Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Siguria dhe Shëndeti në punë janë shqetësimi i të gjithëse. Është mirë për ju. Është mirë për biznesin. Anketim Pan-Evropian për mendimet mbi sigurinë.

Similar presentations


Presentation on theme: "Siguria dhe Shëndeti në punë janë shqetësimi i të gjithëse. Është mirë për ju. Është mirë për biznesin. Anketim Pan-Evropian për mendimet mbi sigurinë."— Presentation transcript:

1 Siguria dhe Shëndeti në punë janë shqetësimi i të gjithëse. Është mirë për ju. Është mirë për biznesin. Anketim Pan-Evropian për mendimet mbi sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës Rezultate përfaqësuese në 36 vendeve evropiane që marrin pjesë për Agjencinë Evropiane për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë (EU-OSHA) Rezultatet nga e gjithë Evropa dhe Shqipëria

2 2 http://osha.europa.eu Click to add text here Kompozimi i anketimit Note: insert graphs, tables, images here Për të gjithë:Popullata e moshës 18+ me vendbanim të përhershëm dhe në gjuhën përkatëse Shembull:Shembuj përfaqësues në secilin prej 36 shteteve evropiane pjesëmarrëse Metoda e grumbullimit të të dhënave: CATI (Intervista me Telefon të Ndihmuara nga Kompjuteri) në 31 vende. Në Bullgari, Republikën Çeke, Sllovaki, Rumani dhe Turqi intervistat u bënë ballë për ballë Madhësia e shembullit:35,540 intervista (rreth 1,000 për vend përveç Lihtenshajnit ku u bënë 200 intervista) Madhësia e shembullit: (Shqipëri) 1,306 intervista Kufiri i gabimeve:±0.3 deri 0.5 pikë përqind (në Evropë) ±1.6 deri 2.7 pikë përqind (shembull kombëtar) Periudha e punës në terren: (Shqipëri) Periudha e punës në terren: 24 tetor 2011 - 7 nëntor 2011

3 3 http://osha.europa.eu Pamja e përgjithshme e pyetësorit  Q1. A mendoni se numri i njerëzve të cilët vuajnë nga stresi i shkaktuar nga puna në Shqipëri do të rritet, do të pakësohet apo do të mbetet i njëjtë në pesë vitet e ardhshme? (Do të rritet shumë | Do të rritet pak | Do të mbetet afërsisht i njëjtë | Do të pakësohet pak | Do të pakësohet shumë)  Q2. Sipas mendimit tuaj, sa mirë jeni të informuar për rreziqet për shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës? (Shumë mirë të informuar | Mjaft mirë të informuar | Jo fort mirë të informuar | Aspak të informuar)  Q3. Shumë qeveri evropiane po shqyrtojnë mundësinë ose tashmë kanë vendosur për rritjen e kufirit të moshës për daljen në pension sepse sot njerëzit jetojnë më gjatë. Çfarë mendoni, sa të rëndësishme janë masat e mira për sigurinë e shëndetin që njerëzit të mund të punojnë më gjatë deri në daljen e tyre në pension? (Shumë të rëndësishme | Kryesisht të rëndësishme | Kryesisht të parëndësishme | Krejt të parëndësishme)  Q4. Nëse eprorit tuaj do t’i drejtonit pyetje për problemin e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës, sa jeni të bindur se do të përpiqej ta zgjidhte atë problem? (Plotësisht i bindur | Kryesisht i bindur | Jo fort i bindur | Aspak nuk jam i bindur)  Q5. Në ç’masë pajtoheni apo nuk pajtoheni me pohimin e mëposhtëm? Që Shqipëria të jetë vend ekonomik konkurrent, vendet e punës duhet të respektojnë masat e sigurisë dhe shëndetit? (Plotësisht pajtohem | Kryesisht pajtohem | As pajtohem e as nuk pajtohem | Kryesisht nuk pajtohem | Aspak nuk pajtohem)

