Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Geometrija Piramide Sunca dr.sc. Ivan Šimatović, dipl.inž.el.

Similar presentations


Presentation on theme: "Geometrija Piramide Sunca dr.sc. Ivan Šimatović, dipl.inž.el."— Presentation transcript:

1 Geometrija Piramide Sunca dr.sc. Ivan Šimatović, dipl.inž.el.

2 Topografska karta Piramide Sunca

3 Polazišta Piramida Sunca je uspravna pravilna bisimetrična piramida s pravokutnom osnovicom veličine a×b i četiri jednaka brida duljine c=a Prema geodetskim izmjerama sjeverna ploha piramide je jednakostraničan trokut veličine a×a×a s kutovima od 60 0 Istočna ploha piramide je jednakokračan trokut veličine a×b×a

4 Tlocrt Piramide Sunca

5 Sjeverna i južna ploha Piramide Sunca

6 Određivanje priklonog kuta dijagonala γ/2

7 Određivanje omjera stranica osnovice Pogreška je oko 0,64 % !

8 Proračun geometrijskih elemenata Piramide Sunca Nakon što je određen omjer b / a stranica osnovice mogu se primjenom Pitagorina poučka i temeljnih trigonometrijskih relacija jednostavno izračunati: - visina piramide h = a / 2 te - svi prikloni kutovi elemenata Piramide Sunca, premda još nisu poznate njezine izvorne dimenzije

9 Prikloni kutovi na Piramidi Sunca Sjeverna i južna ploha prema osnovici - 35 0 Istočna i zapadna ploha prema osnovici - 45 0 Bridovi prema osnovici – 30 0 Vršni kut između nasuprotnih bridova - 120 0

10 Piramida Sunca višestruko utjelovljuje algebarske iracionalne brojeve √2 i √3

11 Istočna i zapadna ploha Piramide Sunca

12 Razvijeni plašt Piramide Sunca

13 Umjesto zaključka Ovo su tek preliminarni rezultati koji upućuju da tek predstoje daljnja opsežna sustavna geodetska mjerenja kompleksa Piramide Sunca nakon kojih će izaći na vidjelo još mnogi skriveni zanimljivi podaci. Preliminarno istraživanje temeljne geometrije velebne Piramide Sunca upućuje da su njezini graditelji imali jasan predložak i proporcije prema kojima je nekoć davno bila svrhovito građena. Njezina precizna orijentacija prema geografskim stranama svijeta govori da ima mjesta pretpostavci da su oni poznavali i čudesan energijski sustav piramide kao spontano energijski aktivnog tijela.

14 Zahvaljujem na pažnji!


Download ppt "Geometrija Piramide Sunca dr.sc. Ivan Šimatović, dipl.inž.el."

Similar presentations


Ads by Google