Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Riiklik pensionikindlustus 2011. 2011.aasta pension ► 1. aprillist: Rahvapensioni suurus eurodes 128, 45 Aastahinde suurus eurodes 4, 343 Baasosa suurus.

Similar presentations


Presentation on theme: "Riiklik pensionikindlustus 2011. 2011.aasta pension ► 1. aprillist: Rahvapensioni suurus eurodes 128, 45 Aastahinde suurus eurodes 4, 343 Baasosa suurus."— Presentation transcript:

1 Riiklik pensionikindlustus 2011

2 2011.aasta pension ► 1. aprillist: Rahvapensioni suurus eurodes 128, 45 Aastahinde suurus eurodes 4, 343 Baasosa suurus eurodes 114, 6575 Indeks 1,000

3

4 Vanaduspensionäride pensionistaaž  Keskmine pensionistaaž (pensioniõiguslik + kindlustusstaaž) 44,24 aastat sealhulgas:  keskmine pensioniõiguslik staaž 40,19 aastat  keskmine pensionikindlustusstaaž 4,05 aastat

5 Keskmised pensionid 2011.a JaanuarAprill Pensionäride arv Pension eurodes Pensionäride arv Pension eurodes Vanaduspension:288 418304,97287 147305,44 sh ennetähtaegne vanaduspension19 015242,71 19 244242,78 edasilükatud vanaduspension 677342,99 682345,25 Väljateenitud aastate pension1 719243,96 1 713241,92 Rahvapension 6 268 99,35 5 996 99,47 Toitjakaotuspension10 304112,95 9 840112,96 Töövõimetuspension83 046178,1980 676178,25 Kohtuniku, politseiniku, riigikontrolöri, kaitseväelase pension 2 104561,64 2 107563,93 Prokuröri, õiguskantsleri pension 261320,33 261320,33 Kokku 391 885387 511

6 Pensionäride arv, kelle pensioni suurus ei ole tõusnud alates riikliku pensionikindlustuse seaduse jõustumisest Pensioniliik Pensionäride arv aprillis 2010 Pensionäride arv aprillis 2011 Rahvapension227134 Toitjakaotuspension36 31 Kokku263165

7 Pensionäride arv, kelle pension on üle 191,73 euro Pensioniliik > = 191. 73 € (3000 kr) s.h > = 255,65€ (4000 kr) s.h > = 335,54€ (5250 kr) Vanaduspension 285 630254 14253 639 s.h ennetähtaegne vanaduspension 18 4415 688250 edasilükatud vanaduspension 676563273 Väljateenitud aastate pension 1 711 32666 Toitjakaotuspension 3365 Töövõimetuspension 38 3721 820105 Kohtuniku, politseiniku, riigikontrolöri, kaitseväelase pension 2 0942 0591 843 Prokuröri, õiguskantsleri pension 26 Kokku327 866258 37955 684

8 Isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa (ISM RP) seos pensioni suurusega ISM RP ► Aastakoefitsient = ———————————— ISM RP keskmine suurus ISM RP 2010. aasta koefitsient = ———————————— 26 829 (krooni) ► Pensioni suurus sõltub pensionikindlustatu aastakoefitsientide summast. ► Pensioni kindlustusosaku arvutamisel korrutatakse pensionikindlustatu aastakoefitsientide summat aastahindega (01.04.2011 – 4,343 eurot). ► Aastakoefitsiendi 1 saab 2010.a eest isik, kelle sotsiaalmaksuga maksustatav sissetulek oli 2010.a keskmiselt 11 179 krooni kuus (kui ei olnud ühinenud pensioni II sambaga).

9 Pensionikindlustatute jaotus aastakoefitsientide järgi 2007 – 2010 (1.) 2007200820092010 AastakoefitsientArv% % % % < = 1,000605 73875,95599 76875,93565 47274,14543 45272,86 1,001 - 2,000152 25519,09153 56119,44155 07720,33155 48020,84 2,001 - 3,00026 3203,3024 6373,1227 9473,6630 9734,15 3,001 - 10,00012 7851,6011 5201,4613 8211,8115 5282,08 10,001 - 20,0003580,043050,043660,054180,06 > 20,001990,01690,01530,01540,01 Kokku797 555100789 860100762 736100745 905100

10 Pensionikindlustatute jaotus aastakoefitsientide järgi 2007 – 2010 (2.) Aastakoefitsient2007200820092010 < = 1,000605 738599 768 565 472 543 452 1,001 - 2,000152 255153 561 155 077155 480 2,001 - 3,00026 32024 637 27 94730 973 3,001 - 10,00012 78511 520 13 82115 528 10,001 - 20,000358305 366418 20,001 - 40,0008255 4742 40,001 - 50,00096 36 50,001 - 60,00042 21 60,001 - 80,00025 1 80,001 - 100,000 100,001 - 150,000 1 12 150,001 - 200,0001 2 200,001 - 250,000 250,001 - 300,0001 Kokku797 555789 860762 736745 905