4 4 http://osha.europa.eu Click to add text here Përcaktimet me dy germa të shteteve përdorur në grafik Note: insert graphs, tables, images here GermatShtetiGermatShtetiGermatShteti ALShqipëri HRKroaciNONorvegji ATAustri HUHungariPLPoloni BEBelgjikë IEIrlandëPTPortugali BGBullgari ISIslandëRORumani CYQipro ITItaliRSSerbia CZRepublika Çeke LILihtenshtajnSESuedi DE GjermaniLTLituaniSISlloveni DK DanimarkëLULuksemburgSKSllovaki EE EstoniLVLetoniTRTurqi EL GreqiMEMali i ZiUKMB ESSpanjëMKIsh-Republika Jugosllave e Maqedonisë ALLTë gjitha vendet FI FinlandëMTMalta FR FrancëNLHolandë

5 5 http://osha.europa.eu Click to add text here Rajonet e përdorura në këtë raport Note: insert graphs, tables, images here RajoniShtetet Evropa Veri-LindoreRepublika Çeke, Estoni, Hungari, Letoni, Lituani, Poloni, Sllovaki, Slloveni Evropa Veri- Perëndimore Austri, Belgjikë, Francë, Gjermani, Irlandë, Lihtenshtajn, Luksemburg, Holandë, MB Vendet NordikeDanimarkë, Finlandë, Islandë, Norvegji, Suedi Evropa Jug-LindoreShqipëri, Bullgari, Kroaci, Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, Mali i Zi, Rumani, Serbia, Turqi Evropa JugoreQipro, Greqi, Itali, Maltë, Portugali, Spanjë EU2727 shtetet që aktulisht formojnë Bashkimin Evropian EU1515 vendet që formuan Bashkimin Evropian deri më 1 maj 2004 EEANorvegji, Islandë, Lihtenshtajn CCSVende kandidate dhe kandidate të mundshme

6 Niveli i stresit i lidhur me punën

7 7 http://osha.europa.eu Për të gjithë: Popullata e moshës 18+ Niveli i stresit i lidhur me punën (Shqipëri) A mendoni se numri i njerëzve të cilët vuajnë nga stresi i shkaktuar nga puna në Shqipëri do të rritet, do të pakësohet apo do të mbetet i njëjtë në pesë vitet e ardhshme? (%) Do të rritet shumë Do të rritet pak Do të mbetet afërsisht i njëjtë Do të pakësohet pak Do të pakësohet shumë Nuk e di

8 8 http://osha.europa.eu Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Popullata e moshës 18+ Gjinia Mosha Statusi i punësimit A mendoni se numri i njerëzve të cilët vuajnë nga stresi i shkaktuar nga puna në Shqipëri do të rritet, do të pakësohet apo do të mbetet i njëjtë në pesë vitet e ardhshme? (%) Totali Mashkull Femër Mosha 18-34 Mosha 35-54 Mosha 55+ Aktiv Jo aktiv Niveli i stresit i lidhur me punën (Shqipëri)

9 9 http://osha.europa.eu Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Punonjësit e moshës 18+ Madhësia e punëdhënësit (numri i punonjësve) Kontrata e punësimit A mendoni se numri i njerëzve të cilët vuajnë nga stresi i shkaktuar nga puna në Shqipëri do të rritet, do të pakësohet apo do të mbetet i njëjtë në pesë vitet e ardhshme? (%) Totali 0-9 10-49 50-249 250+ E përhershme Tjetër Niveli i stresit i lidhur me punën (Shqipëri)

10 10 http://osha.europa.eu Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Popullata e moshës 18+ Niveli i stresit i lidhur me punën A mendoni se numri i njerëzve të cilët vuajnë nga stresi i shkaktuar nga puna në (vendin tuaj) do të rritet, do të pakësohet apo do të mbetet i njëjtë në pesë vitet e ardhshme? (%)

11 11 http://osha.europa.eu Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Popullata e moshës 18+ Niveli i stresit i lidhur me punën A mendoni se numri i njerëzve të cilët vuajnë nga stresi i shkaktuar nga puna në (vendin tuaj) do të rritet, do të pakësohet apo do të mbetet i njëjtë në pesë vitet e ardhshme? (%)

12 Niveli i informacionit rreth rrezikut të sigurisë dhe shëndetit në punë

13 13 http://osha.europa.eu Për të gjithë: Popullata e moshës 18+ Niveli i informacionit rreth rrezikut të sigurisë dhe shëndetit në punë (Shqipëri) Shumë mirë të informuar Mjaft mirë të informuar Jo fort mirë të informuar Aspak të informuar Nuk e di Sipas mendimit tuaj, sa mirë jeni të informuar për rreziqet për shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës? (%)

