Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, 2009. gada 7. aprīlī www.goethe.de/riga © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes.

Similar presentations


Presentation on theme: "Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, 2009. gada 7. aprīlī www.goethe.de/riga © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes."— Presentation transcript:

1 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs

2 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs UNESCO- skolu bibliotēku manifests Skolas bibliotēku loma mūsdienu izglītības procesā – mācīšana un mācīšanās

3 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs UNESCO-manifests I Pamatprincipi Uzdevums un mērķi

4 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs UNESCO-manifests II Finansēšana, struktūra un sadarbības tīkli Personāls Darbība un vadība

5 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Saturs Pēcpusdienā: praktiski padomi UNESCO-manifests Vācija: sadarbības partneri bibliotēka un skola Frankfurtes pie Mainas pilsētas bibliotēka organizāciju formas un struktūra Skolu bibliotēkas un to izmantošana Mācību stundas Brīvais laiks Priekšnoteikumi un saistības

6 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Situācija Vācijā

7 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Notiek pārmaiņas!

8 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Skolas pārmaiņu procesā I Raksturīgs: pedagogi kā moderatori skola kļūst atvērtāka / veido sadarbības tīklus skolas autonomija (budžets) izstrādāti skolu profili pārorientēšanās uz mācību stundām visas dienas garumā skola kā dzīves vieta, nevis vairs tikai kā zināšanu apguves vieta

9 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Skolas pārmaiņu procesā II Raksturīgi: izmaiņas mācību procesā diskusija par standartiem un normām informācijpratība kā pamatkvalifikācija ģimnāzijas laika saīsināšana uz 8 gadiem

10 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Partneri izglītības jomā +

11 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Frankfurtes pie Mainas pilsētas bibliotēka I

12 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs 73 skolu bibliotēkas 17 filiāles Pilsētas bibliotēka Frankfurte pie Mainas 2 bibliobusi 1 centrāla bērnu un jauniešu bibliotēka 1 mūzikas bibliotēka 1 centrāla bibliotēka pieaugušajiem 1 Freestyle-bibliotēka jauniešiem 165 skolas skolēni Frankfurtes pie Mainas pilsētas bibliotēka II

13 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Skolu bibliotēku centrs (SBC): uzdevumi Visām skolām: konsultācijas, tālākizglītība Skolu bibliotēku apvienībai (73 SB): centralizēti pakalpojumi mediju jomā; speciālisti 13 skolu bibliotēkās Visām skolām: centralizēti piedāvājumi un aktivitātes ar medijiem

14 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs SBC: mērķi Lietderīga/efektīva skolu apgāde ar medijiem Profesionāla un racionāla centralizēto bibliotekāro pakalpojumu pārņemšana Best-Practice Atpazīt un realizēt jaunās attīstības tendences (saturiski un tehniski) Orientācija uz klientu Sabiedriskās attiecības Kooperācija un sadarbības tīklu veidošana Nodrošināt kvalitāti Evaluācija (pārbaude un attīstīšana) Pamatkvalitātes nodrošināšana Ilgstoša atbalsta struktūra

15 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs SBC: organizācija, personāls un finanses

16 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs SBC: pamatideja skolām nav laika dārgiem, laikietilpīgiem patstāvīgiem risinājumiem, tām jāinvestē strādājot ar bibliotēkas fondu, nodrošinot darba laiku, ar lasīšanas veicināšanas aktivitātēm, kā arī iesaistot skolas bibliotēku mācību procesā.

