Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas - הצרכים הראשוניים.

Similar presentations


Presentation on theme: "Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas - הצרכים הראשוניים."— Presentation transcript:

1 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - הצרכים הראשוניים של כל האנשים הם: 1.בריאות 2.כסף 3.אהבה

2 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - דרך אחת להשיג את המטרות היא להיות עשיר ולהיות יציב.

3 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - כמו שיש אנשים עניים ואנשים עשירים, יש מדינות עניות ומדינות עשירות.

4 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - ההבדל בין מדינות עניות ועשירות איננה זמן קיומן.

5 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - את זה אפשר לראות כאשר אנחנו נעמיד כמשל מדינות כמו הודו ומצרים שלמרות שהן קיימות אלפי שנים הן בכל זאת עניות

6 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - בניגוד להן, ישנן מדינות כמו אוסטרליה וניו זילנד, שעד לפני 150 שנה היו מדינות לא מוכרות כלל והיום הן מדינות מפותחות ועשירות.

7 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - ההבדל בין מדינות עניות ועשירות אינו קשור למשאבים הטבעיים שעומדים לרשותם

8 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - ולדוגמה יפן, שיש לה שטח קטן והררי שאינו מתאים כלל לחקלאות וגם לא לגידול בקר ובכל זאת יפן היא המעצמה הכלכלית העולמית השנייה בעולם כיום.

9 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - יפן היא כמו בית חרושת צף אחד ענק שמייבא חומרים ראשוניים מהעולם כולו, מעבד אותם והמוצר הסופי מיוצא לעולם כולו וכך היא צוברת את העושר שלה.

10 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - כך יש לנו את הדוגמה של שוויץ, שאין לה גישה לים, וברשותה הצי הימי הגדול מכולם. אין לה קקאו, אך יש לה את השוקולד הטוב בעולם. וכמה שהיא קטנה, היא מגדלת כבשים וזורעת רק ארבעה חודשים בשנה, כי שאר הזמן חורף אצלה, ויש לה מוצרי חלב באיכות הטובה ביותר באירופה. וכמו יפן, אין לה משאבים ראשוניים אך היא מייצאת מוצרים באיכות שקשה להתחרות בה. עוד מדינה קטנה שבטחונה, הסדר שלה והעבודה שלה, הפכו אותה ל"כספת" של העולם.

11 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - זה גם לא האינטליגנציה של האנשים שעושה את ההבדל.

12 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - ואת זה מראים סטודנטים ממדינות עניות שהיגרו למדינות העשירות ומצליחים להשיג תוצאות מצוינות בחינוך שלהם.

13 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - דוגמה נוספת הם המנהלים במדינות העשירות שמבקרים בבתי חרושת שלנו וכאשר מדברים איתם אנחנו שמים לב שאין הבדלים אינטלקטואלים בינינו.

14 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - לבסוף אנחנו גם לא יכולים להגיד שהגזע עושה את ההבדל.

15 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - במדינות מרכז אירופה או צפון אירופה אנחנו יכולים לראות איך ה"עצלנים" (הדרום אמריקאים או האפריקאים) מדגימים שהם הכוח היצרני במדינות אלה.

16 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - אם כך? מה עושה את ההבדל?

17 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - הגישה עושה את ההבדל

18 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - על ידי כך שנבחן את ההתנהגות של האנשים במדינות העשירות, אנו למדים שחלק גדול מהאוכלוסייה עומדים מאחורי החוקים הבאים (שניתן להתווכח על הסדר שלהם)

19 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas העיקרון הראשון והבסיסי – האתיקה. (אתיקה-להיצמד לכללים של הדבר עצמו)

20 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas הסדר והניקיון

21 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas יושרה.

22 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas דיוק.

23 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas אחריות.

24 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas הרצון להשתפר כל הזמן.

25 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas כבוד לחוקים ולתקנות.

26 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas כבוד לזכותו של האחר.

27 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas האהבה לעבודה.

28 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas המאמץ לחסכון וצניעות.(?)

29 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - אנחנו צריכים עוד חוקים? זה לא מספיק למלא אחר 10 החוקים שפורטו לעיל?

30 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - במדינות העניות רק חלק מינימאלי (כמעט כלום) מהאוכלוסייה ממלא אחר החוקים בחיי היום יום.

31 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - אנחנו לא עניים מפני שלמדינה שלנו חסר העושר הטבעי או מפני שהטבע היה אכזרי איתנו.

32 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - אנחנו עניים פשוט מאוד, בגלל הגישה שלנו

33 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - חסר לנו האופי למלא אחר המשימות הבסיסיות של התפקוד החברתי.

34 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - אם תשלח לי אמייל זה חזרה, חיית המחמד שלך לא תמות, וגם לא יגרשו אותך מהעבודה, ואפילו לא יהיו לך 7 שנים רעות. אך אם את/ה אוהב את ילדיך תן לאמייל זה לשוטט באינטרנט, כך שכמה שיותר אנשים יחשבו על הנושא.

35 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - אם נחכה שהממשל יפתור לנו את הבעיות שלנו, נחכה כל חיינו.

36 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - תשומת לב המושמת על מעשינו יחד עם שינוי גישה, משמעותה תוכל להיות כניסה של מדינתנו לדרך של קידמה ושגשוג.

37 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - ואפשר להתחיל היום... בכביש. לנהוג בצד ימין (לפי החוק) לאותת במעבר בין נתיבים. ולהסתכל קצת מעבר לרכב מלפנים ולצפות את הנולד, ועם מאותתים מאחור עם אורות זה סימן לפנות את המסלול המהיר. ולא צריך להתעקש אפשר לכבד את השותף לכביש.

38 Paraguay Capital Federal (C1057AAL) - (54) Lineas Rotativas - ערכים אלו יזרזו את תהליך השינוי שנעשה, ואת השגת המטרות ובעיקר את רמת החיים שנשיג. יחד נוכל ליצור מדינה טובה יותר.


Download ppt "Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas - הצרכים הראשוניים."

Similar presentations


Ads by Google