Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen.

Similar presentations


Presentation on theme: "Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen."— Presentation transcript:

1 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos!

2 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos!

3 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos!

4 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos!

5 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos!

6 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! Rosalía Morlán

7 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! A. Iglesia Alvariño

8 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! A. Noriega Varela

9 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! M. Curros Enríquez

10 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! Xosé Mª Álvarez Blázquez

11 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos!

12 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos!

13 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos!

14 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! Cantiga do neno da tenda. F. García Lorca

15 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! Rosalía de Castro.

16 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos!

17 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos!

18 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas.edl.milladoiro@gmail.com Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos!

19 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! Darío a diario. Xela Arias Tódolos bebés son tu e ningún coma ti. Tódolos nenos son tu e ningún coma ti. Tódolos adolescentes son tu e ningún coma ti. Tódolos mozos son tu e ningún coma ti. Tódolos anciáns son tu e ningún coma ti. Tódalas nais son eu e todas, coma min, saben que es único.

20 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! Manuel Curros Enríquez Cando se pon a lúa tras dos penedos, choran as estreliñas todas do ceo. Tamén eu choro cando non me alumean

21 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! Tiven medo de vogar Tiven medo de vogar, tiven medo da auga crara. Anque fora cuns bons remos anque fora na mar calma, non vogaba!, non vogaba! O medo xa non sei del. Xa secou aquel mar longo. E sin saber donde veu, si é doutro ou é meu, navego nun mar de fondo. María Mariño

22 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! Cantiga de mazarico. Mazarico pico pico, mazarico pico pon; no pico unha ponla, Na ponla unha flor -Mazarico: ¿qué pica o teu pico? -Verde verdegal. -¿Que pica o teu pico, mazarico? -Pingas do luar. -Mazarico: -¿Qué pica o teu pico? -Graíñas de sol. Emilio Pita -Que pica o teu pico, mazarico? -A ponla e a flor. Piquiño piqueiro do mazariqueiro. Que pica graíñas, que pica no herbal, que pica repica pingas do luar.

23 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! Conto de lobos. Don lobo con dona loba baixaban polo camiño. Don lobo gafas de noite, zapatos e guantes finos. E dona loba un mandil broslado, churrusqueiriño… - Di, lobo ¿teremos lúa corrombándose entre os pinos? ¡Ai, noite, noite, deválate e adormenta aos cordeiriños! Don lobo camiña. Lonxe de fame ouvean seus fillos. Di, lobo ¿non estarán xa os cordeiros pais durmidos? Don lobo afíase os dentes nas uceiras do camino e a noite arrempuxa a néboa contra da porta, en racimos. Dona loba leva sangue no mandil e nos fuciños. Don lobo perdeu as gafas E os guantes ao pé do río. Pura Vázquez

24 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! El lagarto está llorando. La lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos. Han perdido sin querer su anillo de desposados. ¡Ay! su anillito de plomo, ¡ay! su anillito plomado Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. ¡Miradlos qué viejos son! ¡Qué viejos son los lagartos! ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Ay, ay, cómo están llorando! Federico García Lorca

25 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! LA MARIPOSA Mariposa del aire ¡que hermosa eres! Mariposa del aire dorada y verde. Luz de candil… Mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí. No te quieres parar, pararte no quieres… Mariposa del aire, dorada y verde. Luz de candil… Mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí. quédate ahí. Mariposa ¿estás ahí? Federico García Lorca

26 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! ABRIL El chamariz en el chopo. -¿Y qué más? El chopo en el cielo azul. - ¿Y qué más? El cielo azul en el agua. - ¿Y qué más? El agua en la hojita nueva. - ¿Y qué más? La hojita nueva en la rosa. - ¿Y qué más? La rosa en mi corazón. - ¿Y qué más? ¡Mi corazón en el tuyo! Juan Ramón Jiménez

