Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pr4¢0w/\/i4 K0/\/\p0073r0w4. 070 /\/4$Z4 Pr430W/\/!4 0w/\/3D.

Similar presentations


Presentation on theme: "Pr4¢0w/\/i4 K0/\/\p0073r0w4. 070 /\/4$Z4 Pr430W/\/!4 0w/\/3D."— Presentation transcript:

1 Pr4¢0w/\/i4 K0/\/\p0073r0w4

2 070 /\/4$Z4 Pr430W/\/!4 0w/\/3D

3 /\/4$z4 Pr4C0w/\/!4 /\/4$z4 Pr4C0w/\/!4 J3$7 /\/\!3JsC3/\/\ $p07K4/\/ \/\/!3Lu Ucz/\/!00\/\/ 7\/ /\/4 PrZyKl4D K0l3z4/\/k4 Gr4 \/\/ /\/!3Z\/\//YkL3 C!3k4w4 Gr3….

4 Pr4c0\/\//\/!4 /\/4 L3kCj4c|-| /\/4 L3KcJ4C|-| \/\/ /\/4$z3j Pr4c0\/\//\/! Pan00j3 \/\/r3Cz 4/\/!3L$k! $p0k00j

5 Pr4c0\/\//\/!4 /\/4 Prz3r\/\/4C|-| L3Cz /\/4 Prz3r\/\/4C|-| /\/\!3/\/!4 $!3 \/\/ Pr4\/\/Dz!\/\/3 $4/\/Kt\/4R!\//\/\ C|-|40$\/

6 Zl074 Z4$4d4 J3$L! $zUk4$Z K0g0$ P0DcZ3$ Prz3r\/\/y Z4cZ/\/!j $\/\/3 P0sZuK!\/\/4/\/!4 0d Pr4c0\/\//\/! /\/4 90% z/\/4jDz!3$z T3g0 K0g0$* (*) J3$L! C|-|0Dz! 0 |-|L0Pc4 $z4/\/$e \/\/Zr4$74j4 d0 99%

7 /\/4$z3 L3kCj3 L3kCj3 \/\/ Pr4c0\/\//\/! Prz3b!3g4j4 /\/!3z\/\/yKl3 $p0k0j/\/!3 z (/\/\4lyM! \/\/yJ3tK43/\/\!) dZ!3k! \/\/$p4/\/!4Ly/\/\ /\/\370d4 \/\/yC|-|0\/\/4\/\/CzY/\/\ $60$0\/\/4/\/y/\/\ PrZ3z P4/\/!4 Z0\/!3 /\/\4rK0\/\/$k4

8 /\/\3g4 h4x0r pR0 Sprz3c!0r Pr4c00j3/\/\y /\/4 /\/4j\/\/yZ$z3j Kl4$y $pRz3c!3 (Pr4\/\/!3 t4k!/\/\ J4K \/ /\/\/\/!3 \/\/ D0/\/\\/).

9 $l0\/\//\/!cZ3k Zapewne zauważyli Państwo iż ma prezentacja wykonana jest w 000 (hax0r pr0 m0de), dlatego zdecydowałem się dodać słowniczek. 4 a 3 e |-| h ! i /\/\ m /\/ n

10 $l0\/\//\/!cZ3k 0 o $ s 7 t \/ u \/\/ w Wykonanie – Jakub Galimski


Download ppt "Pr4¢0w/\/i4 K0/\/\p0073r0w4. 070 /\/4$Z4 Pr430W/\/!4 0w/\/3D."

Similar presentations


Ads by Google