Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SOCIOLOGIJA PREDAVANJA Prof. dr Ivan Šijaković

Similar presentations


Presentation on theme: "SOCIOLOGIJA PREDAVANJA Prof. dr Ivan Šijaković"— Presentation transcript:

1 SOCIOLOGIJA PREDAVANJA Prof. dr Ivan Šijaković

2 OBLICI RADA Prisustvo predavanjima i vežbama 4 boda Testovi (2x35 bod.) 70 b. Seminarski rad 10 b. Usmeni ispit (+ aktivnost na vežbama) 16 b.

3 LITERATURA OSNOVNA 1.Gidens E., Sociologija, EF., Beograd, Šijaković I., Sociologija – uvod u razumevanje (post)modernog društva, EF., Banja Luka, ŠIRA 1.Hantington S., Sukob civilizacija, CID, Podgorica Bek Ulrih, Rizično društvo, Beograd, Draker P., Postkapitalističko društvo, Beograd, 1996.

4 4. Globalizacija - mit ili stvarnost (priredio V.Vuletić), ZUNS, Beograd, F. Fukujama, Sudar kultura, ZUNS, Beograd, Lj. Pušić, Održivi grad, Beograd, N. Rot, Psihologija grupa, ZUNS, Beograd, Sociološki rečnik, Beograd, 2007.

5 Ako pročitate sledeće knjige Umberto Eko, Ime ruže; Fukovo klatno Džordž Orvel, 1984.; Životinjska farma Salmon Ruždi, Satanski stihovi; Žoze Saramago, Jevanđelje po Isusu Hristu Mario Puzo, Porodica Oldos Haksli, Vrli novi svet

6 ZAŠTO UČIMO SOCIOLOGIJU? Šta nam pružaju znanja i informacije iz sociologije? Kakva je vrednost i značaj toga što pruža sociologija u obrazovnom sistemu i u svakodnevnom životu? Čovek i društvo kao primarno polje istraživanja i interesovanja sociologije. Kakvo je savremeno društvo?

7 Kakav je položaj čoveka u savremenom svetu? Šta sociologija nudi mladim ljudima? Šta sociologija nudi obrazovnom sistemu? Treba li sociologija ekonomistima?

8 Koja pitanja treba da postavi sociologija danas? Na koja pitanja treba da ponudi svoj odgovor?

9 Osnovne funkcije sociologije saznajna propedeutička metodološka funkcija podsticanja kritičke svesti funkcija orjentacije u društvu

10 Kako izbeći zamke i stranputice u sociologiji? Sačuvati se od delovanja ideologije Istraživati objektivno i pouzdano Zauzeti neutralan stav prema predmetu istraživanja Stalno širiti teme i područja istraživanja Održati ravnotežu između teorije i empirije (prakse)

11 Koristiti nova znanja i istraživačke tehnike Uvažavati istraživanja drugih nauka-interdisciplinaran pristup TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA


Download ppt "SOCIOLOGIJA PREDAVANJA Prof. dr Ivan Šijaković"

Similar presentations


Ads by Google