Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Similar presentations


Presentation on theme: "GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ"— Presentation transcript:

1 GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
“13 múdrostí do života”

2 1 Milujem Ťa nie preto čím si, ale preto, čím som ja, keď som na Tvojej strane.

3 Nikto Ti nevracia Tvoje slzy.
2 Nikto Ti nevracia Tvoje slzy. Kto Ti niečo vracia, chce, aby si plakal(a).  

4 3 To, že ťa niekto nemiluje ako si praješ, neznamená, že Ťa nemiluje vôbec.

5 4 Ozajstný priateľ je ten, kto drží Tvoju ruku, a pritom sa dotýka Tvojho srdca.

6 5 Najlepšia cesta, ako niekoho stratiť je stáť pri ňom a myslieť si, že sme ho nikdy nemali.

7 6 Nikdy sa neprestaň usmievať. Ani keď Ti to výslovne zakážu, lebo niekto sa môže kvôli Tvojmu smiechu do Teba zamilovať.

8 Buď iba osobou na tomto svete, aj keď pre niekoho si celým svetom.
7 Buď iba osobou na tomto svete, aj keď pre niekoho si celým svetom.

9 Nestrácaj čas s niekým, kto nie je ochotný ho strácať s Tebou.
8 Nestrácaj čas s niekým, kto nie je ochotný ho strácať s Tebou.

10 9 Možno Boh chce, aby si stretol veľa zlých ľudí predtým, než stretneš toho pravého, a preto, keď sa to stane, buď mu za to vďačný(á).

11 10 Neplač, že niečo končí. Smej sa, lebo sa to stáva.

12 11 Ak niektorí ľudia chcú byť na Teba tvrdí, musíš znášať utrpenie, lebo je užitočné.

13 12 Stretni sa zo známymi, zisti čo si myslia o Tebe, predtým ako sa stretneš s niekým novým a budeš dúfať, že tento nový človek vie, aký(á) si.

14 13 Nehádaj sa, nevyžaduj, najlepšie veci sa stávajú vtedy, keď nie sú vynútené.

15 “Všetko, čo sa deje, deje sa z určitej príčiny.”
  Pošli toto ľuďom, ktorí sú z rôznych dôvodov Tvoji priatelia. Pamätaj: “Všetko, čo sa deje, deje sa z určitej príčiny.”


Download ppt "GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ"

Similar presentations


Ads by Google