Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SOCIOLOGIJA PREDAVANJA Prof. dr Ivan Šijaković

Similar presentations


Presentation on theme: "SOCIOLOGIJA PREDAVANJA Prof. dr Ivan Šijaković"— Presentation transcript:

1 SOCIOLOGIJA PREDAVANJA Prof. dr Ivan Šijaković isijakovic@yahoo.com

2 Prisustvo predavanjima i vežbama 4 boda Testovi (2x35 bod.) 70 b.
OBLICI RADA Prisustvo predavanjima i vežbama 4 boda Testovi (2x35 bod.) b. Seminarski rad b. Usmeni ispit (+ aktivnost na vežbama) b.

3 LITERATURA OSNOVNA Gidens E., Sociologija, EF., Beograd, 2005.
Šijaković I., Sociologija – uvod u razumevanje (post)modernog društva, EF., Banja Luka, 2005. ŠIRA Hantington S., Sukob civilizacija, CID, Podgorica 2001. Bek Ulrih, Rizično društvo, Beograd, 2001. Draker P., Postkapitalističko društvo, Beograd, 1996.

4 4. Globalizacija - mit ili stvarnost (priredio V
4. Globalizacija - mit ili stvarnost (priredio V.Vuletić) , ZUNS, Beograd, F. Fukujama, Sudar kultura, ZUNS, Beograd, Lj. Pušić, Održivi grad, Beograd, N. Rot, Psihologija grupa, ZUNS, Beograd, Sociološki rečnik, Beograd, 2007.

5 Ako pročitate sledeće knjige......
Umberto Eko, Ime ruže; Fukovo klatno Džordž Orvel, ; Životinjska farma Salmon Ruždi, Satanski stihovi; Žoze Saramago, Jevanđelje po Isusu Hristu Mario Puzo, Porodica Oldos Haksli, Vrli novi svet

6 ZAŠTO UČIMO SOCIOLOGIJU?
Šta nam pružaju znanja i informacije iz sociologije? Kakva je vrednost i značaj toga što pruža sociologija u obrazovnom sistemu i u svakodnevnom životu? Čovek i društvo kao primarno polje istraživanja i interesovanja sociologije. Kakvo je savremeno društvo?

7 Kakav je položaj čoveka u savremenom svetu?
Šta sociologija nudi mladim ljudima? Šta sociologija nudi obrazovnom sistemu? Treba li sociologija ekonomistima?

8 Koja pitanja treba da postavi sociologija danas?
Na koja pitanja treba da ponudi svoj odgovor?

9 Osnovne funkcije sociologije
saznajna propedeutička metodološka funkcija podsticanja kritičke svesti funkcija orjentacije u društvu

10 Kako izbeći zamke i stranputice u sociologiji?
Sačuvati se od delovanja ideologije Istraživati objektivno i pouzdano Zauzeti neutralan stav prema predmetu istraživanja Stalno širiti teme i područja istraživanja Održati ravnotežu između teorije i empirije (prakse)

11 Koristiti nova znanja i istraživačke tehnike
Uvažavati istraživanja drugih nauka-interdisciplinaran pristup TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA


Download ppt "SOCIOLOGIJA PREDAVANJA Prof. dr Ivan Šijaković"

Similar presentations


Ads by Google