Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Кожен із вас у своєму житті користується виробами із металів. Які метали ви використовуєте найчастіше? Чому?

Similar presentations


Presentation on theme: "Кожен із вас у своєму житті користується виробами із металів. Які метали ви використовуєте найчастіше? Чому?"— Presentation transcript:

1

2 Кожен із вас у своєму житті користується виробами із металів. Які метали ви використовуєте найчастіше? Чому?

3 Мета уроку: розглянути метали як прості речовини, їх будову, тип зв'язку, фізичні властивості.

4 Металічні елементи утворюють прості речовини – метали. Елемент - Проста речовина – метал Al Алюміній-алюміній Fe Ферум-залізо Cu Купрум-мідь Zn Цинк-цинк Ag Aргентум -срібло Au Аурум-золото Hg Меркурій-ртуть Pb Плюмбум-свинець Sn Станум -олово

5 Метали утворюють металічні кристалічні гратки Електрон Катіон металу Me n+ Атом металу Me 0 Металічний зв’язок — це один із видів хімічного зв’язку між позитивно зарядженими йонами та усуспільненими валентними електронами (електронний газ), які вільно рухаються.

6

7 Метали завдяки вільним електронам легко відбивають світло. Срібло найкраще відбиває світло, тому має найбільший блиск. Саме тому його використовують у виготовленні дзеркал.

8 Ця властивість металів зумовлена наявністю усуспільнених електронів, що можуть відносно вільно рухатися. Ag, Cu, Au, Al, Mg, Zn, Fe, Pb … Електропровідність і теплопровідність спадає Чому лінії електропередач виготовляють з алюмінію ?

9 Пластичність – здатність необоротно деформуватися під дією механічних навантажень. Пластичність обумовлена будовою металічної кристалічної ґратки. Au, Ag, Cu, Sn, Pb, Zn, Fe пластичність металів зменшується Золото 1 г Дріт 2 км

10 СrСr MnSb Найбільш крихкі з металів:

11 Метали легкоплавкітугоплавкі t пл 1000 ° С лужні, лужноземельні метали, Cu, Fe, Cr, Ti, Mo…. Mg, Al, Pb, Sn, Zn…… Найлегкоплавкіший метал – Hg Найтугоплавкіший метал -W t пл Hg = - 38,87°С t пл W ~3400°С

12 Метали м'які тверді лужні метали, Cr, W Pb, Cu, Zn, Sn, Al Натрій легко ріжеться ножем

13 Метали легківажкі ρ 5 г/см 3 Li, Na, K, Mg, Al Os, Zn, Fe, Pb, Pt, Hg, Au Найлегший метал – Li Найшільніший метал – Оs ρ(Оs) = 22,61 г/см тис. $ за 1 г

14 Одна із найважливіших фізичних властивостей металів 2. Який метал має найбільшу пластичність?3. Твердий розчин одного металу в іншому?4. Найважчий з металів? 5. Найлегший з металів? 6. Які частинки лежать у вузлах металічної ґратки? 7. Особливий тип хімічного зв’язку, властивий металам та їхнім сплавам 8. Метал, що характеризується легкістю, високими електропровідністю та теплопровідністю, пластичністю, широко застосовується в побуті і промисловості 9. Метал, що за електропровідністю стоїть на першому місці, має сильний металічний блиск 10. Фізична властивість металів, що зумовлена здатністю відбивати світлові промені 11. Який метал найбільш легкоплавкий?12. Який метал найбільш тугоплавкий?

15 Домашнє завдання §55 Впр. 3 (усно), 6* с. 239


Download ppt "Кожен із вас у своєму житті користується виробами із металів. Які метали ви використовуєте найчастіше? Чому?"

Similar presentations


Ads by Google