 Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

34 Mācību stundas un skolas bibliotēka IV
Mācību stunda bibliotēkā = pievienotā vērtība mācību vietas maiņa uz aktivitātēm/darbību orientētu mācību stundu ietvaros uz medijiem orientētu mācību stundu ietvaros vairākus priekšmetus aptverošu (projektu) mācību stundu ietvaros individuāla atsevišķu skolēnu veicināšana pastāvošu mācību grupu ietvaros veicinot patstāvīgu mācīšanos veicinot izzinošu mācīšanos veicinot mācīšanās partnerību labāk iepazīstot skolēnus Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

35 No pedagoga viedokļa I Mērķi skolēniem: piem., veicināt patstāvību
pašdarbību personisko atbildību spēju strādāt komandā spēju spriest Vispārējie mērķi: metožu treniņš veidot gatavību mācīties mūža garumā starpdisciplināra strādāšana Dr. Berthold Mengel, Peter-Paul-Rubens‑Gymnasium, Siegen Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

36 No pedagoga viedokļa II
Skolas bibliotēkas loma Mācību vieta pamatkvalifikāciju treniņam Atbalsts paplašinātajām mācīšanās jēdzienam Skolas bibliotēkā skolēni var: patstāvīgi meklēt informāciju, iegūt pamatzināšanas par meklēto tēmu patstāvīgi izlemt, kādā apmērā izmantot plašo piedāvājumu, strādāt savā mācīšanās tempā, grupā (komandā) organizēt un sociāli atbildīgi realizēt meklēšanas, uzziņu darbus un lasīšanu. Dr. Berthold Mengel, Peter-Paul-Rubens‑Gymnasium, Siegen Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

37 No pedagoga viedokļa III
Piemērs - tipisks darba process skolas bibliotēkā atrast meklēšanas terminus (šķirkļus) ar enciklopēdiju, uzziņu literatūras, kā arī ar šķirkļu meklēšanas palīdzību meklēt pamatinformāciju caurskatīt atrasto literatūru mērķtiecīgi turpināt meklēšanu sniegt atskaiti darba grupai Izvērtēt iegūto informāciju  konspekta izveide prezentēt darba rezultātus Pa vidu atkal un atkal diskusijas un saskaņošanas fāzes…. Dr. Berthold Mengel, Peter-Paul-Rubens‑Gymnasium, Siegen Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

38 Guided Inquiry I Skolu bibliotēku integrācija skolas ikdienā:
Carol Kuhlthau Ross J. Todd Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick, USA 1) 2) Todd, Ross J., School Libraries as Dynamic Agents of Learning Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

39 Guided Inquiry II skolu bibliotēkas nefunkcionē nejaušības pēc
vai pēc pavēles skolu bibliotēkas funkcionē pārdomātu, strukturētu aktivitāšu un mērķtiecīgu skolotāju/skolu bibliotekāru darbību rezultātā nav iespējams to nodrošināt vienmēr, ir jāuzņemas arī risks mērķis ir iemācīt skolēniem saprast, ko viņi meklē, tātad nevis tikai „copy and paste“ = „transportēšana“ bet gan teksta „transformācija” 1) Todd, Ross J., School Libraries as Dynamic Agents of Learning aus: Todd, Ross J., School Libraries as Dynamic Agents of Learning Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

40 Guided Inquiry III Kā to realizēt? Seši principi:
Skolēni mācās, ja var paši aktīvi darboties un pārdomāt iegūto pieredzi skolēni mācās, ja sistemātiski papildina savas jau iegūtās zināšanas skolēni mācās, ja izšķirošos mācību procesa brīžos saņem mērķtiecīgu atbalstu Skolēnu attīstības process ir pakāpenisks Skolēniem ir atšķirīgi mācīšanās stili Skolēni mācās savstarpējā mijiedarbībā ar citiem  Skolas bibliotēka nepadara skolotājus par nevajadzīgiem! aus: Todd, Ross J., School Libraries as Dynamic Agents of Learning Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

41 Guided Inquiry IV Guided Inquiry = vadīts, mērķtiecīgs meklēšanas process izaicinošas situācijas un jautājumi saistīt uzdevumus ar „īsto dzīvi” (realitāti) pieļaut zināmu izvēles iespēju, apstrādājot atsevišķas tēmas nodrošināt regulāras sarunas un sniegt atsauksmes par mācību progresu (atgriezeniskā saite) Radīt jauniegūto zināšanu apmaiņas iespējas skolēnu starpā „nekad nebaidies izmēģināt kaut ko jaunu“ aus: Todd, Ross J., School Libraries as Dynamic Agents of Learning Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

42 Brīvais laiks un skolas bibliotēka
skolas bibliotēka sniedz piedāvājumus brīvajam laikam šis mediju piedāvājuma klāsts orientēts īpaši uz skolēnu vajadzībām Ar interesanto grāmatu un mediju pašsaprotamo klātesamību skolas ikdienā skolas bibliotēka kļūst par vietu, kur skolēni labprāt uzturas. Tiek radīta lasīšanu veicinoša atmosfēra, kas atvieglo mākslīgo ievirzi uz lasīšanu un mediju izmantošanu. Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

