Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Rhagolwg Llif Arian MEWNLIFOEDD ALL-LIFOEDD ££ ARIAN ££

Similar presentations


Presentation on theme: "Rhagolwg Llif Arian MEWNLIFOEDD ALL-LIFOEDD ££ ARIAN ££"— Presentation transcript:

1 Rhagolwg Llif Arian MEWNLIFOEDD ALL-LIFOEDD ££ ARIAN ££

2 Mewnlifoedd Arian Derbyniadau Gwerthiant Benthyciadau gan fanciau Grantiau gan y llywodraeth

3 All-lifoedd Arian Prynu defnyddiau crai Talu cyflogau Rhent Llog ar fenthyciadau Ffôn Peiriannau newydd Trethi

4 IonawrChwefrorMawrthEbrill Gweddill Agoriadol0590725875 Incwm: Gwerthiant byrgyrs500550600650 Grant menter1000000 Cyfanswm incwm:1500550600650 Gwariant: Popty500 Byrgyrs250 270300 Rholiau100 110120 Nionod60657075 Cyfanswm gwariant:910415450495 Gweddill terfynol5907258751030


Download ppt "Rhagolwg Llif Arian MEWNLIFOEDD ALL-LIFOEDD ££ ARIAN ££"

Similar presentations


Ads by Google