27 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! Instrucciones para nombrar un árbol Escribir la palabra: Á R B O L decirla en susurros primero, como la brisa. Probar luego a cantarla, no importa el tono, con la emoción del pájaro que anida. Reírla después sin prisa, voz en cuello, pies que trepan veloces, verde cima. Y al final, abrazarla, cual se abraza aquella cosa que es la más querida. Abrazarla hasta que floreen las manos soles de araguaney, lunas de guamo. Hasta ¡por fín! sentir en nuestra vida, la savia de su vida circulando. Flor Marina Yánez Lezama

28 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! La oca Esta oca está loca, esta oca se equivoca, esta oca se equivaca, esta oca se equichoca, esta oca se equifoca, esta oca se equitonta, esta oca se equicaca, y cuando juega a la Oca hace mil trampas y dice que tira porque le toca. Juan Antonio Ramírez Lozano

29 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! Besos, mil besos Mil besos de azúcar. Mil besos de luna. Cien besos de río. Cien besos de cuna. Os mando mil besos a través del cielo. Os mando cien besos robados al hielo. Cien besos en barco. Mil besos en tren. Cien besos de espuma y mil de satén. Que sean los besos de escarcha, de flores. Que borren las balas e inventen colores. Mil besos azules. Cien besos naranja. Mil besos que en verde saben a esperanza. Que lleguen a Zafra mil besos de Vigo. Mil besos de viento que yo os los envío Antonio García Teijeiro

30 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! De ola en ola De ola en ola, de rama en rama, el viento silba cada mañana. De sol a sol, de luna a luna, la madre mece la cuna. Esté en la playa o esté en el puerto la barca mía la lleva el viento. Esté en la playa o esté en el puerto la barca mía la lleva el viento. Fiuuu!!! Antonio García Teijeiro

31 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! Que sí, sí, un día de julio nací. Que no, no, un día de julio nació. Que sí, sí, la ruta del Cacarabí. Que no, no, la ruta del Cacarabó. Que sí, sí, un plato de habas comí. Que no, no, un plato de habas comió. Que sí, sí, que no, no, a todos nos gusta la o. Que sí, sí, un poema yo escribí. Que no, no, un poema él escribió. Que sí, sí, en un libro lo metí. Que no, no, en un libro lo metió. Que sí, sí, que no, no, a ti te lo regalo yo. Antonio García Teijeiro

32 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! En abril, las aguas mil Son de abril las aguas mil. Sopla el viento achubascado, y entre nublado y nublado hay trozos de cielo añil. Agua y sol. El iris brilla. En una nube lejana, zigzaguea una centella amarilla. La lluvia da en la ventana y el cristal repiqueteo. A través de la neblina que forma la lluvia fina, se divisa un prado verde, y un encinar se esfumina, y una sierra gris se pierde. Los hilos del aguacero sesgan las nacientes frondas, y agitan las turbias ondas en el remanso del Duero. Lloviendo está en los habares y en las pardas sementeras; hay sol en los encinares, charcos por las carreteras. Lluvia y sol. Ya se oscurece el campo, ya se ilumina; allí un cerro desparece, allá surge una colina. Ya son claros, ya sombríos los dispersos caseríos, los lejanos torreones. Hacia la sierra plomiza van rodando en pelotones nubes de guata y ceniza. Antonio Machado

33 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! SOL DE INVIERNO Es mediodía. Un parque. Invierno. Blancas sendas; simétricos montículos y ramas esqueléticas. Bajo el invernadero, naranjos en maceta, y en su tonel, pintado de verde, la palmera. Un viejecillo dice, para su capa vieja: «¡El sol, esta hermosura de sol!...» Los niños juegan. El agua de la fuente resbala, corre y sueña lamiendo, casi muda, la verdinosa piedra. Antonio Machado

34 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! La primavera La primavera besaba suavemente la arboleda, y el verde nuevo brotaba como una verde humareda. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil... Yo vi en las hojas temblando las frescas lluvias de abril. Bajo ese almendro florido, todo cargado de flor -recordé-, yo he maldecido mi juventud sin amor. Hoy, en mitad de la vida, me he parado a meditar... ¡Juventud nunca vivida, quién te volviera a soñar! Antonio Machado

