Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Martina Klepić Novalija 04/06/2012 POSLOVNI PLAN Martina Klepić Novalija Praktični primjer poslovnog plana OPG - Edukativni.

Similar presentations


Presentation on theme: "Martina Klepić Novalija 04/06/2012 POSLOVNI PLAN Martina Klepić Novalija Praktični primjer poslovnog plana OPG - Edukativni."— Presentation transcript:

1 Martina Klepić Novalija 04/06/2012 POSLOVNI PLAN Martina Klepić Novalija Praktični primjer poslovnog plana OPG - Edukativni centar “Nova”

2 Martina Klepić Novalija 04/06/2012 Put do poslovnog plana informacije Istraživanje proizvoda Istraživanje tržišta Swot analiza SW OT Proizvod Cijena Mjesto distribucije Promocija Marketing plan Marketing ciljevi Marketing strategija Marketing mix 7P

3 Martina Klepić Novalija 04/06/2012 Marketing na putu do poslovnog plana IDENTIFIKACIJA PROIZVODA –Kojim se poslom bavite? –Koji su izvori dostupni za marketing ( budžet, ljudi, znanje, akreditacija, software... –Kočnice u projektu IZJAVA SVRHE –Koje osnovne i posredne potrebe kupac rješava mojom ponudom IDENTIFIKACIJA TRŽIŠTA –Da li je tržište segmentirano Ustanovljen kriterij segmentacije Postavljeni kritični faktori uspjeha za svaki segment –Koliko je atraktivan svaki segment ( ocjena) veličina tržišta, rast pad, mogućnost za profitabilnost, pristupačnost –Prijetnje? Politički, ekonomski, socijalni, tehnološki –Konkurencija – usporedba sa sličnim proizvodima, izvori, jačina tržišta, prednosti i slabosti MARKETING CILJEVI –Strateški ciljevi ( prodaja, udio natržištu, profit –Taktički ciljevi ( upiti, odgovor na oglašavanje, posjeta i klikovi na stranici –Prodajni tunel – proces od početka ideje do aktivacije prodaje ( u % nesvjesno, svjesno, razumijevanje, uvjeravanje, akcija –Dijagram Komparativnih prednosti

4 Martina Klepić Novalija 04/06/2012 Marketing na putu do poslovnog plana SEGMENTACIJA TRŽIŠTA –Ne treba ništa raditi mehanički – sve ideje na PAPIR –Potreba kontakta sa ciljanim tržištem – razne baze –Pritup i kriteriji segmentacije ( spol, dob... SWOT ANALIZA MARKETING MIX –Analiza prema proizvodu, cijeni, mjestu distribucije, promociji MARKETING PLAN –Izjava svrhe ( nakon analize koja je svrha moga posla) –Izjava vizije ( Gdje želim biti u slijedeće 3 godine ) –Izjava misije ( Na kojem tržištu ću raditi i u čemu ću se razlikovati od konkurencije –Marketing kalendar “Što prije prepoznate, Izolirate i uhvatite koju vrstu posla ili koje osobe će najvjerovatnije kupiti vaš proizvod uštedjeti ćete više novaca” Hershell Gordon Lewis

5 Martina Klepić Novalija 04/06/2012 Poslovni plan – prema HABOR-u ( preporučeni plan do kn ) SADRŽAJ 1.PODACI O PODUZETNIKU I.O OSOBI PODUZETNIKA II.PROCJENA PODUZETNIČKE SPOSOBNOSTI 2.POLAZIŠTE I.NASTANAK PODUZETNIČKE IDEJE II.RAZLOZI OSNIVANJA III.VIZIJA I ZADAĆA PODUZETNIČKOG POTHVATA 3.PREDMET POSLOVANJA (proizvodi i usluge) 4.TRŽIŠNA OPRAVDANOST I.TRŽIŠTE NABAVE II.TRŽIŠTE PRODAJE 5.TEHNOLOŠKO-TEHNIČKI ELEMENTI POTHVATA I.OPIS TEHNOLOGIJE II.STRUKTURA TROŠKOVA III.STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH 6.LOKACIJA 7.ZAŠTITA OKOLINE 8.FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA I.INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA II.PRORAČUN AMORTIZACIJE III.KALKULACIJA CIJENA IV.TROŠKOVI POSLOVANJA V.INVESTICIJE U OBRTNA SREDSTVA VI.IZVORI FINANCIRANJA VII.RAČUN DOBITI (DOHOTKA) VIII.POKAZATELJI UČINKOVITOSTI 1.FINANCIJSKI TOK ( PRIMICI I IZDACI)

