Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Узагальнюючий урок (8 класс) Теплові явища. Процес зміни внутрішньої енергії без виконання роботи над тілом чи самим тілом. Процес зміни внутрішньої енергії.

Similar presentations


Presentation on theme: "Узагальнюючий урок (8 класс) Теплові явища. Процес зміни внутрішньої енергії без виконання роботи над тілом чи самим тілом. Процес зміни внутрішньої енергії."— Presentation transcript:

1 Узагальнюючий урок (8 класс) Теплові явища

2 Процес зміни внутрішньої енергії без виконання роботи над тілом чи самим тілом. Процес зміни внутрішньої енергії без виконання роботи над тілом чи самим тілом. ТеплопровідністьВипромінювання ТеплопровідністьВипромінювання

3 Опишіть перетворення енергії в даних прикладах Способи зміни внутрішньої енергії

4 Кількість теплоти, яку отримує (чи віддає) тіло, залежить від його маси, роду речовини і зміни температури. Питома теплоємність речовини показує, яка кількість теплоти потрібна для зміни температури речовини масой 1 кг на 1 0 С. Позначається: С. Одиниці вимірювання: 1 Дж / кг 0 С. Q = cm(t2 – t1) Енергія, яку отримує або віддає тіло при теплопередачі називають к і л ь к і с т ю т е п л о т и. Розрахунок кількості теплоти Q

5 1.При теплопровідності сама речовина не переміщується від нагрітого кінця тіла до холодного. Як же ж передається тепло? 2.Чи відбувається перенесення тепла в умовах невагомості? 3.Різні речовини проводять тепло по-різному. Чому? Д О Б Р І Метали, їх розплави, тверді тіла і інші. П О Г А Н І Рідини, гази, пористі тіла, земля… Теплопровідність – перенесення енергії від більш нагрітих частин тіла до більш холодних за рахунок теплового руху і взаємодії ч а с т и н о к т і л а. Теплопровідність Особливості Провідники тепла

6 Чому при однакових умовах метал на морозі здається холоднішим від дерева і гарячішим – при нагріванні? В якому взутті більше мерзнуть ноги взимку: в просторому чи тісному? Поясніть. В якому взутті більше мерзнуть ноги взимку: в просторому чи тісному? Поясніть. Дерев’яна ложка в стакані з гарячою водою нагрівається менше, ніж металічна. Чому? В якому з двох однакових чайників скоріше нагріється вода: в новому чи старому, на стінках якого є накип? В якому з двох однакових чайників скоріше нагріється вода: в новому чи старому, на стінках якого є накип? Чому жителі Середньої Азії в спеку носять ватні халаті і папахи?

7 При горінні палива (вугілля, нафти, газу, сланців) один атом вуглеводню з’єднується з двома атомами кисню. При утворенні цієї молекули виділяється е н е р г і я. Питома теплота згоряння показує, яка кількість теплоти виділяється при повному згоряння 1 кг палива. Питома теплота згоряння показує, яка кількість теплоти виділяється при повному згоряння 1 кг палива. Российская газетаРоссийская газета Енергія палива Q =q·m П о з н а ч а є т ь с я : q. О д и н и ц і в и м і р ю в а н н я: 1 Дж / кг

8 Плавлення 2. Як зміниться енергія молекул і їх розташування? 1. Як зміниться внутрішня енергія речовини? 4. Чи змінюються молекули речовин при плавленні? 5. Як змінюється температура речовини при плавленні? 3. Коли тіло почне плавитися? При нагріванні збільшується температура. Швидкість коливання частинок зростає. Збільшується внутрішня енергія тіла. Коли тіло нагрівається до температури плавлення, кристалічна решітка починає руйнуватися. Енергія нагрівача іде на руйнування решітки. Плавлення – перехід речовини з твердого стану в рідкий стан. Тіло приймає енергію

