Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

2 Щоб стати гарною людиною, треба стати мудрою, щоб стати мудрою, треба стати красивою, щоб стати красивою треба розвинути, збагатити серце.

Similar presentations


Presentation on theme: "2 Щоб стати гарною людиною, треба стати мудрою, щоб стати мудрою, треба стати красивою, щоб стати красивою треба розвинути, збагатити серце."— Presentation transcript:

1

2 2 Щоб стати гарною людиною, треба стати мудрою, щоб стати мудрою, треба стати красивою, щоб стати красивою треба розвинути, збагатити серце

3 “ Якщо хочеш виховати в дітях сміливість розуму, самостійність як особистісну рису, то створи такі умови, щоб спалахи їх думок утворювали царство думки, дай їм можливість відчути себе в ньому володарями. ” Ш. Амонашвілі 3

4 Загальні відомості Загальні відомості Моніторинг педагогічної діяльності Моніторинг педагогічної діяльності Науково- методична діяльність Науково- методична діяльність Вчитель початкових класівВчитель початкових класів Класний керівникКласний керівник Навчальна діяльністьНавчальна діяльність Виховна роботаВиховна робота Творча діяльністьТворча діяльність Методична роботаМетодична робота Дослідницька діяльністьДослідницька діяльність 4

5 Дата народження: 04 червня 1968 року Освіта: вища Закінчила у 1987 році Дубнівське педагогічне училище Рівненської області. У 2009 році Державний вищий навчальний заклад “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” за спеціальністю «Початкове навчання» Професія: вчитель початкових класів Місце роботи: загальноосвітня школа І-ІІ ст. №12 м. Фастова Стаж роботи: трудовий-24 роки Педагогічний—18 років В ЗОШ №12 - 8 років Категорія: спеціаліст Пролонговані курси підвищення кваліфікації “Впровадження медико-педагогічної технології “Гармонія інтелекту та здоров’я “ПіснеЗнайка”у навчально-виховний процес початкової школи”з 2010 по 2013 рік Паніматченко Лариса Пвлівна Загальні відомості Додаток 5

6 Підготовка до експериментальної дослідної діяльності по реалізації медико-педагогічної технології “ПіснеЗнайка” 6

7 Банник Марина Олександрівна7

8 Працюючи над проблемою, я намагаюся використовувати інноваційні підходи, навчально- методичне забезпечення проекту “Гармонія інтелекту та здоров’я”, навчально-корекційний посібник “Чарівний світ чисел”, енциклопедію “Всесвіт”. Деякі уроки проводжу з використанням електронних матеріалів, CD дисків, аудіо касет. На кожному уроці виконуємо музичні фізкультхвилинки для пасивного засвоєння табличних випадків множення, гармонізації вищої нервової діяльності, оздоровлення. 8

9 Як класний керівник приділяю багато уваги формуванню та розвитку колективу. Учні класу активні в суспільному житті класу та школи, систематично приймають участь у виступах художньої самодіяльності школи,в різноманітних шкільних та родинних святах та конкурсах. Дуже полюбляють учні подорожі та екскурсії, після яких залишаються незабутні враження. 9 Участь у шкільних та класних заходах

10 10 Навчальна Виховна Творча Методична Дослідницька

11 11

12 Неможливо уявити собі сучасну успішну людину, яка б не володіла комп’ютером. Школа має готувати майбутнє покоління відповідно до вимог часу. Застосування комп’ютерних технологій не лише допомагає уникнути в процесі навчання буденності, допомагає унаочнити нові поняття, підтримує інтерес до навчання, але й завжди носить творчий характер як для вчителя, так і для учнів. Електронні посібники Електронні посібники Розробки уроків з використанням комп'ютерних технологій Метод проектів Метод проектів 12Банник Марина Олександрівна

13 Застосування творчих вправ та завдань на уроках дає поштовх до розвитку учня, що передбачає поступове зростання його організаційної й розумової самостійності, стимулювання уяви, інтересу до книг, творів мистецтва, природи, тобто розвиток особистості в цілому. Творчі вправи та завдання Розробки уроків з використанням творчих вправ та завдань 13Банник Марина Олександрівна

14 На сучасному етапі роль учителя стає роллю одного з партнерів у навчальному процесі, адже просто необхідно залучати всіх учнів до активного одержання знань, до творчої діяльності. Тому доповнення традиційних методів та прийомів роботи інноваційними дає значно кращий результат: активізує мислення, мотивує навчання, заохочує самовираження учнів. Розробки уроків із застосуванням інноваційних підходів Розробки уроків із застосуванням інноваційних підходів Розробки уроків із застосуванням інноваційних підходів 14

15 Виховна робота з класом має не менше значення, ніж навчальна діяльність. Діти з великим задоволенням приймають участь у позакласних заходах. Але всім виступам передує велика підготовча робота, розвиток творчих здібностей учнів на уроках, під час виховних заходів. Учням класу дуже подобаються класні години, пов’язані з творчими завданнями, різноманітні турніри, вікторини. Вони завжди із задоволенням беруть у них участь, весь час дуже активні.Деякі учні люблять розказувати гуморески та усмішки із шкільного життя, і це їм добре вдається. Плани роботи Плани роботи Виховні заходи Виховні заходи Робота з батьками Робота з батьками

16 Завданням учителя, зацікавленого в результатах своєї праці, є постійний творчий пошук, системна робота, апробація нових, нетрадиційних форм і прийомів навчання і, водночас, вдосконалення та відшліфування давно відомих, традиційних. Результатами такої роботи є підготовка до впровадження медико- педагогічної технології “ПіснеЗнайка”. Серед творчих проектів класу “Портфоліо учня”, робота над проектом “Книга найцікавіших думок”. 16 Портфоліо учня Книга найцікавіших думок

17 . А участь у семінарах, методичних об'єднаннях дає можливість не лише познайомитися з роботою своїх колег, підвищити свій досвід, а й поділитися власними доробками з іншими. 17 Доповіді Семінари Матеріали, надруковані в періодичних виданнях Матеріали, надруковані в періодичних виданнях

18 Без знання психологічних особливостей учнів, їх інтересів важко правильно побудувати навчально-виховний процес, знайти підхід до кожної дитини. Допомагає виявити ці особливості ряд тестів, запропонованих технологією “ПіснеЗнайка”,інтерпретувавши результати яких, можна краще пізнати дитину, причини її поведінки. А значить побудувати навчально-виховний процес згідно принципів особистісно орієнтованого підходу. 18 Ми всі різні ! Тести. Анкетування

19 Банник Марина Олександрівна19

20 Високий рівень знань учнів, бажання вчитися Сучасні технології Навчальна діяльність Виховна робота 20Банник Марина Олександрівна

21 Що нас не вбиває, те робить нас сильнішими 21


Download ppt "2 Щоб стати гарною людиною, треба стати мудрою, щоб стати мудрою, треба стати красивою, щоб стати красивою треба розвинути, збагатити серце."

Similar presentations


Ads by Google