6 Martina Klepić Novalija 04/06/2012 Pregled temeljnih podataka projekta NAZIV PROJEKTA: OPG - Edukativni centar “Nova” INVESTITOR:Martina Klepić Novalija DJELATNOST:Edukacije i eko proizvodnja voća i povrća VLASNIŠTVO:Privatno POSLOVNA BANKA:OTP BANKA d.d IZNOS ULAGANJA: kn 100% NAMJENA ULAGANJA:Završetak prostora za edukaciju SVRHA INVESTICIJE:Podizanje svijesti o biodinamičkom odgoju djece u vrtićima i školama kao i unošenje zdravog života u poslovnu zajednicu EKONOMSKI VIJEK INVESTICIJE: 15 godina VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE: 3 mjeseca od dana početka radova LOKACIJA INVESTICIJE:Zagrebačka županija

7 Martina Klepić Novalija 04/06/ PODACI O PODUZETNIKU IPODACI O INVESTITORU Investitor i nosilac ovog projekta je Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) u daljnjem tekstu NOVA”, a nositelj / odgovorna osoba je Martina Klepić Novalija. OPG “NOVA” upisan je u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava Zagrebačke županije broj rješenja 2365/2011 Posjed poljoprivrednog zemljišta upisan je AKORD (sustav evidencije zemljišnih parcela u RH ) i vlasništvo je Senada Novalije, a dato je na korištenje OPG-u “NOVA”. Nosilac OPG “NOVA” je Martina Klepić Novalija. IIPODACI O OSOBI PODUZETNIKA Gđa. Klepić je po struci diplomirani ekonomist sa 21 godinom staža u marketingu, poslovnom savjetovanju za malo i srednje poduzetništvo, nekretninama, energetskoj učinkovitosti, biodinamičkoj poljoprivredi. III PROCJENA PODUZETNIČKE SPOSOBNOSTI Obzirom na dugogodišnje iskustvo u poslovnim procesima na više od 40 završenih projekata, u zadnje tri godine 6 završenih projekta sa malim i srednjim poduzetništvom, lokalnom zajednicom i priznanju međunarodnih institucija kao što su Centralno europska inicijativa – CEI i Europska banka za obnovu i razvoj – EBRD. Dokazi o poduzetničkoj sposobnosti gđe. Martine Klepić Novalije nalaze se na kraju poslovnog plana.

8 Martina Klepić Novalija 04/06/ POLAZIŠTE INASTANAK PODUZETNIČKE IDEJE a)Svakodnevni stres, nagomilana napetost, donošenje odluka najlakše je riješiti u smirenom inspirativnom prostoru. b)Poduzetničko inspirativno okruženje stvara izvrsnu podlogu za uspjeh c)Dječju maštu i znatiželju najlakše je potaknuti u kreativnom okruženju koje svakim svojim pogledom pruža novu sliku d)Kreativnost u ranoj dobi i poticanje za novim stvarima stvara odgovoran odnos prema prirodi, vlastitom zdravlju i prema budućem okruženju e)Zdravlje IIRAZLOZI OSNIVANJA Razlog osnivanja OPG-a je upotpuniti obiteljske prihode, želja za zdravljem, edukacijom i dodanom vrijednosti, iskorištenje sadašnjeg kapaciteta objekta u izgradnji i poljoprivredne površine

9 Martina Klepić Novalija 04/06/ PREDMET POSLOVANJA –Najam prostora za poslovne subjekte –Kreativne radionice za poslovne subjekte, predškolske i školske obrazovne ustanove –Prodaja voća, povrća i prerađevina dobivenih iz proizvoda biodinamičkog uzgoja ( džemovi, namazi, tjestenina) –Suradnja sa vanjskim suradnicima –Organizacija događanja i manifestacija vezanih u biodinamičku poljoprivedu –Povezivanje uzgajivača biodimaničke poljoprivrede u svrhu organizairanog otkupa proizvoda i plasmana na tržištu –Promocija proizvoda na inozemnom tržištu

