Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ser Soy ~ rwy’n Eres ~ rwyt ti’n Es ~ mae e/ hi’n Somos ~ rydyn ni’n Sois ~ rydych chi’n Son ~ mae nhw’n.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ser Soy ~ rwy’n Eres ~ rwyt ti’n Es ~ mae e/ hi’n Somos ~ rydyn ni’n Sois ~ rydych chi’n Son ~ mae nhw’n."— Presentation transcript:

1 Ser Soy ~ rwy’n Eres ~ rwyt ti’n Es ~ mae e/ hi’n Somos ~ rydyn ni’n Sois ~ rydych chi’n Son ~ mae nhw’n

2 Estar Estoy ~ rydw i’n Estás ~ rwyt ti’n Está ~ mae e/hi’n Estamos ~ rydyn ni’n Estáis ~ rydych chi’n Están ~ mae nhw’n

3 cenedl: soy galesa disgrifiad corfforol: es alto personoliaeth: mi hermano es hablador maint: es grande swydd: mi madre es profesora

4 Ser (bod) Rydym yn defnyddio “Ser” er mwyn dweud… 1. pwy ydyn ni e.e Soy Juan 2. o ble ydyn ni e.e Soy de Barcelona 3. beth rydyn ni’n gwneud e.e Soy estudiante

5 dweud ble mae rhywun neu rhywbeth : mi padre está en Valencia sôn am rhywbeth sydd ddim yn barhaol felly sy’n newid: el lápiz está en el estuche


Download ppt "Ser Soy ~ rwy’n Eres ~ rwyt ti’n Es ~ mae e/ hi’n Somos ~ rydyn ni’n Sois ~ rydych chi’n Son ~ mae nhw’n."

Similar presentations


Ads by Google