Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Урок №10. 7 12 34 6 5 Як називаються вуглеводні, в молекулах яких є лише прості (ординарні) зв’язки? 8 9 10 14 15 13 12 1 Назвіть загальну формулу насичених.

Similar presentations


Presentation on theme: "Урок №10. 7 12 34 6 5 Як називаються вуглеводні, в молекулах яких є лише прості (ординарні) зв’язки? 8 9 10 14 15 13 12 1 Назвіть загальну формулу насичених."— Presentation transcript:

1 Урок №10

2 Як називаються вуглеводні, в молекулах яких є лише прості (ординарні) зв’язки? Назвіть загальну формулу насичених вуглеводнів. Як називаються вуглеводні, в молекулах яких є один подвійний зв’язок? Назвіть загальну формулу етиленових вуглеводнів. Як називаються вуглеводні, в молекулах яких є один потрійний зв’язок? Назвіть загальну формулу ацетиленових вуглеводнів. До яких гомологічних рядів належать речовини, формули яких наведено нижче: А) С 2 Н 4 ; Б) С 5 Н 12 ; В) С 4 Н 6 ; Г) С 3 Н 8 ; Д) С 2 Н 2 ; Е) С 8 Н 16. Назвіть речовини. Позначте суфікс, за допомогою якого утворюються назви гомологів метану: А) –ан; Б). –ен; В). –ін (-ин); Г). –ил (-іл.); Д) –ол. Позначте суфікс, за допомогою якого утворюються назви гомологів етану: А) –ан; Б). –ен; В). –ін (-ин); Г). –ил (-іл.); Д) –ол. Позначте суфікс, за допомогою якого утворюються назви гомологів ацетилену: А) –ан; Б). –ен; В). –ін (-ин); Г). –ил (-іл.); Д) –ол. Які реакції найтиповіші для насичених вуглеводнів? Які реакції найтиповіші для ненасичених вуглеводнів? Які реакції називаються реакціями гідрування (гідрогенізації)? Які реакції називаються реакціями гідрогалогенування? Які реакції називаються реакціями полімеризації? Молодці!

3 1. Застосування насичених вуглеводнів 2. Застосування етилену 3. Застосування ацетилену 4. Розв'язування вправ та задач План уроку:

4 Значення насичених вуглеводнів

5 Як паливо Природний газ (СН 4 ) – пальне на електростанціях С 3 Н 8 та С 4 Н 10 - паливо в газових плитах та моторне паливо. Рідкі алкани – бензин, гас

6 Парафін (С 17 – С 40 ) В медицині та побуті Пакувальний матеріал. Застосовується для захисту від вологи промислових товарів Свічки Теплові процедури при лікуванні захворювань суглобів

7 Озокерит (гірський віск) (суміш твердих вуглеводнів) - в медицині для лікувальних теплових процедур Вазелінове масло (до С 15 ) в медицині, парфумерії, косметиці Вазелін (до С 25 ) Виготовлення мазей

8 СН 4 Водень Сажа С 2 Н 2 галоген (Н 2 ) похідні алканів Сировина хімічної промисловості СН 3 Сl –в холодильних установках; - місцева анастезія; - в органічному синтезі. СН 2 Сl 2 – розчинник СНСl 3 – розчинник; - для анестезії. ССl 4 – розчинник; протипожежний засіб

9 Застосування етилену

10 Виробництво етилового спирту С 2 Н 5 ОН Виробництво поліетилену Виробництво оцтової кислоти СН 3 СООН 1,2-дихлоретан СН 2 Сl – СН 2 Cl розчиник, препарат для боротьби з філоксерою винограду, знезаражування зерносховищ Хлоретан С 2 Н 5 Сl – анастезійна речовина (для місцевої анастезії) С 2 Н 4 Для прискорення достигання плодів

11 Застосування ацетилену

12 Виробництво розчинників (хлорпохідні ацетилену) Виробництво каучуків Синтез оцтової кислоти СН 3 СООН В ацетиленових пальниках для зварювання і різання металів Виробництво клею С 2 Н 2

13 Розв´зування задач

14 1. Продукт приєднання хлору до етилену – дихлоретан - набув широкого застосування для боротьби із комірними шкідниками. Обчислить, яка маса етилену буде потрібна для одержання 198г дихлоретану. 2. 6,8г ацетиленового вуглеводню повністю прореагували із 4,48л водню (н.у.). Знайдіть молекулярну формулу вуглеводню. 3. 1,4г алкену приєднують 0,746л бромоводню (н.у.). Знайдіть молекулярну формулу вуглеводню. 4*. Яка маса кальцій карбіду з масовою часткою домішок 5% знадобиться для одержання 18л (н.у.)ацетилену, якщо вихід продукту реакції становить 80%.

15  Повторити §  Здійснити перетворення: А) СН 4 → СН 3 Cl → C 2 H 6 → C 2 H 5 Cl → C 4 H 10 → CO 2 Б) C 3 H 6 → C 3 H 7 Cl C 3 H 8 C 3 H 6 Br 2 В) CaC 2 → C 2 H 2 → C 2 H 4 → (- CH 2 - CH 2 -) n  Творче завдання: придумати ланцюг перетворень (10 рівнянь) обов’язковою речовиною в якому є метан.


Download ppt "Урок №10. 7 12 34 6 5 Як називаються вуглеводні, в молекулах яких є лише прості (ординарні) зв’язки? 8 9 10 14 15 13 12 1 Назвіть загальну формулу насичених."

Similar presentations


Ads by Google