14 14 http://osha.europa.eu Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Popullata e moshës 18+ Gjinia Mosha Statusi i punësimit Sipas mendimit tuaj, sa mirë jeni të informuar për rreziqet për shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës? (%) Totali Mashkull Femër Mosha 18-34 Mosha 35-54 Mosha 55+ Aktiv Jo aktiv Niveli i informacionit rreth rrezikut të sigurisë dhe shëndetit në punë (Shqipëri)

15 15 http://osha.europa.eu Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Punonjësit e moshës 18+ Madhësia e punëdhënësit (numri i punonjësve) Kontrata e punësimit Sipas mendimit tuaj, sa mirë jeni të informuar për rreziqet për shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës? (%) Niveli i informacionit rreth rrezikut të sigurisë dhe shëndetit në punë (Shqipëri)

16 16 http://osha.europa.eu Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Popullata e moshës 18+ Niveli i informacionit rreth rrezikut të sigurisë dhe shëndetit në punë Sipas mendimit tuaj, sa mirë jeni të informuar për rreziqet për shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës? (%)

17 17 http://osha.europa.eu Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Popullata e moshës 18+ Niveli i informacionit rreth rrezikut të sigurisë dhe shëndetit në punë Sipas mendimit tuaj, sa mirë jeni të informuar për rreziqet për shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës? (%)

18 Rëndësia e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës për daljen më vonë në pension

19 19 http://osha.europa.eu Për të gjithë: Popullata e moshës 18+ Rëndësia e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës për daljen më vonë në pension (Shqipëri) Shumë qeveri evropiane po shqyrtojnë mundësinë ose tashmë kanë vendosur për rritjen e kufirit të moshës për daljen në pension sepse sot njerëzit jetojnë më gjatë. Çfarë mendoni, sa të rëndësishme janë masat e mira për sigurinë e shëndetin që njerëzit të mund të punojnë më gjatë deri në daljen e tyre në pension? (%)

20 20 http://osha.europa.eu Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Popullata e moshës 18+ Gjinia Mosha Statusi i punësimit Çfarë mendoni, sa të rëndësishme janë masat e mira për sigurinë e shëndetin që njerëzit të mund të punojnë më gjatë deri në daljen e tyre në pension? (%) Rëndësia e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës për daljen më vonë në pension (Shqipëri)

21 21 http://osha.europa.eu Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Punonjësit e moshës 18+ Kontrata e punësimit Madhësia e punëdhënësit (numri i punonjësve) Çfarë mendoni, sa të rëndësishme janë masat e mira për sigurinë e shëndetin që njerëzit të mund të punojnë më gjatë deri në daljen e tyre në pension? (%) Madhësia e punëdhënësit (numri i punonjësve) Rëndësia e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës për daljen më vonë në pension (Shqipëri)

22 22 http://osha.europa.eu Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Popullata e moshës 18+ Rëndësia e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës për daljen më vonë në pension Çfarë mendoni, sa të rëndësishme janë masat e mira për sigurinë e shëndetin që njerëzit të mund të punojnë më gjatë deri në daljen e tyre në pension? (%)

23 23 http://osha.europa.eu Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Popullata e moshës 18+ Rëndësia e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës për daljen më vonë në pension Çfarë mendoni, sa të rëndësishme janë masat e mira për sigurinë e shëndetin që njerëzit të mund të punojnë më gjatë deri në daljen e tyre në pension? (%)

24 Besimi në veprimet për të adresuar problemet e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës

25 25 http://osha.europa.eu Për të gjithë: Punonjësit e moshës 18+ Besimi në veprimet për të adresuar problemet e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës (Shqipëri) Nëse eprorit tuaj do t’i drejtonit pyetje për problemin e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës, sa jeni të bindur se do të përpiqej ta zgjidhte atë problem? (%)

26 26 http://osha.europa.eu Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Punonjësit e moshës 18+ Gjinia Mosha Nëse eprorit tuaj do t’i drejtonit pyetje për problemin e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës, sa jeni të bindur se do të përpiqej ta zgjidhte atë problem? (%) Besimi në veprimet për të adresuar problemet e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës (Shqipëri)