10 Martina Klepić Novalija 04/06/ TRŽIŠNA OPRAVDANOST – identifikacija proizvoda i tržišta Tržišna opravdanost proizvoda i usluga OPG “NOVA” provjerena je metodom marketinga 7P, kojom je identificiran proizvod, usluga i tržište OPG-a. Određeni marketing ciljevi i strategija, proveden marketing mix i sastavljen marketing plan. Utvrđeno je da je usluga inovativna, proizvod visoko kvalitetan. Utvrđivanjem osnovnih i posrednih potreba utvrđeno je da kupac/korisnik proizvoda i usluga OPG-a rješava slijedeće osnovne potrebe: Stres Zdravlje Avanturu Edukaciju Kreativnost Inovativnost Bijeg od svakodnevice Identifikacijom tržišta utvrđeno je slijedeće : –Najatraktivniji je segment pristupačnosti korisnicima, profitabilnost –Utvrđene su moguće prijetnje i to: političke: nagla promjena političke klime i promjene za poslovanje poduzetnika Ekonomske: promjena poreza na dodanu vrijednost, dodatni troškovi za pružaoca usluge

11 Martina Klepić Novalija 04/06/2012 TRŽIŠNA OPRAVDANOST – segmentacija tržišta Konkurencija – Konkurencija je ogranićena, uglavnom je usmjerena na proizvodnju voća i povrća, edukaciju, ali ne i na sveoubuhvatnu ponudu kao što je prikazano u točki 3 ovog Poslovnog plana. Sveobuhvatna analiza nalazi se u prilogu Poslovnog plana. Segmentacijom tržišta tržište je segmentirano prema spolu, godištu, stupnju obrazovanju, mjestu prebivališta, interesima, životnom stilu korisnika. Cjelokupna segmentacija prikazana je u prilogu, ovdje iznosimo zaključke; Zaključeno je da spol nije preferiran, odnosno da su korisnici podjednako i muškarci i žene. Godište korisnika je od 20 – 60 godina, osoba pretežno visokog obrazovanja, uz manji postotak osoba sa srednjoškolskim obrazovanjem. Glavno mjesto prodaje proizvoda i pružanja usluga je Grad Zagreb i veće urbane sredine sjeverozapadne Hrvatske i Istre i Primorja. Segmentacija tržišta je određena prema krajnjim korisnicima B2C i prema poslovnim partnerima B2B. Povećanjem proizvodnje proizvoda predviđena je suradnja s HoReCa sustavom i specijaliziranim prodavaonicama.

12 Martina Klepić Novalija 04/06/2012 TRŽIŠNA OPRAVDANOST – ciljevi i svrha Postavljeni su ciljevi prodaje i to direktni pristup i prodaja, putem interneta, sajmovi, umrežavanje sa subjektima slične djelatnosti Željeni udio na tržištu sličnih proizvoda je 40%, kreativnih radionica za djecu 40%, kreativnog okruženja za poslovne subjekte 50%, organizacija događanja 20% Predviđen je mjesečni promet u 1.godini od kn mjesečno i to Potrebno detaljnije razraditi – kako se je došlo do prometa/profita Kalkulacija prodajnog cilja 50%x2 – za izračun profita Cijena cilja – x3 x4 više Predviđeno godišnje povećanje od 20%. Vrsta usluge ili proizvodaMjesečni promet U postotku % Prodaja proizvoda Kreativne radionice za djecu Kreativno okruženje za poslovne subjekte Organizacija događanja