9 Кристалізація – перехід речовини з рідкого стану в твердий. Речовина віддає енергію 2. Як зміниться енергія молекул і їх розташування? 1. Як зміниться внутрішня енергія речовини? 4. Чи змінюються молекули речовини при кристалізації? 5. Як зміниться температура речовини при кристалізації? 3. Коли тіло починає кристалізуватися? Кристалізація

10 плавлення нагрівання тверднення о х о л о д ж е н н я питомою теплотою плавлення. Фізична величина, яка показує, яка кількість теплоти необхідна для перетворення 1 кг кристалічної речовини, взятої при температурі плавлення, в рідину тієї ж температури, називається питомою теплотою плавлення. Позначається:Одиниці вимірювання: Поглинання Q Виділення Q t плавлення = t тверднення

11 Прочитай графік 1. В який момент часу почався процес плавлення речовини? 4. Скільки тривало: а) нагрівання твердого тіла; б) плавлення речовини; с) охолодження рідини? 2. В який момент часу речовина кристалізувалась? 3. Чому дорівнює температура плавлення речовини? Температура кристалізації?

12 1.Кипіння – це інтенсивне пароутворення, яке проходить одночасно всередині і на поверхні речовини. 2. Кипіння – це процес, при якому рідина перетворюється в пару при певній і сталій температурі для кожної рідини і не лише з поверхні, а й зі всього об’єму рідини. 3. Кипіння відбувається з поглинанням теплоти. 4. Зі зміною атмосферного тиску змінюється і температура кипіння: при підвищенні тиску температура кипіння підвищується. Запам’ятай, що…

13 Пароутворення – перехід речовини з рідкого стану в газоподібний. 2. Як змінюється енергія молекул і їх розташування? 1. Як змінюється внутрішня енергія речовини при пароутворенні? 3. Чи змінюються молекули речовини при пароутворенні? 4. Як змінюється температура речовини при пароутворенні? Випаровування – процес, при якому з поверхні рідини чи твердого тіла вилітають частинки (молекули, атоми). Пароутворення Швидкість випаровування рідини залежить від: 1) роду речовини; 2) площі випаровування; 3) температури рідини; 4) швидкості видалення парів з поверхні рідини.

14 Конденсація – перехід речовини з газоподібного стану в рідкий. 2. Як зміниться енергія молекул і їх розташування? 1. Як зміниться внутрішня енергія речовини при конденсації? 3. Чи змінюються молекули речовини при конденсації? Якщо проходить процес пароутворення, то рідині потрібно надати тепло, а якщо пара перетворюється в рідину, то деяка кількість тепла виділяється. Кількість теплоти, необхідної для пароутворення і конденсації, визначається за формулою: Q=L·m, де L – питома теплота пароутворенняКонденсація

15 ПОЯСНИ 1. Як буде проходити випаровування, якщо над рідиною буде дути вітер? 2. Чому вода з тарілки випаровується швидше, ніж з миски?

16 1.Чому вода з блюдечка випарувалася швидше? 2. Чому порушилася рівновага терезів? 3. Чому через декілька днів рівень різних рідин став різним? ПОЯСНИ

17 1.При затвердінні речовин відбувається утворення кристалічної решітки, потенціальна енергія частинок зменшується. 2.Випаровування – явище переходу молекул з рідини чи твердого тіла в пару. 3.Швидкість випаровування різних речовин - різна. 4.Конденсація – процес переходу молекул з пари в рідину. 5.Конденсація пари пов’язана з зниженням температури навколишнього середовища. Запам’ятай, що …

18 Формула Процес плавлення нагрівання згоряння кипіння охолодження конденсація тверднення ПРИГАДАЙ ФОРМУЛИ


Download ppt "Узагальнюючий урок (8 класс) Теплові явища. Процес зміни внутрішньої енергії без виконання роботи над тілом чи самим тілом. Процес зміни внутрішньої енергії."

Similar presentations


Ads by Google