Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

M A K E D O N I JA O H R I D Foto: Zdravka i Darko Tomičić.

Similar presentations


Presentation on theme: "M A K E D O N I JA O H R I D Foto: Zdravka i Darko Tomičić."— Presentation transcript:

1

2 M A K E D O N I JA O H R I D Foto: Zdravka i Darko Tomičić

3

4

5 Krajem 9. stoljeća Ohrid je postao središte širenja kršćanstva među Slavenima što su započeli u Ohridu učenici Čirila i Metoda Sv. Naum, i Sv. Kliment Foto: Zdravka i Darko Tomičić

6

7

8

9

10 Sv. Klement i Pantelejmon Foto: Zdravka i Darko Tomičić

11

12 Sv. Sofija Foto: Zdravka i Darko Tomičić

13

14 Sv. Sofija Foto: Zdravka i Darko Tomičić

15

16 OhridSv. Jovan Kaneo Foto: Zdravka i Darko Tomičić

17 Ohrid Foto: Zdravka i Darko Tomičić

18 Ohridski biseri Foto: Zdravka i Darko Tomičić

19 Ohrid Manastir Sv. Erazmo Foto: Zdravka i Darko Tomičić

20

21 Naum Galičica Ohrid Foto: Zdravka i Darko Tomičić

22 Sv. Naum Foto: Zdravka i Darko Tomičić

23

24 Crni Drin Naum Foto: Zdravka i Darko Tomičić

25

26 Ohrid


Download ppt "M A K E D O N I JA O H R I D Foto: Zdravka i Darko Tomičić."

Similar presentations


Ads by Google