Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Looking for Europe on the Borders of Albania Gilles de Rapper CNRS – Université de Provence Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative.

Similar presentations


Presentation on theme: "Looking for Europe on the Borders of Albania Gilles de Rapper CNRS – Université de Provence Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative."— Presentation transcript:

1 Looking for Europe on the Borders of Albania Gilles de Rapper CNRS – Université de Provence Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative Aix-en-Provence Europe at, across and beyond the Borders - Rethinking ‘Europe’ from the borders of the European Union Athens, 27-29 November 2008

2 1.Of borders and stone-kissing 2.Return of the Pelasgians

3 GREECE ALBANIA Athens Gjirokastër 1.Of borders and stone-kissing: Muzo’s story Ioannina Arta

4 1.Of borders and stone-kissing: Muzo’s story

5 2.Return of the Pelasgians Buda, Aleks. 1977. L'ethnographie albanaise et quelques uns de ses problèmes. In: La conférence nationale des études ethnographiques (28-30 juin 1976). Tirana: Académie des sciences de la République PS d'Albanie, pp. 19-43.

6 2.Return of the Pelasgians Gjirokastër, September 2008

7 2.Return of the Pelasgians d'Angely, Robert. 1998. Enigma. Tiranë: Toena (first publication in French: 1990-1991). Aref, Mathieu. 2007. Shqiperia. Odiseja e pabesueshme e nje populli parahelen. Tiranë: Plejad (first publication in French: 2003).

8 2.Return of the Pelasgians Konda, Spiro. 1962. Albanët (Shqiptarët) dhe problemi pellazgjik. Tiranë. Pilika, Dhimitër. 2005. Pellazgët, origjina jonë e mohuar. Tiranë: Botimet Enciklopedike.

9 2.Return of the Pelasgians Spahiu, Arsim. 2006. Pellazgët dhe ilirët në Greqinë e vjetër. Tiranë: Mësonjëtorja.

10 2.Return of the Pelasgians Kolia, Aristidh. 2002. Arvanitasit dhe Prejardhja e Grekërve. Tiranë: 55 (first publication in Greek: 1983).

11 2.Return of the Pelasgians GREECE ALBANIA Zhulat

12 Evropë vëri gishtin kokësEurope, be aware! S’jemi ne ata kaçakë We are not outlaws Jemi ilirët fisnikë We are the noble Illyrians Gjaku ynë rrjedh nga pellazgëtPelasgic blood flows into our veins Zhulat, September 2008


Download ppt "Looking for Europe on the Borders of Albania Gilles de Rapper CNRS – Université de Provence Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative."

Similar presentations


Ads by Google