Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kidung 12. Kados sangsam kang kasatan Dennya ngorong mring toya Nggih makaten dhuh Pangeran Pangoronging tyas kula Nyawa kula angorong dhateng Allah kang.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kidung 12. Kados sangsam kang kasatan Dennya ngorong mring toya Nggih makaten dhuh Pangeran Pangoronging tyas kula Nyawa kula angorong dhateng Allah kang."— Presentation transcript:

1 Kidung 12

2 Kados sangsam kang kasatan Dennya ngorong mring toya Nggih makaten dhuh Pangeran Pangoronging tyas kula Nyawa kula angorong dhateng Allah kang gesang Benjing napa kula klilan Sowan dhateng ngarsa Tuwan? Kados sangsam kang kasatan Dennya ngorong mring toya Nggih makaten dhuh Pangeran Pangoronging tyas kula Nyawa kula angorong dhateng Allah kang gesang Benjing napa kula klilan Sowan dhateng ngarsa Tuwan?

3 2. Namung luh kang kula bukti Rinten kaliyan dalu, Wit tansah dipun poyoki "Na ngendi ta Allahira?" Nyawa kula angranta Nggen kula suka rena Duk uminggah mring pamujan Rame awor tyang golongan 2. Namung luh kang kula bukti Rinten kaliyan dalu, Wit tansah dipun poyoki "Na ngendi ta Allahira?" Nyawa kula angranta Nggen kula suka rena Duk uminggah mring pamujan Rame awor tyang golongan

4 3. Dhuh nyawaku, ja tumungkul Ya gene teka uwas? Ngarep-arepa mring Allah Kang Mahasih, Mahawlas Mesti bakal dakpuji Yeku Pamarta mami Kang sampurna myang wilasa Allahku kang Mahakwasa 3. Dhuh nyawaku, ja tumungkul Ya gene teka uwas? Ngarep-arepa mring Allah Kang Mahasih, Mahawlas Mesti bakal dakpuji Yeku Pamarta mami Kang sampurna myang wilasa Allahku kang Mahakwasa

5 4. Inggih dhuh Allah, saestu Tumungkul nyawa kula Tuwan kang kulemut-emut Sapurug-purug kula Tyas kula kegunturan Ing sedih,lir kungkulan Ing ombak lan grabyag Tuwan Sanget dennya kewimbuhan 4. Inggih dhuh Allah, saestu Tumungkul nyawa kula Tuwan kang kulemut-emut Sapurug-purug kula Tyas kula kegunturan Ing sedih,lir kungkulan Ing ombak lan grabyag Tuwan Sanget dennya kewimbuhan

6 5. Rumiyin kula ngidungken Sih Tuwan rinten dalu Nging samangkin sambat kula Klayan manah kang rempu "Dhuh Allah, punapaa Tuwan supe mring kula?" Satru kula amemada "Na ngendi ta Allahmu?" 5. Rumiyin kula ngidungken Sih Tuwan rinten dalu Nging samangkin sambat kula Klayan manah kang rempu "Dhuh Allah, punapaa Tuwan supe mring kula?" Satru kula amemada "Na ngendi ta Allahmu?"

7 6. Dhuh nyawaku, ja tumungkul Ya gene teka uwas? Ngarep-arepa mring Allah Kang Mahasih, Mahawlas Mesti bakal dak puji Yeku Pamarta mami Kang sampurna myang wilasa Allahku kang mahakwasa 6. Dhuh nyawaku, ja tumungkul Ya gene teka uwas? Ngarep-arepa mring Allah Kang Mahasih, Mahawlas Mesti bakal dak puji Yeku Pamarta mami Kang sampurna myang wilasa Allahku kang mahakwasa

8


Download ppt "Kidung 12. Kados sangsam kang kasatan Dennya ngorong mring toya Nggih makaten dhuh Pangeran Pangoronging tyas kula Nyawa kula angorong dhateng Allah kang."

Similar presentations


Ads by Google