Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

GUARANI ÑE’Ê REGIONAL YTUSAINGO PRESENTA MITÃNGUÉRAPE ĜUARÃ 6 GUIVE 8 ARY PEVE OIKUAASÉVAAVAÑE’Ê.

Similar presentations


Presentation on theme: "GUARANI ÑE’Ê REGIONAL YTUSAINGO PRESENTA MITÃNGUÉRAPE ĜUARÃ 6 GUIVE 8 ARY PEVE OIKUAASÉVAAVAÑE’Ê."— Presentation transcript:

1

2 GUARANI ÑE’Ê REGIONAL YTUSAINGO PRESENTA MITÃNGUÉRAPE ĜUARÃ 6 GUIVE 8 ARY PEVE OIKUAASÉVAAVAÑE’Ê

3 Jaikuaa ñe’ênguéra guaraníme

4 Mba’épa ogueraha ko mitã haihakuatiaaranduka

5 OĨVAI JEVY

6 OĨPORÃ

7 Mba’épa ojapohína Homero ru oguata oma’e oke

8 OĨVAI JEVY

9 OĨPORÃ

10 Mba’épa ojapohína hombre araña ojeroky oñani oguapy

11 OĨVAI JEVY

12 OĨPORÃ

13 Mba’éichapa héra ko mymba mbusu karumbe mbaraka

14 OĨVAI JEVY

15 OĨPORÃ

16 Moõpa oĩ Twitty, peteĩha, mokõiha térã mbohapyha 1 2 3

17 OĨVAI JEVY

18 OĨPORÃ

19 Mávapa ijao sa’y hovy Pluto MinniDonald Mickey

20 OĨVAI JEVY

21 OĨPORÃ

22 Mba’épa ojapohína Homero opuka okaru ohendu

23 OĨVAI JEVY

24 OĨPORÃ

25 Mba’éichapa héra ko anguja Pluto Jerry Mickey

26 OĨVAI JEVY

27 OĨPORÃ

28 Moõpa oĩ Bart mesa ári skate ári apyka ári

29 OĨVAI JEVY

30 OĨPORÃ

31 Moõpa oĩ ovecha ra’y 1 2 3

32 OĨVAI JEVY

33 OĨPORÃ

34 Mba’épa ojapohína Súperman oveve opuka oipeju

35 OĨVAI JEVY

36 OĨPORÃ

37 Apohára:Mbo’ehára JORGE ROMÁN GÓMEZ EL KUNUMI REGIONAL YTUSAINGO DEL ATENEO DE LENGUA Y CULTURA GUARANI CORRIENTES – ARGENTINA kunumi@arnet.com.ar


Download ppt "GUARANI ÑE’Ê REGIONAL YTUSAINGO PRESENTA MITÃNGUÉRAPE ĜUARÃ 6 GUIVE 8 ARY PEVE OIKUAASÉVAAVAÑE’Ê."

Similar presentations


Ads by Google