Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Symulacja kotła K-4 w ERSA Zmodernizowany układ paleniskowy przez konsorcjum Energotechnika-Energorozruch S.A.- IPW Polin Sp. z o.o. - 5 zespołów młynowych.

Similar presentations


Presentation on theme: "Symulacja kotła K-4 w ERSA Zmodernizowany układ paleniskowy przez konsorcjum Energotechnika-Energorozruch S.A.- IPW Polin Sp. z o.o. - 5 zespołów młynowych."— Presentation transcript:

1 Symulacja kotła K-4 w ERSA Zmodernizowany układ paleniskowy przez konsorcjum Energotechnika-Energorozruch S.A.- IPW Polin Sp. z o.o. - 5 zespołów młynowych w ruchu - praca na węglu i biomasie - biomasa (śruta rzepakowa) podawana przez 4 środkowe dysze zrzutowe – uwaga: śruta podawana w stanie niezmielonym, prędkość wtrysku nieoptymalizowana - moc bloku 225MWe Modelowanie wykonane przez: Dipl.-Ing. Frank Blum, Dr.-Ing. Xiaohai Han, Dr.-Ing. Benedetto Risio RECOM Services GmbH, Stuttgart

2 Simulation of RYBNIK-Boiler 2 3D-Geometry Model Burner and OFA Arrangement Front View OFA-II - fully opened (tilted down 15°) OFA-I (no tilting – fully opened) Thinned Air-Coal Mix (tilted down 15°) Biomass/Oil Nozzle (tilted down 15°) Burner Level 2 Burner Level 1 OFA-III on Rear Wall - fully opened (tilted down 20°) 5 Mills in Operation 10 Burners in Operation 10 Nozzles of Thinned Air-Coal Mix in Operation 4 Biomass nozzles in Operation 10 % thermal capacity as biomass

3 Simulation of RYBNIK-Boiler 3 Coal and Air Mass Flows Brn Level 1 (12.6 m) Brn Level 2 (15.1 m) Thinned Mix (20.85 m) Biomass Level Total Coal mass flow [kg/s]6.810.27.33.37 (biomass) 27.67 Core air [kg/s]1.30 -- 2.6 Primary air [kg/s]13.219.730.8 (2x15.4) 3.3 (carrying air) 67.0 Secondary air [kg/s]9.815.25.7 (cooling air) --30.7 Tertiary air [kg/s]22.824.9-- 47.7 Level Air/Coal Ratio 0.910.780.530.735 OFA-I [kg/s] 13.5 ( = 0.065) 13.5 OFA-II [kg/s] 45.1 ( = 0.22) 45.1 OFA-III [kg/s] 26.9 ( = 0.13) 26.9 Total Air Ratio1.15

4 Simulation of RYBNIK-Boiler 4 Coal Analysis C (ar) [%]56.40 H (ar) [%]3.57 O (ar) [%]3.92 N (ar) [%]0.98 S (ar) [%]0.63 Ash (ar) [%]27.10 Moisture (ar) [%]7.40 Volatile (daf) [%]27.5 Hu (daf) [MJ/kg]33.5 Coal Analysis and Particle Size Distribution R 88 = 30 % R 200 = 5 % Main Burner (12.6m & 15.1 m)

5 Simulation of RYBNIK-Boiler 5 Coal Analysis C (ar) [%]56.40 H (ar) [%]3.57 O (ar) [%]3.92 N (ar) [%]0.98 S (ar) [%]0.63 Ash (ar) [%]27.10 Moisture (ar) [%]7.40 Volatile (daf) [%]27.5 Hu (daf) [MJ/kg]33.5 Coal Analysis and Particle Size Distribution R 88 = 15 % R 200 = 1 % Thinned Air-Coal Mix (20.85 m)

6 Simulation of RYBNIK-Boiler 6 Coal Analysis C (ar) [%]43.60 H (ar) [%]6.34 O (ar) [%]31.19 N (ar) [%]5.73 S (ar) [%]0.68 Ash (ar) [%]7.21 Moisture (ar) [%]5.25 Volatile (daf) [%]80.0 Hu (daf) [MJ/kg]20.13 Elementary Analysis and Particle Size Distribution of Biomass Sieve [mm] Fraction [%] Sieve residue [%] > 4.0012.1 4.00 – 3.152.614.7 3.15 – 1.2520.034.7 1.25 – 0.42541.275.9 0.425 – 0.12522.598.4 0.125 – 0.0711.6100.0

7 Simulation of RYBNIK-Boiler 7 Velocity [m/s] Velocity Distribution: Magnitude FWFW RWRW FWFW RWRW

8 Simulation of RYBNIK-Boiler 8 Temperature [°C] Temperature Distribution: Iso-surface 1400 °C

9 Simulation of RYBNIK-Boiler 9 ° Fluegas Temperature Profile along Furnace Height Sec. Pass 35/45 40 35 30 25 20 Cross Pass OFA1 OFA3 BL1 BL2 BL4 OFA2 FE

10 Simulation of RYBNIK-Boiler 10 Oxygen Distribution: Iso-surface 10% Oxygen [vol.-%, dry]

11 Simulation of RYBNIK-Boiler 11 CO [vol.-%, dry] Carbon Monoxide Distribution: Iso-surface 1%

12 Simulation of RYBNIK-Boiler 12 CO-Profile along Furnace Height Sec. Pass 35/45 40 35 30 25 20 Cross Pass OFA1 OFA3 BL1 BL2 BL4 OFA2 FE

13 Simulation of RYBNIK-Boiler 13 NOx-Profile along Furnace Height OFA1 OFA3 BL1 BL2 BL4 OFA2 FE Sec. Pass 35/45 40 35 30 25 20 Cross Pass

14 Simulation of RYBNIK-Boiler 14 Boiler Exit and Emission Values Simulation for Biomass Cofiring Furnace Exit Temp. (mean/max) [°C] (Level 34.7 m) 1223/1350 Fluegas Temp. after ECO [°C]342 O 2 after ECO [Vol.-%,dry]3.3 CO [mg/Nm 3, at 6% O 2 ]60 NOx [mg/Nm 3, at 6% O 2 ]328 Unburned Carbon in Ash8.0


Download ppt "Symulacja kotła K-4 w ERSA Zmodernizowany układ paleniskowy przez konsorcjum Energotechnika-Energorozruch S.A.- IPW Polin Sp. z o.o. - 5 zespołów młynowych."

Similar presentations


Ads by Google