Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Symulacja kotła K-4 w ERSA Zmodernizowany układ paleniskowy przez konsorcjum Energotechnika-Energorozruch S.A.- IPW Polin Sp. z o.o. - 5 zespołów młynowych.

Similar presentations


Presentation on theme: "Symulacja kotła K-4 w ERSA Zmodernizowany układ paleniskowy przez konsorcjum Energotechnika-Energorozruch S.A.- IPW Polin Sp. z o.o. - 5 zespołów młynowych."— Presentation transcript:

1 Symulacja kotła K-4 w ERSA Zmodernizowany układ paleniskowy przez konsorcjum Energotechnika-Energorozruch S.A.- IPW Polin Sp. z o.o zespołów młynowych w ruchu - praca na węglu i biomasie - biomasa (śruta rzepakowa) podawana przez 4 środkowe dysze zrzutowe – uwaga: śruta podawana w stanie niezmielonym, prędkość wtrysku nieoptymalizowana - moc bloku 225MWe Modelowanie wykonane przez: Dipl.-Ing. Frank Blum, Dr.-Ing. Xiaohai Han, Dr.-Ing. Benedetto Risio RECOM Services GmbH, Stuttgart

2 5 Mills in Operation 3D-Geometry Model — Burner and OFA Arrangement
OFA-III on Rear Wall - fully opened (tilted down 20°) Front View 5 Mills in Operation OFA-II - fully opened (tilted down 15°) 10 Nozzles of Thinned Air-Coal Mix in Operation Thinned Air-Coal Mix (tilted down 15°) 4 Biomass nozzles in Operation 10 % thermal capacity as biomass Biomass/Oil Nozzle (tilted down 15°) OFA-I (no tilting – fully opened) 10 Burners in Operation Burner Level 2 Burner Level 1

3 Coal and Air Mass Flows Brn Level 1 (12.6 m) Brn Level 2 (15.1 m)
Thinned Mix (20.85 m) Biomass Level Total Coal mass flow [kg/s] 6.8 10.2 7.3 3.37 (biomass) 27.67 Core air [kg/s] 1.30 -- 2.6 Primary air [kg/s] 13.2 19.7 30.8 (2x15.4) 3.3 (carrying air) 67.0 Secondary air [kg/s] 9.8 15.2 5.7 (cooling air) 30.7 Tertiary air [kg/s] 22.8 24.9 47.7 Level Air/Coal Ratio  0.91 0.78 0.53 0.735 OFA-I [kg/s] 13.5 ( = 0.065) 13.5 OFA-II [kg/s] 45.1 ( = 0.22) 45.1 OFA-III [kg/s] 26.9 ( = 0.13) 26.9 Total Air Ratio 1.15

4 Coal Analysis and Particle Size Distribution
Main Burner (12.6m & 15.1 m) Coal Analysis C (ar) [%] 56.40 H (ar) [%] 3.57 O (ar) [%] 3.92 N (ar) [%] 0.98 S (ar) [%] 0.63 Ash (ar) [%] 27.10 Moisture (ar) [%] 7.40 Volatile (daf) [%] 27.5 Hu (daf) [MJ/kg] 33.5 R88 = 30 % R200 = 5 %

5 Thinned Air-Coal Mix (20.85 m)
Coal Analysis and Particle Size Distribution Thinned Air-Coal Mix (20.85 m) Coal Analysis C (ar) [%] 56.40 H (ar) [%] 3.57 O (ar) [%] 3.92 N (ar) [%] 0.98 S (ar) [%] 0.63 Ash (ar) [%] 27.10 Moisture (ar) [%] 7.40 Volatile (daf) [%] 27.5 Hu (daf) [MJ/kg] 33.5 R88 = 15 % R200 = 1 %

6 Elementary Analysis and Particle Size Distribution of Biomass
Sieve [mm] Fraction [%] Sieve residue [%] > 4.00 12.1 4.00 – 3.15 2.6 14.7 3.15 – 1.25 20.0 34.7 1.25 – 0.425 41.2 75.9 0.425 – 0.125 22.5 98.4 0.125 – 0.071 1.6 100.0 Coal Analysis C (ar) [%] 43.60 H (ar) [%] 6.34 O (ar) [%] 31.19 N (ar) [%] 5.73 S (ar) [%] 0.68 Ash (ar) [%] 7.21 Moisture (ar) [%] 5.25 Volatile (daf) [%] 80.0 Hu (daf) [MJ/kg] 20.13

7 Velocity Distribution: Magnitude
[m/s] FW RW FW RW

8 Temperature Distribution: Iso-surface 1400 °C

9 Fluegas Temperature Profile along Furnace Height
OFA OFA3 BL1 BL BL4 OFA FE Cross Pass Sec. Pass 35/

10 Oxygen Distribution: Iso-surface 10%
[vol.-%, dry]

11 Carbon Monoxide Distribution: Iso-surface 1%
CO [vol.-%, dry]

12 CO-Profile along Furnace Height
OFA OFA3 BL1 BL BL4 OFA FE Cross Pass Sec. Pass 35/

13 NOx-Profile along Furnace Height
OFA OFA3 BL1 BL BL4 OFA FE Cross Pass Sec. Pass 35/

14 Simulation for Biomass Cofiring
Boiler Exit and Emission Values Simulation for Biomass Cofiring Furnace Exit Temp. (mean/max) [°C] (Level 34.7 m) 1223/1350 Fluegas Temp. after ECO [°C] 342 O2 after ECO [Vol.-%,dry] 3.3 CO [mg/Nm3, at 6% O2 ] 60 NOx [mg/Nm3, at 6% O2] 328 Unburned Carbon in Ash 8.0


Download ppt "Symulacja kotła K-4 w ERSA Zmodernizowany układ paleniskowy przez konsorcjum Energotechnika-Energorozruch S.A.- IPW Polin Sp. z o.o. - 5 zespołów młynowych."

Similar presentations


Ads by Google