43 Skolas bibliotēkām ir pašām sava kvalitāte!
lasīšanas un mediju kompetences attīstības process norisinās veiksmīgi, ja skolas bibliotēka iesaistīta vispārējā mācību stratēģijā un skolēni tiek uzrunāti kā emocionāli, tā arī racionāli; skolas bibliotēkas ir vieta, kas apvieno abus aspektus; tā piedāvā ideālus priekšnosacījumus vienotai lasīšanas un mediju izglītībai.  Pievienotā vērtība skolai! Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

44 Aktivitātes Bibliotēka Klase Darbam nepieciešamie palīglīdzekļi
Dažādu mediju izmantošana Mācību mērķi: lasītprasmes mediju kompetence motivācija un kompetence, izmantot bibliotēku Darbs grupās Izstādes Mājasdarbi Bibliotēkstundas Mediju izsniegšana Interneta izmantošana Konkursi Mediju kastes klasēm Daiļlasīšanas konkurss Bilžu grāmatu kino Prezentācijas Brīvās stundas Patstāvīgs darbs Ievadi Lasījumi, bibliotēku naktis Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

45 Skolas bibliotēku ietekmējošie faktori skolas aspektā
Noteikt standartus skolas bibliotēkas iesaistīšanai mācību procesā (piesaistīt mācību plānam) Integrēt skolas mācību metožu programmā Vairākus priekšmetus aptveroši mācību mērķi un projekti Ieviest pakāpeniskumu  spirālveida mācību programmas (Spiralcurriculum) Ieviest saikni ar medijiem skolas bibliotēkā Vienoties ar skolas skolotājiem par visiem saistošajiem mērķiem, t.n. izstrādāt koncepciju (definēt elementus) Nodrošināt priekšnoteikumus (krājums!) Izstrādāt paraugmateriālus (attīstīt rutinētus darba procesus) Dubultstundas Skolotāju tākāizglītošana Izveidot darba grupas Izveidot sadarbības tīklus ar partneriem Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

46 Noteikt standartus mācībām skolas bibliotēkā I
Skolas bibliotēka atvērta visiem skolēniem un skolotājiem Skolas bibliotēka piedāvā neierobežotu pieeju visiem medijiem Skolas bibliotēkas atbalsta skolu izglītības misiju Skolas bibliotēka ir mācību klase, t.i., specializēta telpa mācībām Skolas bibliotēka ir vieta, kurā skolēniem māca rīkoties ar dažāda veida medijiem Skolas bibliotēka ir komunikācijas vieta skolotājiem un skolēniem (darba grupas, starpbrīži, brīvās stundas) Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

47 Noteikt standartus mācībām skolas bibliotēkā II
Skolas bibliotēkā skolēni tiek uzrunāti emocionāli Skolas bibliotēka ir integrēta visu mācību priekšmetu stundās Skolas bibliotēka veicina un atbalsta patstāvīgu mācīšanos Skolas bibliotēka ir centrālā vieta, kas vienuviet piedāvā dažādus informācijas līdzekļus (grāmatas, CD-rom, internetnu…) Skolas bibliotēka ir arī mācību priekšmets: apgūt patstāvīgu bibliotēkas izmantošanu un strādāšanu tajā (bibliotēkas kompetence) Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

48 Apstiprināt koncepcijas
Saistoša, skolas konferencē pieņemta koncepcija skolas bibliotēkas integrēšanai visu mācību priekšmetu stundās, kas nodrošina skolotāju, skolēnu, vecāku un partneru informētību un piekrišanu Vadlīnijas Skolas konferencē vienošanās ar skolotājiem par praktiskiem jautājumiem Noteikumi skolēniem Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

49 Veidot sadarbības tīklus
Skolas bibliotēka Sabiedrība (firmas, prese…) Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

50 Spirālveida mācību programma (Spiralcurriculum) I
Modulārā programma (saliekamo elementu sistēma), kas ir strukturēta kā mācību programma, iesaistīta dažādos mācību priekšmetos, saistoša un saskaņota ar skolas profilu, ir ideāla skolas bibliotēku kā mācību vietu izmantošanai. Strādāt sistemātiski Spirālveida mācību programma Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

51 Spirālveida mācību programma II
Bibliotēkas mērķis (1. – 10. klase) Praktiski pielietojami elementi + Nebrošēta rokasgrāmata ar pamatpiedāvājumiem un papildaktivitāšu plāniem Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

52 Spirālveida mācību programma III
Spirālveida mācību programma kā kvalitātes faktors: Saistoša nodrošina sinerģiju Caurskatāmība Bibliotēku piedāvājumu saskaņotība ar skolas programmām, mācību plāniem un izglītības standartiem Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

53 Praktisks pielietojums
Darbam bibliotēkā ir dažādas sejas (aspekti) Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

54 Pētījumi? Evaluācija? Pierādījumi? I
% Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

55 Pētījumi? Evaluācija? Pierādījumi? II
Pētījumi ASV Kolorado pētījums Pārskats par dažādiem pētījumiem Ļoti praktisks: skolu vadītāju, skolotāju, vecāku u.c. pieredze… Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

56 Skolu bibliotēkas… … kā skolu attīstības motori!
Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

57 „Bibliotēkas…. … ir kapitāls, kas bez lieka trokšņa nes milzīgus augļus." Johans Volfgangs fon Gēte Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

58 Pateicos par Jūsu uzmanību!
Jautājumi? Diskusija! „Es nesen izlasīju, ka...” “Iz- ko?!” Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs


Download ppt "Konference „Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā“ Gētes institūtā Rīgā, 2009. gada 7. aprīlī www.goethe.de/riga © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes."

Similar presentations


Ads by Google