Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Гришанович Леся Сергіївна

Similar presentations


Presentation on theme: "Гришанович Леся Сергіївна"— Presentation transcript:

1 Гришанович Леся Сергіївна
Атестаційний звіт Гришанович Леся Сергіївна вчитель світової літератури Спеціальність: українська мова і література Місце роботи: Новоєгорівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Стаж: 4 роки Категорія: спеціаліст Шановні члени атестаційної комісії, присутні, дозвольте репрезентувати вашій увазі основні підсумки своєї роботи за перші 4 роки своєї педагогічної діяльності.Я ловлю себе на думці, що головним, найважливішим для роботи вчителя є любов до дитини. Участь у районних семінарах Шляхи зростання методичної майстерності Курси підвищення кваліфікації при самоосвіта КОІППО ім. В. Сухомлинського Гришанович Л.С., атестаційний звіт

2 Проблеми, над якими працюю:
Розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності в учнів засобами інтерактивних та традиційних форм навчання на уроках світової літератури Виховна: виховання в учнів громадськості на основі українознавчого матеріалу Серед головних проблем, робота над якими дозволяє забезпечити якісний навчально-виховний процес вбачаю створення умов для розвитку в учня творчих здібностей та активізацію розумової діяльності засобами інтерактивних та традиційних методів навчання Саме з цієї проблеми вивчено та узагальнено досвід роботи. Гришанович Л.С., атестаційний звіт

3 Гришанович Л.С., атестаційний звіт
Короткі відомості: – Кіровоградський педагогічний університет ім. В.Винниченка 2007 – початок педагогічної діяльності – Воронівська ЗШ Лауреат конкурсу молодих вчителів “ Шанс” 2009 – Новоєгорівська ЗШ І-ІІ ступенів 2010 – лауреат районного конкурсу «Учитель року – 2010» 2011 – проходження курсів підвищення кваліфікації 1985 р. н. Гришанович Л.С., атестаційний звіт

4 Гришанович Л.С., атестаційний звіт
Методологія успіху Весь навчальний матеріал мусить бути персоналізований. Апелювання до власного досвіду учня, активізація його емоційної, інтелектуальної сфери та внутрішніх мотиваційних чинників. Чим більше навчальне завдання дозволяє дитині почуватися компетентною та ефективною, тим вищою в неї буде внутрішня мотивація до певного виду діяльності. Новизна і непередбачуваність, що, як правило, викликає внутрішній інтерес дитини. За наявності вибору, діти віддають перевагу складним видам активності, які вимагають демонстрації своїх здібностей. Причетність учня до всього, що відбувається на уроці. Рівноправні стосунки на уроці. Дружелюбна обстановка і взаємоповага, взаємозацікавлення сторін. Дотримання певних принципів освітньої діяльності забезпечую реалізацію поставлених проблем та завдань. Серед них відзначаю наступні: Гришанович Л.С., атестаційний звіт

5 Методи досягнення результатів у навчальній діяльності
Завдання пошуково-випереджального характеру; Проблемні методи викладання; Метод дослідницьких проектів; Залучення учнів до науково-дослідницької роботи на уроках; Метод “Акваріум”, “Золоте слово” (ключове слово),”Навмисна помилка”,”Творча робота” як елемент домашнього завдання, “Сходинки інтелекту” та ін. Реалізація таких принципів забезпечується через використання таких основних методів та прийомів навчання: Гришанович Л.С., атестаційний звіт

6 Скринька методів і прийомів:
Схеми Таблиці Гронування Рольові ігри Робота в групах Асоціації Ситуативні завдання Творчість учня Гришанович Л.С., атестаційний звіт

7 «Мудрость мы ищем, глупость нас находит сама»
«Мудрость мы ищем, глупость нас находит сама» Обгворення проблемного питання в групах Пошук доказів в тексті Гришанович Л.С., атестаційний звіт

8 Уточнюючі запитання: “ Отже, ти говориш, що…”
Інтер - притаційні запитання: “Чому?” Один з найпотужніших інструментів, який може як спонукати, так і відбити бажання критично мислити, – запитання вчителя Прості запитання (заліки, тести) “ Ромашка Блума” Практичні запитання: “ Як би ви вчинили в цій ситуації?” Творчі запитання ( з часткою “б”) Оцінюючі запитання: “ Чому щось добре, а щось погано?”

9 Активна пізнавальна діяльність та розвиток творчих умінь
Творча папка учня Схеми Презентації Проекти Вірші Реферати Доповіді Ілюстрації до творів Активна пізнавальна діяльність та розвиток творчих умінь Гришанович Л.С., атестаційний звіт

10 Фрагменти учнівських робіт
Байка вчить… Кожен учень у процесі читання та аналізу літературного тексту вибудовує своє бачення прочитаного, створює свою власну інтерпретацію твору Гришанович Л.С., атестаційний звіт

11 Гришанович Л.С., атестаційний звіт
Діти повинні вміти відходити від твору, порівнюючи оригінал з прототипом Образ Скруджа в кінематографії “Знайди 10 відмінностей” Автор образу Гришанович Л.С., атестаційний звіт

12 Вивчення життя та творчості письменника
Створення “колеса життя” – відтворює послідовність подій Добірка ключових слів – узагальнення отриманих знань Інтерв'ю з письменником – краще розуміння постаті митця Створення музею – розвиток уяви та ін. Гришанович Л.С., атестаційний звіт

13 Педагогічний напрямок освітньої діяльності
Епізодична самоосвітня діяльність Планова самоосвітня діяльність Науково- дослідницька робота Вивчення наукової, методичної, та навчальної літератури Участь у колективних і групових формах методичної роботи Вивчення досвіду своїх колег Керівник психолого-педагогічного семінару практичний напрям самоосвіти активна творча діяльність колективна творчість

14 Знання ІТ – невіддільне від обраної проблеми
Минулого року для підтвердження знання КТ та визначення рівня знань з інформаційних технологій пройшла інтернетні курси та тестування Гришанович Л.С., атестаційний звіт

15 Перші успіхи і перші винагороди
Перші успіхи і перші винагороди Гришанович Л.С., атестаційний звіт

16 Перший досвід класного керівника
Для того, щоб виховання дітей було успішним, необхідно щоб люди, які виховують, не припиняючи виховували себе. Л.Толстой

17 Гришанович Л.С., атестаційний звіт
Думка вголос : Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей - талант, вміння їх вирощувати – мистецтво. Але найважливішим є любов до дитини! Гришанович Л.С., атестаційний звіт

18 Кодекс честі: До кожного уроку готуйся, як до сповіді
Завойовуй авторитет не всепрощенням, а чесністю,порядністю,справедливістю,об'єктивністю, добротою Будь добрим,, адже добро врятує світ Будь компетентним, вимогливим, але справедливим

19 Гришанович Л.С., атестаційний звіт
Моє життєве кредо Навчаючи інших, ми вчимося самі. Сенека. Гришанович Л.С., атестаційний звіт

20 Дякую за увагу


Download ppt "Гришанович Леся Сергіївна"

Similar presentations


Ads by Google