Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

O BARROCO COMPOSTELÁN A catedral de Santiago O contorno da catedral Outras obras.

Similar presentations


Presentation on theme: "O BARROCO COMPOSTELÁN A catedral de Santiago O contorno da catedral Outras obras."— Presentation transcript:

1 O BARROCO COMPOSTELÁN A catedral de Santiago O contorno da catedral Outras obras

2 Casas Novoa. Catedral de Santiago, Fachada do Obradoiro. 1738.

3 Casas Novoa. Catedral de Santiago, fachada do Obradoiro (detalle). 1738.

4 Casas Novoa. Catedral de Santiago, fachada do Obradoiro (detalles). 1738.

5 Vista da catedral desde a Quintana. Peche da catedral románica. Porta santa.

6 Peña y Toro. Catedral de Santiago, Porta Santa. 1660 – 1664.

7 Vista da catedral desde a Quintana. Peche da catedral románica. Pórtico Real.

8 Domingo Andrade. Catedral de Santiago, Pórtico Real. 1676.

9 Domingo de Andrade. Catedral de Santiago, Torre do Reloxo (Berenguela). 1676.

10 Domingo de Andrade. Catedral de Santiago, Detalle Torre do Reloxo (Berenguela). 1676.

11 Domingo de Andrade. Catedral de Santiago, Baldaquino. 1671.

12 Caixa do órgano (detalle) Catedral de Santiago, Comezadas por Andrade en 1704 e decoradas finalmente por Miguel de Romay.

13 Domingo de Andrade. Casa da Conga. Santiago. 1709.

14 Domingo de Andrade., Casa da Parra. Santiago. 1683.

15 Fernández Sarela. Casa do Deán. Santiago. 1754.

16 Fernández Sarela. Casa do Cabido. Santiago. 1759.

17 Gabriel Casas. Fachada San Martiño Pinario, Santiago. 1697.

18 Fernando de Casas e Miguel de Romay. Ratábulo Maior de San Martiño Pinario, Santiago. 1709.

19 Simón Rodríguez. Fachada e campanario de San Fiz de Solovio. 1703. Santiago.

20 Simón Rodríguez. Fachada de Sta. Clara. 1719. Santiago.

21 Simón Rodríguez. Fachada de Sta. Clara (detalle). 1719. Santiago.

22 Domingo de Andrade. San Domingos. 1699. Santiago.

23 Domingo de Andrade. San Domingos (detalle portadas). 1699. Santiago.

24 Domingo de Andrade. San Domingos (detalle escaleira). 1699. Santiago.


Download ppt "O BARROCO COMPOSTELÁN A catedral de Santiago O contorno da catedral Outras obras."

Similar presentations


Ads by Google