35 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! En las mañanicas del mes de mayo cantan los ruiseñores, retumba el campo. En las mañanicas, como son frescas, cubren ruiseñores las alamedas. Ríense las fuentes tirando perlas a las florecillas que están más cerca. Vístense las plantas de varias sedas que sacar colores poco les cuesta. Los campos alegran tapetes varios, cantan los ruiseñores, retumba el campo. Lope de Vega

36 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! Bostezo de luz Si al caminar ves mudarse la hierba en flor; lluvia de luz el color. Si al respirar oyes rodearte el aire en estribillo, y volverse el sol un botón amarillo. Si al topar sientes el perfume de la nube con su blanca sonrisa, a la abeja volar de prisa dibujando canastos de miel. Si al detenerte frente a una cueva acaricias un palaciego bostezo; no es un grito, sino un rezo del oso que está feliz porque se le acabó el sueño y se llenó su nevera con la palabra Primavera. Jorge Miño

37 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! Abril Cuando abril está en sazón al lado derecho del pecho me brota otro corazón. Flavio Herrera

38 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! La princesa està triste... ¿Què tendra la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña dice cosas banales, y, vestido de rojo, piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente; la princesa persigue por el cielo de Oriente la líbelula vaga de una vaga ilusión... Rubén Darío

39 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! Historia de una hoja Es la historia de una hoja que cuando llueve se moja. Llueve y se moja. ¡Cómo se moje otra vez, se va a convertir en pez! Antonio Rubio

40 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! Primavera Abrí el balcón y vi la maravilla: estaba ahí la primavera. ¿Cómo pudo ser todo así, tan simple? Algo raro ocurrió. El balcón de una casa cualquiera, en una calle de una ciudad cualquiera. Abrí y miré. Eso tan sólo hice. Y sucedió el prodigio. Qué cosa tan extraña. Mi casa era un palacio. Yo era el rey de la vida. El balcón daba a marzo, a un día de jilgueros. Eloy Sánchez Rosillo

41 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! Leer Leer, leer, leer, vivir la vida que otros soñaron. Leer, leer, el alma olvidada las cosas que pasaron. Leer, leer, leer, ¿seré lectura mañana también yo? ¿Seré mi creador, mi criatura, seré lo que pasó? Miguel de Unamuno

42 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! El libro es fuerza, es valor es poder, es alimento; antorcha del pensamiento y manantial del amor. Rubén Darío

43 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! Pongo estos seis versos en mi botella al mar con el secreto designio de que algún día llegue a una playa casi desierta y un niño la encuentre y la destape y en lugar de versos extraiga piedritas y socorros y alertas y caracoles Mario Benedetti

44 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! Todos los libros del mundo no te dan felicidad pero te conducen en secreto hacia ti mismo. Allí encuentras todo lo que necesitas, el sol, las estrellas y la luna pues la luz que tú buscas habita en ti mismo. La sabiduría que buscaste en las librerías reluce en cada página… Y ahora es tuya. Herman Hesse

45 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! Por qué los inmensos aviones no se pasean con sus hijos? Cuál es el pájaro amarillo que llena el nido de limones? Por qué no enseñan a sacar miel del sol a los helicópteros? Dónde dejó la luna llena su saco nocturno de harina? Cuántas iglesias tiene el cielo? Por qué no ataca el tiburón a las impávidas sirenas? Conversa el humo con las nubes? Qué pasa con las golondrinas que llegan tarde al colegio? Es verdad que reparten cartas transparentes, por todo el cielo? Es verdad que las esperanzas deben regarse con rocío? Cuántas preguntas tiene un gato? Las lágrimas que no se lloran esperan en pequeños lagos? O serán ríos invisibles que corren hacia la tristeza? Hasta cuándo hablan los demás si ya hemos hablado nosotros? Te has dado cuenta que el Otoño es como una vaca amarilla? Y cómo la bestia otoñal es luego un oscuro esqueleto? Y cómo el invierno acumula tantos azules lineales? Y quién pidió a la Primavera su monarquía transparente? Por qué en las épocas oscuras se escribe con tinta invisible? Pablo Neruda