11 Keskmised aastakoefitsiendid maakondade järgi

12 Pensionikindlustatute jaotus maakondade järgi

13 2010. aastal töötanud pensionäride jaotus pensioniliigiti ja keskmised pensionikindlustuse koefitsiendid Pensioniliik MehedNaised pensionäride arv keskmine koefitsient pensionäride arv keskmine koefitsient vanaduspension 26 7390,63942 3430,500 töövõimetuspension 22 5610,47926 3390,446 rahvapension 1 0970,1535170,189 toitjakaotuspension 1 7240,2262 5070,254 väljateenitud aastate pension 9811,0744650,788 kohtuniku, politseiniku, riigikontrolöri, kaitseväelase pension 9120,7752870,789 Prokuröri, õiguskantsleri pension 40,48061,396 Kokku töötas 2010. aastal 126 482 pensionäri (2009. aastal 127 919)

14 2010. aastal töötanud pensionäride jaotus pensioniliigiti võrdluses sama liigi pensionäride üldarvuga

15 2010. aastal töötanud pensionäride jaotus pensioniliigiti meeste ja naiste võrdluses

16 Töötavate pensionäride jaotus maakonniti 2010.a

17 Sotsiaalkindlustusameti eelarve 2011 Eelarve (miljonites eurodes)1 726, 8 Pensionide maksmiseks1 307, 1 s.h sotsiaalmaksust1 265, 5 riigieelarvest 41, 6 Riiklike toetuste maksmiseks 392, 6 Sotsiaalteenuste eest maksmiseks 15, 2

18 Pensionikindlustusstaaž  Ühe aasta pensionikindlustusstaaži saab isik, kelle isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa (ISM P) oli vähemalt võrdne miinimumpalga aastasummalt makstavaga: 2010. aastal (12 kuud x 4 350 x 20%) = 10 440 krooni.  Isikule, kelle eest maksis sotsiaalmaksu riik, vald või linn sotsiaalmaksuseaduse §6 alusel (4 350 kroonilt kuus), arvestatakse üks aasta pensionikindlustusstaaži, kui isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa oli: 2010. aastal (12 kuud x 4350 x 20%) = 10 440 krooni.  Ühe kalendriaasta eest on võimalik saada maksimaalselt üks pensionikindlustusstaaži aasta.  Pensionikindlustusstaaži aasta arvutatakse kümnendmurruna, kolm kohta pärast koma.  Pensionikindlustusstaaž on oluline pensioniõiguse kindlakstegemisel, aga seda ei kasutata pensioni arvutamisel. Pensioni suurus sellest ei sõltu.

19 Kuidas saan teatise kätte? 1. Kasuta internetti, vaata e-teatist X-tee kodanikuportaalis, soovi korral trüki see ka välja. Selleks on vaja: omada ID-kaarti ja juurdepääsu arvutile ID-kaardi lugejaga või olla mõne internetipanga klient (Swedbank, SEB (Ühispank), Sampo Pank, Krediidipank, Nordea Pank, Parex,Tallinna Äripank, BIG) 2. Mine pensioniameti (Sotsiaalkindlustusameti) klienditeenindusse ja palu teatis välja trükkida. 3. Esita pensioniametile taotlus teatise saamiseks kirja teel. Sel juhul saadetakse teatis rahvastikuregistris näidatud aadressil.

20 E-teatis – kuidas leian?  Juurdepääs e-teatisele internetipanga kliendi jaoks:  Sisene Kodanikuportaali eesti.ee  Seejärel vali teenuste alt X-tee teenused kodanikule  Vali internetipankade loendist sobiv, autendi ennast, sisestades internetipanga koodid  Vali Kodanikuportaali päringute loendist pensionikindlustuse registri teatis  Vali aasta, mille kohta soovid andmeid detailsemalt näha (1999...2010) ning kuupäev, mille seisuga andmeid soovid  Vajuta Päring

21 Juurdepääs e-teatisele ID-kaardi abil (vajalik on ID-kaardi lugejaga varustatud arvuti!):  Sisesta ID-kaart ID kaardi lugejasse (pildiga osa jääb nähtavale)  Sisene Kodanikuportaali eesti.ee  Vali teenuste alt X-tee teenused kodanikule  Sisesta oma ID kaardi kood (PIN 1)  Vali Kodanikuportaali päringute loendist pensionikindlustuse registri teatis  Vali aasta, mille kohta kohta soovid andmeid detailsemalt näha (1999...2009) ning kuupäev, millise seisuga andmeid soovid.  Vajuta Päring


Download ppt "Riiklik pensionikindlustus 2011. 2011.aasta pension ► 1. aprillist: Rahvapensioni suurus eurodes 128, 45 Aastahinde suurus eurodes 4, 343 Baasosa suurus."

Similar presentations


Ads by Google