13 Martina Klepić Novalija 04/06/2012 TRŽIŠNA OPRAVDANOST – ciljevi i svrha Matrica komparativnih prednosti visoko Stupanj diferencijacije nisko Jedinstvenost Vanstandarni uspjeh Nada u rast tržišta Zadržavanje cjenovne prednosti visokonisko Ovom matricom izmjerili smo kako naš OPG može težiti Komparativnim prednostima. Ona isto tako mže izmjeriti relativne troškove i stupanj kojim se želimo diferencirati sa svojim proizvodom/uslugom u odnosu na konkurenciju. Pomoću ove potporne analize možemo doći do određenih zaključaka, prilagođavati svoj input dok smo zadovoljni opisom našeg OPG-a Relativni troškovi Visoko- visoko Indicira da je OPG okrenut prema tržištu putem jedinstvene usluge i visoke cijene Visoko- nisko Nada u rast tržišta je realno postavljena niti prenisko niti previsoko nisko- nisko Cijena nije od presudne važnosti visoko- nisko Cijena nije od presudne važnosti

14 Martina Klepić Novalija 04/06/2012 TRŽIŠNA OPRAVDANOST - tržište prodaje Marketing mixom odredili smo da na naš proizvod i usluga ima relativnu konkurenciju, odnosno konkurencija nudi pojedinačne usluge ili proizvode, dok mi nudimo 1 jedinstveni proizvod i ostalo ujedinjeno u ukupnu uslugu. Cijena nije najvažnija u cjelokupnoj prodaji, ali obzirom na specifičnost proizvodnje biti će relativno visoka, ali će zato odražavati kvalitetu. Mjesto distribucije proizvoda ili usluge je u; »Sjedištu »Na sajmovima »Specijalizirane manifestacije »Internert / web shop / Promocija će se u početku vršiti putem direktnog inga, direktni kontakti ( poznanici, kontakti sa obrazovnim institucijama, specijalizirani događaji kako bi potencijalne korisnike od nesvjesnosti prema našim proizvodima i uslugama doveli od nesvjesnosti, do svjesnosti, shvaćanja, uvjeravanja u našu uslugu i proizvod kao i na kraju potrošnju. Pri tome ćemo upotrijebiti slijedeće alate – »Osobnu prodaju – putem sajmova »Direktni marketning – , kontakti »On-line promocije – ( blogovi, newsletteri.. »Drušvene mreže »Promocija proizvoda – tiskane brošure, sajmovi, događanja »Odnosi sa medijima »Promicanje vlastitog identiteta Pri promociji ćemo upotrijebiti slijedeće ključne riječi: prednost, briga, izazov, izbor, povjerenje, uslužnost, razvoj, krativnost, efikanost, užitak, izvrnost, zabava, sreća, zdravlje, poboljšanje ( stanja), znanje, novo, prilika, optimizam, napredak, zaštita, kvaliteta, čistoća, zadovoljstvo, podrška, shvaćanje potreba korisnika, vrijednost, pobjeda

15 Martina Klepić Novalija 04/06/ TEHNIČKI ELEMENTI POTHVATA tehnologija Sve se više i više u svijesti ljudi javlja nepobitna činjenica da je danas uobičajeni način obrade tla i uzgoja biljaka i životinja došao u slijepu ulicu. Kako bi se osigurali visoki prinosi, potrebna je sve veća količina kemijskih sredstava. Zbog toga tlo postaje sve lošije, a visoki prinosi ne znače i istovremeno i dobru kakvoću proizvoda. Biljke koje se uzgajaju uz primjenu kemijskih sredstava postaju sve neotpornije na bolesti. Cijena uzgoja poljoprivrednih proizvoda sve više raste, a njihova količina u razvijenim zemljama Zapada daleko nadilazi potrebe stanovništva. I sam način poljoprivredne proizvodnje u obliku monokulture i držanja velikog broja životinja koje su stalno u zatvorenim prostorima čini i jedne i druge naročito osjetljivima na bolest. To opet zahtijeva povećanu upotrebu pesticida kod uzgoja biljaka i antibiotika kod uzgoja životinja Negativna strana primjene kemije u poljoprivredi pokušava se u posljednje vrijeme ukloniti genetikom, koja sa svoje strane nije jeftina i čije su posljedice, kako na biljke tako i na ljude, danas potpuna nepoznanica. Sve te mjere ne mogu donijeti trajno rješenje, ne mogu popraviti kakvoću proizvoda, niti mogu uzgoju biljaka i životinja pružiti sigurnu budućnost. Potreba da se nešto mijenja polako ulazi u svijest ljudi, kako potrošača tako i proizvođača. Ima sve više potrošača koji traže zdravu hranu, a na svim kontinentima postupno raste i broj proizvođača koji takvu hranu proizvode. Što će više ljudi izbjegavati konvencionalno proizvedenu hranu, to će po zakonu ponude i potražnje nužno rasti i broj proizvođača koji se ne služe tim načinom proizvodnje. Nema sumnje da su tzv. «zdravi proizvodi» skuplji, ali i kad kupujemo cipele gledamo da ne kupimo one koje se kod prve jače kiše raspadnu, već one koje ćemo moći nositi godinama. Na rješenje svih ovih problema već je davno ukazao Rudolf Steiner. Biodinamička farma funkcionira jednako kao i organska, no ne upotrebljava pesticide, herbicide i slično, no uz to postoje razne poljoprivredne metode svojstvene samo biodinamičkoj poljoprivredi. Uključuju različit način pripreme polja i komposta te uporabu astrološkog kalendara pri određivanju vremena sadnje i žetve. Riječ je o mjesečevom sjetvenom kalendaru. S obzirom na to da se biodinamička poljoprivreda temelji na holističkom poimanju, smatra se da su utjecaji planetarnih ritmova na razvoj biljaka i životinja jednako važni segmenti poljoprivrede.