17 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Serviss visām Frankfurtes skolām I Konsultācijas Akreditēti tālākizglītojoši piedāvājumi skolotājiem, brīvprātīgajiem un citiem darbiniekiem Lekcijas specializētajās un vispārīgajās konferencēs Publikācijas, piem., Spiralcurriculum, sba-Info, sba-Praxisanregungen (praktiski ieteikumi)

18 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Priekšlikumi krājuma attīstīšanai centralizētas lasīšanas veicināšanas aktivitātes centralizēti mediju piedāvājumi Serviss visām Frankfurtes skolām II

19 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Papildus serviss skolu bibliotēku apvienībai I regulārs budžets budžeta pārvalde pasūtījumu veikšana inventarizācija katoliğizācija, sistematizācija / webOPAC izsniegšanai piemērots noformējums piegāde pasākumu organizēšana

20 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Papildus serviss skolu bibliotēku apvienībai II Serviss bibliotēkā uz vietas skolas bibliotekārs uz noteiktu laiku miniMAXI 1 – 2 apmeklējumi: mediju norakstīšana norāžu sistēma mediju izkārtojums … 6 – 8 nedēļas: bibliotēku atverot vai reorganizējot koncepcijas, tālākizglītība … Aktivitātes Jaunums

21 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Skolu bibliotēku veiksmi ietekmējošie bibliotekārie faktori Aktivitātes Bibliotēkas kolektīvs (komanda) Darba laiki / mediju izsniegšana Mediju norakstīšana Krājuma prezentācija Mediju apstrāde Krājums Budžets Telpas Koncepcijas Bāze

22 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Organizācijas formas I iekšējā bibliotēka kombinēta pilsētas filiālbibliotēka un skolas bibliotēka integrētā pilsētas filiālbibliotēka un skolas bibliotēka

23 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Organizācijas formas II

24 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Organizācijas formas III Skolas bibliotēka Publiskā bibliotēka

25 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Skolas bibliotēku organizācijas struktūras Pārvaldi nodrošina skola Pārvaldi nodrošina pilsētas bibliotēka (komunālajā līmenī Frankfurte) piedāvājumu paketes atsevišķi piedāvājumi Pārvaldi nodrošina specializēti centri (federālo zemju / provinces līmenī ) Mērķi: ilgtspējība nepārtrauktība kvalitāte

26 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Skolu bibliotēku veiksmi ietekmējošie strukturālie faktori Cieša līdztiesīga partnerība starp skolu/skolas pārvaldi un bibliotēku/bibliotēkas pārvaldi plašs sadarbības tīkls pilsētā/reģionā Noskaidroti un līgumā nostiprināti priekšnosacījumi nodrošinātas struktūras organizatoriskais nodrošinājums finansiālais nodrošinājums nodrošinājums ar personālu

27 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Skolu bibliotēku definīcijas Grāmatu un mediju krātuve Vieta grāmatu tārpiem Vieta, kur apgūt galvenās prasmes 1) Arhīvs Vieta studijām, mācībām Skolas mediju forums Piedāvājums patstāvīgām studijām … 1) no: Fritz, Markus: Die multimediale Schulbibliothek, Amt für Bibliotheken, Bozen/Italien

28 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Skolas bibliotēkas funkcijas Mediju centrāle Mācību darbnīca Skolas bibliotēka Mācību klase Skolas centrs Mācību tēma Lasīšanas veicināšanas vieta Informācijas centrs un satikšanās vieta Kultūras centrs Skolas bibliotēka ir vairāk nekā skola!

29 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Skolas bibliotēkām ir pašām sava kvalitāte! tuvu bez barjerām ātri un tieši izmantojuma visiem bez birokrātijas papildina mācības orientēta uz brīvo laiku izsmeļošs piemērs

30 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Mērķi Mācību mērķi: lasīšanas veicināšana un lasītprasmju attīstīšana mediju un informācijpratība informācijas meklēšanas metožu apguve

31 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Mācību stundas un skolas bibliotēka I skolas bibliotēka ir saistīta ar mācību procesu, tā izmaina un bagātina mācību stundas skolas bibliotēka izmantošana palīdz sasniegt mācību mērķus skolas bibliotēkas izmantošana atbalsta mūžizglītību skolas bibliotēkas izmantošana atbalsta informācjpratību, t.i., skolēni spēj izvēlēties un izmantot medijus atbilstoši uzdotajiem uzdevumiem