46 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! Doña Primavera Doña Primavera viste que es primor, de blanco, tal como limonero en flor. Lleva por sandalias una anchas hojas y por caravanas unas fucsias rojas. ¡Salid a encontrarla por esos caminos! ¡Va loca de soles y loca de trinos! Doña Primavera, de aliento fecundo, se ríe de todas las penas del mundo... No cree al que le hable de las vidas ruines. ¿Cómo va a entenderlas entre los jazmines? ¿Cómo va a entenderlas junto a las fuentes de espejos dorados y cantos ardientes? De la tierra enferma en las hondas grietas, enciende rosales de rojas piruetas. Pone sus encajes, prende sus verduras, en la piedra triste de las sepulturas... Doña Primavera de manos gloriosas, haz que por la vida derramemos rosas: Rosas de alegría, rosas de perdón, rosas de cariño y de abnegación. Gabriela Mistral

47 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! Juego de niños Cuatro o cinco palabras aprendidas en la noche del tiempo, siendo niños, nada más que esas cuatro o esas cinco palabras aprendidas son precisas, para nombrar los dos o tres asuntos que merecen nombrarse en esta vida. El resto es lo que queda cuando a la poesía le hemos quitado todo lo que es la poesía. Carlos Marzal

48 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! O reino No tempo aquil cando os animales falaban, decir libertá non era triste, decir verdá era coma un río, decir amor, decir amigo, era igual que nomear a primavera. Ninguén sabía dos aldraxes. Cando os animales falaban os homes cantaban nos solpores pombas de luz e xílgaros de soños. Decir teu e meu non se entendía, decir espada estaba prohibido, decir prisión somente era unha verba sin senso, un aire que mancaba o corazón da xente. ¿Cando, cando se perdeu, iste gran Reino? Celso Emilio Ferreiro

49 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! Preposiciones Tenemos cosquillas verdes y amarillas junto a las mejillas, hacia las patillas, bajo las barbillas, entre las costillas, por las paletillas, sobre las rodillas, de las espinillas a las pantorrillas. Con tantas cosquillas saltas en las sillas y te desternillas. Antonio A. Gómez Yebra

50 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! ¡A la comba! Comba, comba, la que gane, que se ponga, la que pierda, que se vaya. Vaya, vaya, la valla del corral, el pollo sin pelar, la niña le echa sal. Vaya, vaya, la arena de la playa. La niña con la ola, sola, sola. Vaya, vaya, quien pierda, que se vaya. Comba, comba, Quien gane, que se ponga. Gloria Fuertes

51 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! El libro Irás naciendo poco a poco, día a día. Como todas las cosas que hablan hondo, será tu palabra sencilla. A veces no sabrán qué dices. No te pidan luz. Mejor en la sombra amor se comunica. Así, incansable, hila que te hila. José Hierro

52 Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos! Nadie lo sabe Nadie lo sabe nadie ni el río ni la calle ni el tiempo ni el espía ni el poder ni el mendigo ni el juez ni el labriego ni el papa nadie lo sabe nadie yo tampoco Mario Benedetti

53 Día Mundial da Poesía 2014 Canción primaveral Salen los niños alegres de la escuela, Poniendo en el aire tibio del abril, canciones tiernas. ¡Que alegría tiene el hondo silencio de la calleja! Un silencio hecho pedazos por risas de plata nueva. Voy camino de la tarde entre flores de la huerta, dejando sobre el camino el agua de mi tristeza. En el monte solitario un cementerio de aldea parece un campo sembrado con granos de calaveras. Y han florecido cipreses como gigantes cabezas que con órbitas vacías y verdosas cabelleras pensativos y dolientes el horizonte contemplan. ¡Abril divino, que vienes cargado de sol y esencias llena con nidos de oro las floridas calaveras! Federico García Lorca As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos!

