Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

O BARROCO COMPOSTELÁN A catedral de Santiago O contorno da catedral Outras obras.

Similar presentations


Presentation on theme: "O BARROCO COMPOSTELÁN A catedral de Santiago O contorno da catedral Outras obras."— Presentation transcript:

1 O BARROCO COMPOSTELÁN A catedral de Santiago O contorno da catedral Outras obras

2 Casas Novoa. Catedral de Santiago, Fachada do Obradoiro

3 Casas Novoa. Catedral de Santiago, fachada do Obradoiro (detalle)

4 Casas Novoa. Catedral de Santiago, fachada do Obradoiro (detalles)

5 Vista da catedral desde a Quintana. Peche da catedral románica. Porta santa.

6 Peña y Toro. Catedral de Santiago, Porta Santa – 1664.

7 Vista da catedral desde a Quintana. Peche da catedral románica. Pórtico Real.

8 Domingo Andrade. Catedral de Santiago, Pórtico Real

9 Domingo de Andrade. Catedral de Santiago, Torre do Reloxo (Berenguela)

10 Domingo de Andrade. Catedral de Santiago, Detalle Torre do Reloxo (Berenguela)

11 Domingo de Andrade. Catedral de Santiago, Baldaquino

12 Caixa do órgano (detalle) Catedral de Santiago, Comezadas por Andrade en 1704 e decoradas finalmente por Miguel de Romay.

13 Domingo de Andrade. Casa da Conga. Santiago

14 Domingo de Andrade., Casa da Parra. Santiago

15 Fernández Sarela. Casa do Deán. Santiago

16 Fernández Sarela. Casa do Cabido. Santiago

17 Gabriel Casas. Fachada San Martiño Pinario, Santiago

18 Fernando de Casas e Miguel de Romay. Ratábulo Maior de San Martiño Pinario, Santiago

19 Simón Rodríguez. Fachada e campanario de San Fiz de Solovio Santiago.

20 Simón Rodríguez. Fachada de Sta. Clara Santiago.

21 Simón Rodríguez. Fachada de Sta. Clara (detalle) Santiago.

22 Domingo de Andrade. San Domingos Santiago.

23 Domingo de Andrade. San Domingos (detalle portadas) Santiago.

24 Domingo de Andrade. San Domingos (detalle escaleira) Santiago.


Download ppt "O BARROCO COMPOSTELÁN A catedral de Santiago O contorno da catedral Outras obras."

Similar presentations


Ads by Google