Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Starożytny Rzym.

Similar presentations


Presentation on theme: "Starożytny Rzym."— Presentation transcript:

1 Starożytny Rzym

2 Sztuka starożytnego Rzymu
Okres królewski VIII-III wiek p.n.e. Okres republikański i III wiek p.n.e. – 68 n.e. wczesnego cesarstwa Okres średniego cesarstwa 69 – 235 n.e. Okres późnego cesarstwa 284 – 337 n.e.

3

4

5

6

7

8 Typowy dom rzymski (domus)

9

10 Dom perystylowy

11

12

13

14 Świątynia Herkulesa (Westy) na Forum Boarium, kon II w. p. n. e
Świątynia Herkulesa (Westy) na Forum Boarium, kon II w. p.n.e. Świątynia Westy (Sybilli), Tivoli, pocz. I w. p.n.e.

15 Maison Carrée, Nîmes, pocz. I w. n.e. ku czci Gajusza i Lucjusza

16 Panteon, n.e.

17

18

19 Akwedukt w Segowii, I lub pocz. II w. n.e.

20 Amfiteatr Flawiuszy (Koloseum), 75-80 n.e.

21

22 Circus Maximus

23 Termy Karakalli

24

25 Termy Karakalli

26 Łuk Tytusa, 81 n.e.

27 Łuk Septymiusza Sewera, 203 n.e. Łuk Konstantyna, 313-15 n.e.

28 Willa Hadriana, Tivoli, 118-134 n.e.

29

30

31 Pałac Dioklecjana w Splicie (284-305)

32 Grobowiec Cecylii Metelli, ok. 20 p.n.e.

33 Mauzoleum Hadriana, ok. 135 n.e.


Download ppt "Starożytny Rzym."

Similar presentations


Ads by Google