Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ka thlarau a thuh Doh is D. Jesuh ka Bawipa cu ka Khamhtu a si, Khamhtu khuaruahhar ngai a si, Lungpi chungah ka thlarau kha a thuh i, Lomhnak tiva kha.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ka thlarau a thuh Doh is D. Jesuh ka Bawipa cu ka Khamhtu a si, Khamhtu khuaruahhar ngai a si, Lungpi chungah ka thlarau kha a thuh i, Lomhnak tiva kha."— Presentation transcript:

1 Ka thlarau a thuh Doh is D. Jesuh ka Bawipa cu ka Khamhtu a si, Khamhtu khuaruahhar ngai a si, Lungpi chungah ka thlarau kha a thuh i, Lomhnak tiva kha ka hmuh hna. ##Lungpi chungah ka thlarau kha a thuh ko, Thladem petu lungpi chungah, A mah dawtnak chung ahkhan ka nunnak cu, A chiah i a ka huhphenh fawn. A kut in a ka huhphenh ko.

2 Jesuh ka Bawipa cu ka Khamhtu a si, Ka thilrit kha a ka lakpiak, A mah nih a ka domh i ka ril lai lo, Nifatin thazang a ka pek. ##Lungpi chungah ka thlarau kha a thuh ko, Thladem petu lungpi chungah, A mah dawtnak chung ahkhan Ka nunnak cu, a chiah i a ka huhphenh fawn. A kut in a ka huhphenh ko.

3 Thluachuah rel cawk loin a ka pek zungzal, Thilttha ka hman cawk lo tiangin, Ka lunglomh in Pathian cu ka thangtthat ko. Cu bantuk keimah tlanhtu cu. ##Lungpi chungah ka thlarau kha a thuh ko, Thladem petu lungpi chungah, Amah dawtnak chung ahkhan Ka nunnak cu, a chiah i a ka huhphenh fawn. A kut in a ka huhphenh ko.

4 Puanrang aih in van i a mah tawn awkah, Keimah cu ka hung kai tikah, Mi thong tampi hna he a mah dawtnak cu, Kei zong fak pi’n ka sa ve lai. ##Lungpi chungah ka thlarau kha a thuh ko, Thladem petu lungpi chungah, A mah dawtnak chung ahkhan Ka nunnak cu, a chiah i a ka huhphenh fawn. A kut in a ka huhphenh ko.


Download ppt "Ka thlarau a thuh Doh is D. Jesuh ka Bawipa cu ka Khamhtu a si, Khamhtu khuaruahhar ngai a si, Lungpi chungah ka thlarau kha a thuh i, Lomhnak tiva kha."

Similar presentations


Ads by Google