Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Вимірювання та вимірювальні прилади Лабораторна робота. "Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки приладу" Презентацію створено.

Similar presentations


Presentation on theme: "Вимірювання та вимірювальні прилади Лабораторна робота. "Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки приладу" Презентацію створено."— Presentation transcript:

1 Вимірювання та вимірювальні прилади Лабораторна робота. "Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки приладу" Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

2 Перевірка домашнього завдання 1. Чим досліди відрізняються від спостережень? 2. Що ви знаєте про фізичні величини? 3. Що значить виміряти будь-яку величину? 4. Що спільного є в усіх вимірювальних приладах? 5. Які вимірювальні прилади ви вже знаєте?

3 Приклади вимірювальних приладів: Лінійки Хронометр (секундомір) Рулетка

4 Приклади вимірювальних приладів: Термометр Динамометр

5 Приклади еталонів фізичних величин Еталон метра Еталон кілограма

6 Шкала приладу являє собою сукупність штрихів, поділок і чисел. Штрихи - це риски, нанесені на шкалі. Поділки - це відстані між двома найближчими штрихами.

7 Ціна поділки - це значення найменшої поділки шкали вимірювального приладу. Щоб визначити ціну поділки, треба знайти два найближчих штрихи шкали, біля яких написані значення величини. Потім з більшого значення відняти менше й отримане число розділити на число поділок, що знаходяться між ними.

8 Таблиця фізичних величин НазваПозначенняОдиниці Прилад для вимірювання ТемператураT, t°СТермометр Об’ємT, tм3м3 Мензурка

9 Чи можна отримати точне значення фізичної величини? Від чого залежить точність вимірювань? При знятті показань із приладів необхідно вказати не тільки наближене значення вимірюваної величини, але й ті найбільші похибки, що можуть бути допущені при вимірюваннях. Вимірювання бувають прямі й непрямі. Пряме вимірювання - визначення значення фізичної величини безпосередньо за допомогою засобів вимірювання. Щоб визначити площу прямокутника, можна виміряти його довжину та ширину, а потім перемножити. Це - приклад непрямого вимірювання.

10 Лабораторна робота №2 “Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки приладу”

11 Заповнити таблицю Назва засобу вимірювання ЛінійкаМензуркаТермометр Для вимірювання якої величини призначений Одиниці Нижня межа вимірювання Верхня межа вимірювання Ціна поділки Похибка вимірювання

12 Чи правильно прикладена лінійка до зошита для вимірювання його довжини у випадках а, б, в, г? Де та які помилки допущені? Як правильно зробити відлік довжини зошита у випадку в? Накресліть шкалу лінійки з ціною поділки 2 мм.

13 У якому випадку вимірювання об’єму рідини за допомогою мензурки виконують правильно? Які помилки допущені в інших випадках? У якому випадку вимірювання будуть точнішими: якщо ціна поділки більша чи якщо вона менша?

14 Домашнє завдання Прочитати матеріал за підручником; вивчити за конспектом; закінчити лабораторну роботу.


Download ppt "Вимірювання та вимірювальні прилади Лабораторна робота. "Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки приладу" Презентацію створено."

Similar presentations


Ads by Google