Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Presiunea hidrostatică şi principiile hidrostaticii

Similar presentations


Presentation on theme: "Presiunea hidrostatică şi principiile hidrostaticii"— Presentation transcript:

1 Presiunea hidrostatică şi principiile hidrostaticii
Asupra peretelui din beton al unui baraj acţionează forţe foarte mari din partea apei. Aceste forţe, datorate presiunii hidrostatice a apei, sunt cu atât mai mari cu cât e mai adâncă apa, sunt perpendiculare pe peretele barajului (şi îl pot distruge, cum s-a întâmplat la RiverFalls, sau în judeţul Bacău) Deci presiunea apei poate genera forţe uriaşe!Este bine să cunoaştem proprietăţile presiunii hidrostatice ! Spre deosebire de solide, lichidele acţionează cu forţe datorate presiunii nu numai pe verticală în jos, ci în toate direcţiiile

2 Instrumentul de măsură al presiunii hidrostatice este manometrul cu lichid şi capsulă manometrică
Cu ajutorul manometrului putem verifica experimental că: Lichidul acţionează cu forţe perpendiculare pe suprafaţa corpurilor în cu care e în contact Presiunea hidrostatică(din interiorul lichidului) e cu atât mai mare cu cât adâncimea e mai mare Presiunea hidrostatică într-un punct al lichidului are aceeaşi valoare în toate direcţiile Presiunea hidrostatică e cu atât mai mare cu cât densitatea lichidului e mai mare(de exemplu presiunea în apa e mai mare ca în petrol,sau ulei)

3 Calculăm presiunea determinată de greutatea coloanei de apă
Presiunea hidrostatică într-un punct la adâncime(h) sub apă este determinată de greutatea coloanei de apă de deasupra: h Calculăm presiunea determinată de greutatea coloanei de apă Presiunea într-un punct la adâncime(h) sub apă depinde de adâncime şi de presiunea(p0) de la suprafaţa lichidului, având formula: Din aceste formule ,deducem: Principiul fundamental al hidrostaticii: Diferenţa de presiune dintre două puncte ale unui fluid este direct proporţională cu diferenţa de nivel(sau de adâncime h) dintre cele două puncte: h

4 Dacă turnăm apă în punctul A într-un tub în formă de“U“, va ajunge apa în punctul C ?(va urca apa pe ramura BC ?) Experimentaţi! Apa urcă până când ajunge la acelaşi nivel în ramurile AB şi BC (care produc presiuni egale în C) A C Romanii, necunoscând Principiile hidrostaticii au considerat că apa nu va urca, şi de aceea nu construiau conducte în formă de“U“, ci construiau apeducte(poduri înalte, care susţineau conducte drepte, deasupra văilor). Romanii credeau că, dacă apa coboară în vale, nu mai poate “urca”! B Principiul vaselor comunicante: Nivelul apei este acelaşi în vasele care comunică între ele, indiferent de forma vaselor La baza vaselor este aceeaşi presiune

5 In cele două părţi ale ceainicului din imagine, nivelul apei este acelaşi (respectând principiul vaselor comunicante) Dacă cele două vase din imagine sunt conectate cu un furtun,cum va curge apa:Din A în B, sau invers? Şi unde e mai mare presiunea: la baza vasului mic sau a celui mare? A B Răspuns: Iniţial adâncimea apei e mai mare în vasul mic deci presiunea la baza vasului mic e mai mare .Apa va curge din B în A, până va ajunge la acelaşi nivel în cele două vase A B

6 Aplicaţii şi probleme rezolvate
Când capsula manometrică se află în aer, lichidul din manometru este la acelaşi nivel în ambele ramuri . Când scufundăm capsula manometrică sub apă , observăm o denivelare,cu atât mai mare cu cât presiunea din apă e mai mare. 1. Dacă denivelarea este de 10cm, cu cât e mai mare presiunea de sub apă(p2 ) decât presiunea de deasupra apei (p0 ) ? Densitatea apei este: r =1000Kg/m³ Rezolvare: Transformăm: 10cm=0,1m. Aplicăm principiul fundamental al hidrostaticii: presiunea de sub apă e mai mare la adâncimi mari

