Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SOCIOLOGIJA PREDAVANJA Prof. dr Ivan Šijaković

Similar presentations


Presentation on theme: "SOCIOLOGIJA PREDAVANJA Prof. dr Ivan Šijaković"— Presentation transcript:

1 SOCIOLOGIJA PREDAVANJA Prof. dr Ivan Šijaković isijakovic@yahoo.com www.sijakovic.com

2 OBLICI RADA Prisustvo predavanjima i vežbama 4 boda Testovi (2x35 bod.) 70 b. Seminarski rad 10 b. Usmeni ispit (+ aktivnost na vežbama) 16 b.

3 LITERATURA OSNOVNA 1.Gidens E., Sociologija, EF., Beograd, 2005. 2.Šijaković I., Sociologija – uvod u razumevanje (post)modernog društva, EF., Banja Luka, 2005. ŠIRA 1.Hantington S., Sukob civilizacija, CID, Podgorica 2001. 2.Bek Ulrih, Rizično društvo, Beograd, 2001. 3.Draker P., Postkapitalističko društvo, Beograd, 1996.

4 4. Globalizacija - mit ili stvarnost (priredio V.Vuletić), ZUNS, Beograd, 2003. 5. F. Fukujama, Sudar kultura, ZUNS, Beograd, 1997. 6. Lj. Pušić, Održivi grad, Beograd, 2001. 7. N. Rot, Psihologija grupa, ZUNS, Beograd, 1999. 8. Sociološki rečnik, Beograd, 2007.

5 Ako pročitate sledeće knjige...... Umberto Eko, Ime ruže; Fukovo klatno Džordž Orvel, 1984.; Životinjska farma Salmon Ruždi, Satanski stihovi; Žoze Saramago, Jevanđelje po Isusu Hristu Mario Puzo, Porodica Oldos Haksli, Vrli novi svet

6 ZAŠTO UČIMO SOCIOLOGIJU? Šta nam pružaju znanja i informacije iz sociologije? Kakva je vrednost i značaj toga što pruža sociologija u obrazovnom sistemu i u svakodnevnom životu? Čovek i društvo kao primarno polje istraživanja i interesovanja sociologije. Kakvo je savremeno društvo?

7 Kakav je položaj čoveka u savremenom svetu? Šta sociologija nudi mladim ljudima? Šta sociologija nudi obrazovnom sistemu? Treba li sociologija ekonomistima?

8 Koja pitanja treba da postavi sociologija danas? Na koja pitanja treba da ponudi svoj odgovor?

9 Osnovne funkcije sociologije saznajna propedeutička metodološka funkcija podsticanja kritičke svesti funkcija orjentacije u društvu

10 Kako izbeći zamke i stranputice u sociologiji? Sačuvati se od delovanja ideologije Istraživati objektivno i pouzdano Zauzeti neutralan stav prema predmetu istraživanja Stalno širiti teme i područja istraživanja Održati ravnotežu između teorije i empirije (prakse)

11 Koristiti nova znanja i istraživačke tehnike Uvažavati istraživanja drugih nauka-interdisciplinaran pristup TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA


Download ppt "SOCIOLOGIJA PREDAVANJA Prof. dr Ivan Šijaković"

Similar presentations


Ads by Google