54 Día Mundial da Poesía 2014 Los estorninos son estridentes. Las golondrinas, sueños vivientes. Y los gorriones, buenos amigos. Y son los cucos relojes vivos. Oigo sus voces. Siento sus risas. Pájaros tiernos como la brisa. Antonio García Teijeiro As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos!

55 Día Mundial da Poesía 2014 La niña llama a su padre 'Tatá, Dadá La niña llama a su padre "Tatá, dadá". La niña llama a su madre "Tatá, dadá". Al ver las sopas la niña dijo "Tatá, dadá". Igual al ir en el tren, cuando vio la verde montaña y el fino mar. "Todo lo confunde" dijo su madre. Y era verdad. Porque cuando yo la oía decir: "Tatá, dadá", veía la bola del mundo rodar, el mundo todo una bola y en ella papá, mamá, el mar, las montañas, todo hecho una bola confusa; el mundo "Tatá, dadá". Pedro Salinas (en Presagios) As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen atope este, se é do seu agrado debe deixalo no mesmo sitio ou noutro para que máis persoas poidan gozar con el. Se queren, tamén poden mandarnos unha fotografía do novo lugar onde o deixaron ao enderezo electrónico: edl.milladoiro@gmail.com.edl.milladoiro@gmail.com O único que pedimos é que non o tiren nin o estraguen porque estarían esnaquizando un anaco de Cultura, que é cousa de todos e de todas. Hai 50 espallados polo pobo, buscádeos!

56 Credo poético de Antonio Gómez Yebra Creo en la poesía infantil, Alma todo poderosa, Creadora de mundos sin medidas Para la Tierra, el cielo y sus estrellas. Creo en sus destinatarios naturales, Los que aún no han perdido la inocencia, Los que esperan el verbo que alimente Sus espíritus jóvenes y vírgenes, Y en los que como ellos aún intentan Recuperar su infancia cada día O los que sueñan que pueden obtenerla. Creo en la poesía infantil, La que escriben en todas latitudes Los mejores ejemplos de esta especie Que hemos dado en llamar el ser humano. Creo en quienes, contra todo, Huracanes, tormentas y mareas, Dignifican el género esforzándose Por verter en sus versos mil ideas. Creo en quienes no simplifican La poesía dedicada a los menores, En quienes no se conforman Con hacer en sus versos sólo rima, Sólo ritmo, o palabras sin aliento. Creo en esos hombres y mujeres Que investigan conscientes y gozosos Los motivos, los ámbitos, los temas Que los niños prefieren, necesitan O buscan sin saberlo en los poemas. Creo en la poesía desenfadada, En la lúdica, clara, en la ligera, La que nunca defrauda, pues no engaña, La que al final profundiza A pesar de su frágil apariencia. Creo en la fértil fantasía, La que trota sin riendas, la que salta Por encima de todas las barreras, La que busca salirse de la norma, De la horma y la forma, la que altera Los espacios y el tiempo, la que logra Desasirse del lodo, la que juega, Transgresora de límites, con todo, Porque todo, en el fondo, es su materia. Creo en quien crea emociones, En cualquier promotor de otras vivencias, En quien hace brotar en algún niño Sensaciones amables, o potencia Su visión diferente de las cosas, Que no son como todo el mundo piensa. Creo en quien activa la memoria, En quien pone en acción la inteligencia, En quien muestra caminos, en quien siembra Para no ver el fruto, en quien aloja En las mentes más limpias, inquietudes, En quien abre sus bocas, sus oídos Y ante el mundo infinito los despierta. Creo en el niño, en el hombre, Creo en cualquiera Que en algunos instantes de su día Deja todo por ser sólo poeta.


Download ppt "Día Mundial da Poesía 2014 As nenas e nenos da Escola Infantil de Milladoiro queremos celebrar o Día Mundial da Poesía 2014 compartindo un poema. Quen."

Similar presentations


Ads by Google