7 Aplicaţii şi probleme rezolvate
De ce crezi că submarinele militare care se scufundă la mari adâncimi au pereţi groşi şi nu au hublouri(ferestre) 2. I. Ce presiune hidrostatică suportă submarinul la adâncimea 2Km? II.Ce forţă generează această presiune pe o suprafaţă de 2m2 din peretele submarinului? Ştim că presiunea(atmosferică)de la suprafaţa apei este: şi Densitatea apei este: r =1000Kg/m³ Rezolvare:presiunea hidrostatică la adâncimea 2Km=2000m este: Presiunea hidrostatică e uriaşă; dacă submarinul ar avea hublouri, s-ar sparge şi apa ar năvăli înăuntru II. Forţa generată de presiune pe o suprafaţă S=2m2 din peretele submarinului este:

8 Într-un submarin, echipajul trebuie să ştie la ce adâncime se află
Într-un submarin, echipajul trebuie să ştie la ce adâncime se află. Dar cum crezi că ar putea afla? Fiindcă nu se poate măsura direct adâncimea, se măsoară presiunea apei(p2) cu manometrul şi apoi se calculează , adâncimea(h) cu formula: Ştiind că presiunea(atmosferică)de la suprafaţa apei este aflăm adâncimea cu formula: Problema 3: la ce adâncime se află un submarin dacă presiunea apei(în exteriorul său)este 1000KPa ? ( Densitatea apei este: r =1000Kg/m³ )

9 Exerciţii şi probleme 4. I. Este mai mare presiunea de deasupra ramurii din stânga,p1 , a manometrului sau presiunea de deasupra ramurii din dreapta,p2 (sau sunt egale ) ? II. Dacă în manometru se află apă cu densitatea r =1000Kg/m³, denivelarea este h=20cm, care e diferenţa de presiune(p2 –p1) 5.Principiul fundamental al hidrostaticii se poate aplica în: A)toate lichidele, B)doar în apă, C) toate lichidele şi gazele, D) doar în apă şi aer 6.La o anumită adâncime, presiunea hidrostatică în apa dulce(r=1000Kg/m3 ) este: A) mai mică, B) egală , sau C) mai mare decât în apă de mare,sărată cu densitatea r=1025Kg/m3

10 A 7. I. Presiunea hidrostatică la baza barajului (în punctul B) este: a) mai mică, b) egală, sau c) mai mare decât presiunea în partea de sus a barajului(în punctul A) B II. Ştiind că rapa=1000Kg/m3, şi presiunea (atmosferică) de la suprafaţa apei este: Calculaţi Presiunea la adâncimea 30m la baza barajului III. Ce forţă generează această presiune pe o suprafaţă de 5cm2 din peretele barajului? 8. I. Explicaţi cum ar putea echipajul unui submarin să măsoare la ce adâncime se află(şi cu ce aparat)? II. Forţele generate de presiunea hidrostatică acţionează: A)la fel ca greutatea ,vertical în jos; B)din toate direcţiile ; C)din direcţia de înaintare

11 9. În care din stropitorile din imagine ar încăpea mai multă apă?
a)în stropitoarea 1, b)în stropitoarea 2, c)în amândouă la fel Explică! 1 2 10. Cu cât creşte presiunea hidrostatică asupra unui scafandru care se scufundă 20m

12 Această lecţie face parte dintr-un set de lecţii pentru gimnaziu şi liceu destinat îmbunătăţirii predării fizicii cu ajutorul calculatorului.Orice sugestie sau observaţie despre această lecţie puteţi trimite pe adresa autorului : Prin observaţiile dvs. puteţi contribui la perfecţionarea acestui set de lecţii .Vă mulţumesc Lecţia poate fi importată în AEL, si apoi lansată dintr-un singur click simultan pe toate calculatoarele reţelei.Dacă aveţi dificultaţi cu importul AEL, trimiteţi un !


Download ppt "Presiunea hidrostatică şi principiile hidrostaticii"

Similar presentations


Ads by Google