32 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Mācību stundas un skolas bibliotēka II Dažādas iespējas atbalstīt mācību stundas, piem., sagatavošanās mācību stundām, darbs pēc mācību stundas iespēja spontāni apmeklēt bibliotēku, vadoties pēc situācijas (nepieciešamības) mācību stundā plānota bibliotēkas izmantošana mācību stundas laikā bibliotēkas izmantošana ārpus stundām skolas bibliotēkas iesaistīšanas intensitāte mācību procesā mācību stundas pavadoša/atbalstoša pilnībā vai daļēji integrēta

33 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Mācību stundas un skolas bibliotēka III Skolu bibliotēkām nozīmīgi mācību procesa faktori 1) mācību metodes izstrādājoša (patstāvīgi, strukturēti) attēlojoša izzinoša izglītības psiholoģijas aspekti mācību stils izglītības saturs 1) pēc Papendieck, Andreas: Die Schulbibliothek als unterrichtlicher Lernort, in: Schulbibliothek aktuell 2/2001

34 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Mācību stundas un skolas bibliotēka IV Mācību stunda bibliotēkā = pievienotā vērtība mācību vietas maiņa uz aktivitātēm/darbību orientētu mācību stundu ietvaros uz medijiem orientētu mācību stundu ietvaros vairākus priekšmetus aptverošu (projektu) mācību stundu ietvaros individuāla atsevišķu skolēnu veicināšana pastāvošu mācību grupu ietvaros veicinot patstāvīgu mācīšanos veicinot izzinošu mācīšanos veicinot mācīšanās partnerību labāk iepazīstot skolēnus

35 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs No pedagoga viedokļa I Mērķi skolēniem: piem., veicināt patstāvību pašdarbību personisko atbildību spēju strādāt komandā spēju spriest … Vispārējie mērķi: metožu treniņš veidot gatavību mācīties mūža garumā starpdisciplināra strādāšana … Dr. Berthold Mengel, Peter-Paul-Rubens Gymnasium, Siegen

36 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs No pedagoga viedokļa II Skolas bibliotēkas loma Mācību vieta pamatkvalifikāciju treniņam Atbalsts paplašinātajām mācīšanās jēdzienam Skolas bibliotēkā skolēni var: patstāvīgi meklēt informāciju, iegūt pamatzināšanas par meklēto tēmu patstāvīgi izlemt, kādā apmērā izmantot plašo piedāvājumu, strādāt savā mācīšanās tempā, grupā (komandā) organizēt un sociāli atbildīgi realizēt meklēšanas, uzziņu darbus un lasīšanu. Dr. Berthold Mengel, Peter-Paul-Rubens Gymnasium, Siegen

37 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs No pedagoga viedokļa III Piemērs - tipisks darba process skolas bibliotēkā atrast meklēšanas terminus (šķirkļus) ar enciklopēdiju, uzziņu literatūras, kā arī ar šķirkļu meklēšanas palīdzību meklēt pamatinformāciju caurskatīt atrasto literatūru mērķtiecīgi turpināt meklēšanu sniegt atskaiti darba grupai Izvērtēt iegūto informāciju konspekta izveide prezentēt darba rezultātus Pa vidu atkal un atkal diskusijas un saskaņošanas fāzes…. Dr. Berthold Mengel, Peter-Paul-Rubens Gymnasium, Siegen

38 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Guided Inquiry I Skolu bibliotēku integrācija skolas ikdienā: Carol Kuhlthau Ross J. Todd Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick, USA 1) 2) Todd, Ross J., School Libraries as Dynamic Agents of Learning

39 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Guided Inquiry II skolu bibliotēkas nefunkcionē nejaušības pēc vai pēc pavēles skolu bibliotēkas funkcionē pārdomātu, strukturētu aktivitāšu un mērķtiecīgu skolotāju/skolu bibliotekāru darbību rezultātā nav iespējams to nodrošināt vienmēr, ir jāuzņemas arī risks mērķis ir iemācīt skolēniem saprast, ko viņi meklē, tātad nevis tikai copy and paste = transportēšana bet gan teksta transformācija 1) Todd, Ross J., School Libraries as Dynamic Agents of Learning aus: Todd, Ross J., School Libraries as Dynamic Agents of Learning

