Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 1 International.

Similar presentations


Presentation on theme: "International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 1 International."— Presentation transcript:

1 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 1 International Students Summer School Nanotechnologies in materials engineering Warszawa-Koszalin 2006 Fundamentals of vacuum plasma technology for thin films deposition (some aspects)

2 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 2 HV (50)=2600 How the unvisible becomes visible MONO-LAYER MULTILAYER HV (50)=4800 HV (50) = 2800

3 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 3 DETAILS OF MULTILAYER STRUCTURE

4 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 4

5 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 5

6 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 6 Film Substrate Steel ball Substrate Film

7 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 7 CALOTEST

8 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 8

9 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 9

10 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 10

11 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 11

12 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 12

13 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 13 IDEA OF CVD PROCESS

14 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 14 IDEA OF PVD PROCESS

15 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 15 Zasilacz wysokiego napięcia Plazma Pompa Zasilacz łuku Zasilacz polaryzacji podłoży Podłoże Powłoka Pompa Zasilacz elektrody wnękowej Zasilacz polaryzacji podłoży Podłoże Powłoka Pompa Plazma Zasilacz polaryzacji podłoży Podłoże Powłoka Pompa Plazma Zasilacz wysoko- prądowy Zasilacz polaryzacji podłoży Podłoże Powłoka a) b) c) d) Plazma DIFFERENT PVD METHODS

16 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 16 Sposoby trawienia jonowego: a) katodowe, b) z pomocniczą anodą, c) w plazmie metalicznej wyładowania magnetronowego lub łukowego, d) trawienie wspomagane wyładowaniem łukowym, e) z emiterem plazmowym, f) wiązką jonów. ION CLEANING

17 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 17

18 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 18

19 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 19

20 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 20 ARC GUN WITH MECHANICAL IGNITION

21 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 21

22 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 22

23 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 23

24 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 24

25 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 25

26 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 26

27 International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 27


Download ppt "International Students Summer School Nanotechnologies in Materials Engineering Warsaw - Koszalin 2006 Jan Staśkiewicz 1 International."

Similar presentations


Ads by Google