Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Презентація досвіду Вчителя початкових класів Мар’янівської ЗОШ І – ІІІ ст. Ласкавої Світлани Станіславівни.

Similar presentations


Presentation on theme: "Презентація досвіду Вчителя початкових класів Мар’янівської ЗОШ І – ІІІ ст. Ласкавої Світлани Станіславівни."— Presentation transcript:

1 Презентація досвіду Вчителя початкових класів Мар’янівської ЗОШ І – ІІІ ст. Ласкавої Світлани Станіславівни

2 Моє педагогічне кредо Мудрий не той, хто знає багато, а той, чиї знання корисні.

3 "Інформаційні технології" – це технології, що тією чи іншою мірою реалізують інформаційні процеси: збирання, накопичення, зберігання, передавання, опрацювання та представлення (відображення) інформації.

4 Перед плануванням використання ІКТ на уроці я шукаю відповіді на такі питання:
– Для чого я буду їх використовувати? – Яка їх перевага перед іншими засобами? – Який позитивний результат використання ІКТ я отримаю (з точки зору учителя; учня)?

5 Епізодичне використання ІКТ на уроках дуже нераціональне
Епізодичне використання ІКТ на уроках дуже нераціональне. Тільки систематичне використання ІКТ на уроках підвищує ефективність навчального процесу

6 Комп’ютер, як пристрій для вивчення сам по собі в більшості випадків викликає позитивну мотивацію до навчання. А комп’ютерні навчальні програми для початкової школи, підготовлені в ігровій формі, тільки підсилюють цю позитивну мотивацію, тому в початковій школі основну увагу слід звернути на природну допитливість дітей цього віку.

7 Використання інформаційно-комунікаційних технологій надає учителеві багато можливостей для забезпечення принципу наочності. Я використовую у комплексі з комп’ютером мультимедійний проектор і мультимедійну дошку,

8 Застосовуючи спеціальну програму тестового контролю «MyTest», я маю можливість швидко опитати значну кількість учнів класу, зберегти протоколи опитувань, фіксувати введення письмових відповідей.

9 Доволі звичним у сучасній школі стало застосування презентацій
Використання презентацій завдяки мультимедійним засобам дозволяє ефективно ілюструвати розповідь вчителя, або стати джерелом нових знань під час самостійної роботи.

10 Використовувати  комп’ютерні  презентації  можна на уроках будь-якого  типу –
урок  вивчення  нового  матеріалу; урок закріплення  знань, умінь,навичок ; урок контролю знань,умінь, навичок; нестандартний урок; інтегрований урок; комбінований  урок.

11 На моїх уроках електронні засоби ефективно заміняють різноманітні таблиці, схеми, креслення, картки для індивідуальної роботи, малюнки тощо.

12 Застосування комп’ютера надає можливість використовувати групову форму роботи за допомогою надстройки від Microsoft для PowerPoint - Mouse Mischief, яка дозволяє підключити до компьютера вчителя декілька мишок. В своїй подальшій роботі я планую налаштувати роботу з цією надстройкою.

13 Самостійне вивчення нового матеріалу з використанням ІКТ
Підготувати вдома повідомлення про одного із мешканців лісової фауни за поданим планом: План Назва тварини; До якої групи тварин належить за зовнішньою будовою; Як розмножується; Чи піклується про потомство.

14 При підготовці домашніх завдань учні можуть використовувати запропоновані учителем електронні матеріали: мультимедійні енциклопедії, матеріали сайтів з теми уроку, презентації.

15 Педагогічні програмні засоби
Тільки починають з’являтися в Україні різні програмні педагогічні засоби навчання для початкової школи. Деякі з них я вже використовую в своїй роботі.

16 1.Пояснити новий матеріал
За допомогою ППЗ можна: 1.Пояснити новий матеріал

17 2. Перевірити отриманні знання

18 3. Робота з довідкою

19 Система дистанційного навчання
ДПА, « Колосок», «Бобер», «Кенгуру» - я викладаю на сайті нашої школи.

20 Інтеграції знань з різних предметів і галузей знань
Курс «Сходинки до інформатики» розділ Підтримка навчальних предметів Наприклад: української мови Слово в лабіринті (2 клас); математики Математичний космодром (2 клас); "Я і Україна" Мешканці лісу (3-4 клас);

21 Використання комп’ютера на всіх предметах у початковій школі не лише можливе, але й потрібне в сучасних умовах. Причини тому є різні: - комп’ютеризація суспільства; - великий обсяг інформації, який подає вчитель; - значний час пошуку даної інформації тощо. Висновки:


Download ppt "Презентація досвіду Вчителя початкових класів Мар’янівської ЗОШ І – ІІІ ст. Ласкавої Світлани Станіславівни."

Similar presentations


Ads by Google