40 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Guided Inquiry III Kā to realizēt? Seši principi: Skolēni mācās, ja var paši aktīvi darboties un pārdomāt iegūto pieredzi skolēni mācās, ja sistemātiski papildina savas jau iegūtās zināšanas skolēni mācās, ja izšķirošos mācību procesa brīžos saņem mērķtiecīgu atbalstu Skolēnu attīstības process ir pakāpenisks Skolēniem ir atšķirīgi mācīšanās stili Skolēni mācās savstarpējā mijiedarbībā ar citiem Skolas bibliotēka nepadara skolotājus par nevajadzīgiem! aus: Todd, Ross J., School Libraries as Dynamic Agents of Learning

41 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Guided Inquiry IV Guided Inquiry = vadīts, mērķtiecīgs meklēšanas process izaicinošas situācijas un jautājumi saistīt uzdevumus ar īsto dzīvi (realitāti) pieļaut zināmu izvēles iespēju, apstrādājot atsevišķas tēmas nodrošināt regulāras sarunas un sniegt atsauksmes par mācību progresu (atgriezeniskā saite) Radīt jauniegūto zināšanu apmaiņas iespējas skolēnu starpā nekad nebaidies izmēģināt kaut ko jaunu aus: Todd, Ross J., School Libraries as Dynamic Agents of Learning

42 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Brīvais laiks un skolas bibliotēka skolas bibliotēka sniedz piedāvājumus brīvajam laikam šis mediju piedāvājuma klāsts orientēts īpaši uz skolēnu vajadzībām Ar interesanto grāmatu un mediju pašsaprotamo klātesamību skolas ikdienā skolas bibliotēka kļūst par vietu, kur skolēni labprāt uzturas. Tiek radīta lasīšanu veicinoša atmosfēra, kas atvieglo mākslīgo ievirzi uz lasīšanu un mediju izmantošanu.

43 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Skolas bibliotēkām ir pašām sava kvalitāte! lasīšanas un mediju kompetences attīstības process norisinās veiksmīgi, ja skolas bibliotēka iesaistīta vispārējā mācību stratēģijā un skolēni tiek uzrunāti kā emocionāli, tā arī racionāli; skolas bibliotēkas ir vieta, kas apvieno abus aspektus; tā piedāvā ideālus priekšnosacījumus vienotai lasīšanas un mediju izglītībai. Pievienotā vērtība skolai!

44 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Aktivitātes Klase Bibliotēka Mācību mērķi: lasītprasmes mediju kompetence motivācija un kompetence, izmantot bibliotēku Mājasdarbi Bibliotēkstundas Konkursi Interneta izmantošana Darbam nepieciešamie palīglīdzekļi Mediju kastes klasēm Dažādu mediju izmantošana Darbs grupās Patstāvīgs darbs Izstādes Lasījumi, bibliotēku naktis Bilžu grāmatu kino Daiļlasīšanas konkurss Ievadi Mediju izsniegšana Prezentācijas Brīvās stundas

45 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Skolas bibliotēku ietekmējošie faktori skolas aspektā Noteikt standartus skolas bibliotēkas iesaistīšanai mācību procesā (piesaistīt mācību plānam) Integrēt skolas mācību metožu programmā Vairākus priekšmetus aptveroši mācību mērķi un projekti Ieviest pakāpeniskumu spirālveida mācību programmas (Spiralcurriculum) Ieviest saikni ar medijiem skolas bibliotēkā Vienoties ar skolas skolotājiem par visiem saistošajiem mērķiem, t.n. izstrādāt koncepciju (definēt elementus) Nodrošināt priekšnoteikumus (krājums!) Izstrādāt paraugmateriālus (attīstīt rutinētus darba procesus) Dubultstundas Skolotāju tākāizglītošana Izveidot darba grupas Izveidot sadarbības tīklus ar partneriem

