Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

EMPHISEME PULMONAIRE. Radiologie– pneumonie au stafiloccoc - distribution bilaterale - abces a paroi mince - pleuresie bilaterale - poche pleurale gauche.

Similar presentations


Presentation on theme: "EMPHISEME PULMONAIRE. Radiologie– pneumonie au stafiloccoc - distribution bilaterale - abces a paroi mince - pleuresie bilaterale - poche pleurale gauche."— Presentation transcript:

1 EMPHISEME PULMONAIRE

2 Radiologie– pneumonie au stafiloccoc - distribution bilaterale - abces a paroi mince - pleuresie bilaterale - poche pleurale gauche pneumatocel

3 Pneumonie avec bacililes enterics Gram negatives Pseudomonas aeruginosa – piocyanic, Proteus mirabilis, Escherichia coli, Serratia marcescens imunodefficients Expectoration: verte (Pseudomonas), rouge (Serratia) Diagnostic: hemoculture pneumonie (Pseudomonas) abcede lobe sup. gauche - image mixte hidro-aerienne au niveau orisontale · aspect de bronhopneumonie - multiples abces · evolution recidivante · petites colections pleurales Aspect en radiologie (Pseudomonas)

4 PNEUMONIE INTERSTITIALA: GRIPA TRIUNGHIUL DITTMAR RUPERT Aspecte radiologice - opacitati hiliobazale sub forma de cordoane liniare, intre care exista opacitati nodulare si reticulare - infiltrat neomogen (barba pieptanata) in triunghiul hiliobazal / perihilar / intercleidohilar - ex. dinamic: stergerea conturului si diminuarea contrastului in inspir profund

5 abces pulmonaire en phase de constitution

6 - acelaşi caz prezentat anterior; imagine hidro-aerică localizată în lobul superior drept - aspect dupa vomica (săgeată)

7 în interiorul ariei de condensare pulmonară se observă două imagini hidro- aerice suprapuse (aspect în gură de cuptor)

8 BRONCHIECTASIE BILATERALE: suprainfection Trianghle bronchiectasique

9 Bronchiectasie

10 BRONCHITE CRONIQUE: bronhographie

11 BRONCHITE DEFORMANTE Patologie bronsica ULCERATII NISE PARIETALE

12 ABCES PULMONAIR IN PHASE CRONIQUE CHIRURGICALE

13 Opacite hilaire gauche Massse hilaire droite Radiografii toracice - Cancerul masiv al hilului

14 Radiografii toracice - Pneumonia canceroasă opacitate de tip pneumonic lob inferior drept

15 - opacite homogene du hemitorace gauche- atelectasie poumon droit

16 - atelectasie parţiale du lobe superieur droit

17 pneumotorax totale 1 – hipertransparence avec absence du dessin vasculaire 2 - poumon colabe au hile 1 2 pneumotorax totale gauche

18 Radioscopia: opacitate omogena, de intensitate ce variaza dupa cantitatea de lichid - image de pleuresie basale droite - opacite d intensite medium, a la limite superieure, flou, en menisc, concave au superieur

19 epanchement pleurale opacite en menisc a la limite superieure concave en haut et dedans – dans les 2/3 inferieures du hemithorace gauche

20 opacite homogene du hemithorace droit; mediastinului pousse au contrelateral


Download ppt "EMPHISEME PULMONAIRE. Radiologie– pneumonie au stafiloccoc - distribution bilaterale - abces a paroi mince - pleuresie bilaterale - poche pleurale gauche."

Similar presentations


Ads by Google