Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Starożytny Rzym. Sztuka starożytnego Rzymu Okres królewskiVIII-III wiek p.n.e. Okres republikański i III wiek p.n.e. – 68 n.e. wczesnego cesarstwa Okres.

Similar presentations


Presentation on theme: "Starożytny Rzym. Sztuka starożytnego Rzymu Okres królewskiVIII-III wiek p.n.e. Okres republikański i III wiek p.n.e. – 68 n.e. wczesnego cesarstwa Okres."— Presentation transcript:

1 Starożytny Rzym

2 Sztuka starożytnego Rzymu Okres królewskiVIII-III wiek p.n.e. Okres republikański i III wiek p.n.e. – 68 n.e. wczesnego cesarstwa Okres średniego cesarstwa69 – 235 n.e. Okres późnego cesarstwa284 – 337 n.e.

3

4

5

6

7

8 Typowy dom rzymski (domus)

9

10 Dom perystylowy

11

12

13

14 Świątynia Herkulesa (Westy) na Forum Boarium, kon II w. p.n.e. Świątynia Westy (Sybilli), Tivoli, pocz. I w. p.n.e.

15 Maison Carrée, Nîmes, pocz. I w. n.e. ku czci Gajusza i Lucjusza

16 Panteon, n.e.

17

18

19 Akwedukt w Segowii, I lub pocz. II w. n.e.

20 Amfiteatr Flawiuszy (Koloseum), n.e.

21

22 Circus Maximus

23 Termy Karakalli

24

25

26 Łuk Tytusa, 81 n.e.

27 Łuk Septymiusza Sewera, 203 n.e. Łuk Konstantyna, n.e.

28 Willa Hadriana, Tivoli, n.e.

29

30

31 Pałac Dioklecjana w Splicie ( )

32 Grobowiec Cecylii Metelli, ok. 20 p.n.e.

33 Mauzoleum Hadriana, ok. 135 n.e.


Download ppt "Starożytny Rzym. Sztuka starożytnego Rzymu Okres królewskiVIII-III wiek p.n.e. Okres republikański i III wiek p.n.e. – 68 n.e. wczesnego cesarstwa Okres."

Similar presentations


Ads by Google