Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas - הצרכים הראשוניים.

Similar presentations


Presentation on theme: "Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas - הצרכים הראשוניים."— Presentation transcript:

1 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar הצרכים הראשוניים של כל האנשים הם: 1.בריאות 2.כסף 3.אהבה

2 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar דרך אחת להשיג את המטרות היא להיות עשיר ולהיות יציב.

3 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar כמו שיש אנשים עניים ואנשים עשירים, יש מדינות עניות ומדינות עשירות.

4 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar ההבדל בין מדינות עניות ועשירות איננה זמן קיומן.

5 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar את זה אפשר לראות כאשר אנחנו נעמיד כמשל מדינות כמו הודו ומצרים שלמרות שהן קיימות אלפי שנים הן בכל זאת עניות

6 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar בניגוד להן, ישנן מדינות כמו אוסטרליה וניו זילנד, שעד לפני 150 שנה היו מדינות לא מוכרות כלל והיום הן מדינות מפותחות ועשירות.

7 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar ההבדל בין מדינות עניות ועשירות אינו קשור למשאבים הטבעיים שעומדים לרשותם

8 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar ולדוגמה יפן, שיש לה שטח קטן והררי שאינו מתאים כלל לחקלאות וגם לא לגידול בקר ובכל זאת יפן היא המעצמה הכלכלית העולמית השנייה בעולם כיום.

9 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar יפן היא כמו בית חרושת צף אחד ענק שמייבא חומרים ראשוניים מהעולם כולו, מעבד אותם והמוצר הסופי מיוצא לעולם כולו וכך היא צוברת את העושר שלה.

10 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar כך יש לנו את הדוגמה של שוויץ, שאין לה גישה לים, וברשותה הצי הימי הגדול מכולם. אין לה קקאו, אך יש לה את השוקולד הטוב בעולם. וכמה שהיא קטנה, היא מגדלת כבשים וזורעת רק ארבעה חודשים בשנה, כי שאר הזמן חורף אצלה, ויש לה מוצרי חלב באיכות הטובה ביותר באירופה. וכמו יפן, אין לה משאבים ראשוניים אך היא מייצאת מוצרים באיכות שקשה להתחרות בה. עוד מדינה קטנה שבטחונה, הסדר שלה והעבודה שלה, הפכו אותה ל"כספת" של העולם.

11 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar זה גם לא האינטליגנציה של האנשים שעושה את ההבדל.

12 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar ואת זה מראים סטודנטים ממדינות עניות שהיגרו למדינות העשירות ומצליחים להשיג תוצאות מצוינות בחינוך שלהם.

13 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar דוגמה נוספת הם המנהלים במדינות העשירות שמבקרים בבתי חרושת שלנו וכאשר מדברים איתם אנחנו שמים לב שאין הבדלים אינטלקטואלים בינינו.

14 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar לבסוף אנחנו גם לא יכולים להגיד שהגזע עושה את ההבדל.

15 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar במדינות מרכז אירופה או צפון אירופה אנחנו יכולים לראות איך ה"עצלנים" (הדרום אמריקאים או האפריקאים) מדגימים שהם הכוח היצרני במדינות אלה.

16 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar אם כך? מה עושה את ההבדל?

17 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar הגישה עושה את ההבדל

18 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar על ידי כך שנבחן את ההתנהגות של האנשים במדינות העשירות, אנו למדים שחלק גדול מהאוכלוסייה עומדים מאחורי החוקים הבאים (שניתן להתווכח על הסדר שלהם)

19 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar 1. העיקרון הראשון והבסיסי – האתיקה. (אתיקה-להיצמד לכללים של הדבר עצמו)

20 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar 2. הסדר והניקיון

21 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar 3. יושרה.

22 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar 4. דיוק.

23 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar 5. אחריות.

24 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar 6. הרצון להשתפר כל הזמן.

25 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar 7. כבוד לחוקים ולתקנות.

26 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar 8. כבוד לזכותו של האחר.

27 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar 9. האהבה לעבודה.

28 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar 10. המאמץ לחסכון וצניעות.(?)

29 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar אנחנו צריכים עוד חוקים? זה לא מספיק למלא אחר 10 החוקים שפורטו לעיל?

30 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar במדינות העניות רק חלק מינימאלי (כמעט כלום) מהאוכלוסייה ממלא אחר החוקים בחיי היום יום.

31 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar אנחנו לא עניים מפני שלמדינה שלנו חסר העושר הטבעי או מפני שהטבע היה אכזרי איתנו.

32 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar אנחנו עניים פשוט מאוד, בגלל הגישה שלנו

33 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar חסר לנו האופי למלא אחר המשימות הבסיסיות של התפקוד החברתי.

34 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar אם תשלח לי אמייל זה חזרה, חיית המחמד שלך לא תמות, וגם לא יגרשו אותך מהעבודה, ואפילו לא יהיו לך 7 שנים רעות. אך אם את/ה אוהב את ילדיך תן לאמייל זה לשוטט באינטרנט, כך שכמה שיותר אנשים יחשבו על הנושא.

35 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar אם נחכה שהממשל יפתור לנו את הבעיות שלנו, נחכה כל חיינו.

36 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar תשומת לב המושמת על מעשינו יחד עם שינוי גישה, משמעותה תוכל להיות כניסה של מדינתנו לדרך של קידמה ושגשוג.

37 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar ואפשר להתחיל היום... בכביש. לנהוג בצד ימין (לפי החוק) לאותת במעבר בין נתיבים. ולהסתכל קצת מעבר לרכב מלפנים ולצפות את הנולד, ועם מאותתים מאחור עם אורות זה סימן לפנות את המסלול המהיר. ולא צריך להתעקש אפשר לכבד את השותף לכביש.

38 Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar ערכים אלו יזרזו את תהליך השינוי שנעשה, ואת השגת המטרות ובעיקר את רמת החיים שנשיג. יחד נוכל ליצור מדינה טובה יותר.


Download ppt "Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas - הצרכים הראשוניים."

Similar presentations


Ads by Google