46 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Noteikt standartus mācībām skolas bibliotēkā I Skolas bibliotēka atvērta visiem skolēniem un skolotājiem Skolas bibliotēka piedāvā neierobežotu pieeju visiem medijiem Skolas bibliotēkas atbalsta skolu izglītības misiju Skolas bibliotēka ir mācību klase, t.i., specializēta telpa mācībām Skolas bibliotēka ir vieta, kurā skolēniem māca rīkoties ar dažāda veida medijiem Skolas bibliotēka ir komunikācijas vieta skolotājiem un skolēniem (darba grupas, starpbrīži, brīvās stundas)

47 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Noteikt standartus mācībām skolas bibliotēkā II Skolas bibliotēkā skolēni tiek uzrunāti emocionāli Skolas bibliotēka ir integrēta visu mācību priekšmetu stundās Skolas bibliotēka veicina un atbalsta patstāvīgu mācīšanos Skolas bibliotēka ir centrālā vieta, kas vienuviet piedāvā dažādus informācijas līdzekļus (grāmatas, CD-rom, internetnu…) Skolas bibliotēka ir arī mācību priekšmets: apgūt patstāvīgu bibliotēkas izmantošanu un strādāšanu tajā (bibliotēkas kompetence)

48 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Apstiprināt koncepcijas Saistoša, skolas konferencē pieņemta koncepcija skolas bibliotēkas integrēšanai visu mācību priekšmetu stundās, kas nodrošina skolotāju, skolēnu, vecāku un partneru informētību un piekrišanu Vadlīnijas Skolas konferencē vienošanās ar skolotājiem par praktiskiem jautājumiem Noteikumi skolēniem

49 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Veidot sadarbības tīklus Skolas bibliotēka Sabiedrība (firmas, prese…)

50 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Spirālveida mācību programma (Spiralcurriculum) I Modulārā programma (saliekamo elementu sistēma), kas ir strukturēta kā mācību programma, iesaistīta dažādos mācību priekšmetos, saistoša un saskaņota ar skolas profilu, ir ideāla skolas bibliotēku kā mācību vietu izmantošanai. Strādāt sistemātiski Spirālveida mācību programma

51 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Spirālveida mācību programma II Bibliotēkas mērķis (1. – 10. klase) Praktiski pielietojami elementi + Nebrošēta rokasgrāmata ar pamatpiedāvājumiem un papildaktivitāšu plāniem

52 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Spirālveida mācību programma III Spirālveida mācību programma kā kvalitātes faktors: Saistoša nodrošina sinerģiju Caurskatāmība Bibliotēku piedāvājumu saskaņotība ar skolas programmām, mācību plāniem un izglītības standartiem

53 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Praktisks pielietojums Darbam bibliotēkā ir dažādas sejas (aspekti)

54 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Pētījumi? Evaluācija? Pierādījumi? I %%%

55 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Pētījumi? Evaluācija? Pierādījumi? II Pētījumi ASV Kolorado pētījums Pārskats par dažādiem pētījumiem pdf/s/slw3_2008.pdf pdf/s/slw3_2008.pdf Ļoti praktisks: skolu vadītāju, skolotāju, vecāku u.c. pieredze…

56 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Skolu bibliotēkas… … kā skolu attīstības motori!

57 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Bibliotēkas…. … ir kapitāls, kas bez lieka trokšņa nes milzīgus augļus." Johans Volfgangs fon Gēte

58 Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, gada 7. aprīlī © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes pie Mainas Skolu bibliotēku centrs Pateicos par Jūsu uzmanību! Jautājumi? Diskusija! Es nesen izlasīju, ka... Iz- ko?!


Download ppt "Konference Informācijpratības veicināšana skolas bibliotēkā Gētes institūtā Rīgā, 2009. gada 7. aprīlī www.goethe.de/riga © Eva fon Jordana-Bonina, Frankfurtes."

Similar presentations


Ads by Google