Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Gusto : O sentido do gusto encontrase na lingua,que é un órgano musculoso dentro da boca e a sensación que produce é o sabor. Actúa polo contacto de substancias.

Similar presentations


Presentation on theme: "Gusto : O sentido do gusto encontrase na lingua,que é un órgano musculoso dentro da boca e a sensación que produce é o sabor. Actúa polo contacto de substancias."— Presentation transcript:

1

2 Gusto : O sentido do gusto encontrase na lingua,que é un órgano musculoso dentro da boca e a sensación que produce é o sabor. Actúa polo contacto de substancias químicas solubles e o ser humano é capaz de percibir sabores como resposta a varios estímulos: textura, olor, gusto e temperatura.

3 Partes : LENGUA: Órgano móbil situado no interior da boca desempeñan importantes funcións como a mastigación deglutición, linguaxe e o sentido do gusto. PAPILAS GUSTATIVAS: Conxunto de receptores sensoriales que se encontran na la lingua. Tipos: FORMA DE FUNGO: anterior dorso e bordes que son as que captan os sabores dulces, ácidos e salgados.

4 FORMA DE CÁLIZ: captan sabores amrgos. FORMA CÓNICA: receptores táctivos. BOTONES GUSTATIVOS: Estrutura s ovaladas e no seu interior están as papilas gustativas. Cada botón responde a un dos 5 sabores primarios (doce, salgado, ácido, amargo e umami)

5 Enfermedades: AGEUSIA: Pérdida ou reducción do sentido do gusto DISGEUSIA: Trastorno que distorsiona o gusto de alimentos e bebidas. HIPOGEUSIA: Escasa capacidad de degustar e diferenciar os sabores básicos.

6 Función do gusto: É o máis débil dos sentidos e está unido ao olfato que completa a súa función grazas as papilas olfativas filoxenéticamente afins as palpilas gustativas. O gusto é un poderoso auxiliar da dixestión xa que as sensacións agradables do gusto estimulan a secreción de saliva e zumes gástricos. Isto débese a que o olor dos alimentos que inxerimos ascende pola bifurcación aerodixestiva cara a mucosa olfativa, polo que se di que provamos os alimentos primeiro polo nariz.

7 SABORES:


Download ppt "Gusto : O sentido do gusto encontrase na lingua,que é un órgano musculoso dentro da boca e a sensación que produce é o sabor. Actúa polo contacto de substancias."

Similar presentations


Ads by Google