27 27 http://osha.europa.eu Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Punonjësit e moshës 18+ Kontrata e punësimit Madhësia e punëdhënësit (numri i punonjësve) Nëse eprorit tuaj do t’i drejtonit pyetje për problemin e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës, sa jeni të bindur se do të përpiqej ta zgjidhte atë problem? (%) Besimi në veprimet për të adresuar problemet e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës (Shqipëri)

28 28 http://osha.europa.eu Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Punonjësit e moshës 18+ Nëse eprorit tuaj do t’i drejtonit pyetje për problemin e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës, sa jeni të bindur se do të përpiqej ta zgjidhte atë problem? (%) Besimi në veprimet për të adresuar problemet e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës

29 29 http://osha.europa.eu Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Punonjësit e moshës 18+ Nëse eprorit tuaj do t’i drejtonit pyetje për problemin e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës, sa jeni të bindur se do të përpiqej ta zgjidhte atë problem? (%) Besimi në veprimet për të adresuar problemet e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës

30 Rëndësia e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës për konkurrimin ekonomik

31 31 http://osha.europa.eu Rëndësia e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës për konkurrimin ekonomik (Shqipëri) Në ç’masë pajtoheni apo nuk pajtoheni me pohimin e mëposhtëm? Që Shqipëria të jetë vend ekonomik konkurrent, vendet e punës duhet të respektojnë masat e sigurisë dhe shëndetit? Për të gjithë: Popullata e moshës 18+

32 32 http://osha.europa.eu Gjinia Mosha Statusi i punësimit Në ç’masë pajtoheni apo nuk pajtoheni me pohimin e mëposhtëm? Që Shqipëria të jetë vend ekonomik konkurrent, vendet e punës duhet të respektojnë masat e sigurisë dhe shëndetit? (%) Rëndësia e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës për konkurrimin ekonomik (Shqipëri) Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Popullata e moshës 18+

33 33 http://osha.europa.eu Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Punonjësit e moshës 18+ Kontrata e punësimit Madhësia e punëdhënësit (numri i punonjësve) Në ç’masë pajtoheni apo nuk pajtoheni me pohimin e mëposhtëm? Që Shqipëria të jetë vend ekonomik konkurrent, vendet e punës duhet të respektojnë masat e sigurisë dhe shëndetit?(%) Rëndësia e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës për konkurrimin ekonomik (Shqipëri)

34 34 http://osha.europa.eu Rëndësia e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës për konkurrimin ekonomik Në ç’masë pajtoheni apo nuk pajtoheni me pohimin e mëposhtëm? Që (vendi juaj) të jetë vend ekonomik konkurrent, vendet e punës duhet të respektojnë masat e sigurisë dhe shëndetit? (%) Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Popullata e moshës 18+

35 35 http://osha.europa.eu Rëndësia e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës për konkurrimin ekonomik Në ç’masë pajtoheni apo nuk pajtoheni me pohimin e mëposhtëm? Që (vendi juaj) të jetë vend ekonomik konkurrent, vendet e punës duhet të respektojnë masat e sigurisë dhe shëndetit? (%) Ndryshimi në 100 përqind për shkak të përjashtimit të Nuk e di; Për të gjithë: Popullata e moshës 18+

36 36 http://osha.europa.eu Agjencia Evropiane për Siguri dhe Shëndet në Punë (EU- OSHA) Ndihmon për të bërë Evropën vend më të sigurt, më të shëndetshëm dhe më produktiv për të punuar; Hulumton, zhvillon dhe shpërndan informata të besueshme, të baraspeshuar dhe të paanshme mbi sigurinë dhe shëndetin; Organizon fushata Pan-Evropiane për ngritjen e vetëdijes; Themeluar nga Bashkimi Evropian në vitin 1996 me seli në Bilbao, Spanjë; Bashkon përfaqësuesit nga Komisioni Evropian, Qeveritë nga Shtetet Anëtare, organizata të punëdhënësve dhe punonjësve dhe ekspertë kryesor në secilën prej EU-27 shteteve anëtare dhe më gjerë. Për më tepër informata mbi EU OSHA: http://osha.europa.eu Për më tepër informata mbi sondazhin Pan-Evropian mbi OSH-në: http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/


Download ppt "Siguria dhe Shëndeti në punë janë shqetësimi i të gjithëse. Është mirë për ju. Është mirë për biznesin. Anketim Pan-Evropian për mendimet mbi sigurinë."

Similar presentations


Ads by Google