16 Martina Klepić Novalija 04/06/ TEHNIČKI ELEMENTI POTHVATA - struktura troškova Struktura troškova ovog projekta vezana je uz dovršenje objekta za provođenje radionica. Objekt je trenutno u fazi završetka građevinskikih radova na objektu. Sadašnje stanje objekta Predviđeno stanje objekta

17 Martina Klepić Novalija 04/06/ TEHNIČKI ELEMENTI POTHVATA - Opis strukture troškova Za dovođenje objekta u funkciju potrebno je kompletno urediti unutrašnjost objekta koji se sastoji od 80 m2 prizemlja i 80 m2 1. Kata – ( sve ponude i detaljni opis troškova u prilogu ) Opis troškaIznos troška u kn Postavljanje elektroinstalacija11.000,00 Postavljanje vodovodnih instalacija, grijanja i poravnanje podova ,00 Unutarnje žbukanje23.920,00 Fasada46.000,00 Izolacija krova21.280,00 Keramičke pločice i postavljanje pločica12.000,00 Uređenje kupaonica Plinski kondenzacijski bojler14.000,00 Seljački parket + postavljanje17.315,00 Ličenje zidova11.200,00 Izrada drvenih stepenica 2.800,00 Unutrašnje uređenje prizemlja20.700,00 SVEUKUPNO ,00

18 Martina Klepić Novalija 04/06/ TEHNIČKI ELEMENTI POTHVATA - normativi utroška Normativi utroška električne energije Nije predviđeno dodatno trošenje energije od uobičajenog iz razloga što se radionice i najam prostora odvijaju u terminu od 09 – 17 sati, jedan dio odvijanja radionica je u vanjskom prostoru Struktura i broj zaposlenih Za redovito funkcioniranje projekta predviđen je 1 stalno zaposleni i 2 honorarna suradnika kod održavanja edukativnih radionica i 1 suradnik za uređenje okoliša Struktura radnog mjestaMjesečni trošakGodišnji trošak Vođenje projekta9.255, ,00 Honorarni edukatori5.400, ,00 Uređenje okoliša900, ,00 SVEUKUPNO ,00

19 Martina Klepić Novalija 04/06/ LOKACIJA Lokacija projekta je u mjestu Luka, Zaprešić, Zagrebačka županija. Od Grada Zagreba lokacija je udaljena 25 km, a od granice sa Slovenijom 20tak km. Blizina Grada Zagreba osigurava tržište i za proizvode i za usluge. Izvrsna prometna povezanost i to cestovna I željeznička dodatno olakšava pristup objektu Obzirom da se objekt nalazi u centru mjesta Bogata vegetacija i prirodni okoliš su dodatne Prednosti ove lokacije. Sa mikro stajališta lokacija objekta u cjelosti odgovara predviđenoj namjeni, infrastrukturalnim vezama, omogućava nesmetanu komunikaciju sa okolinom Sa makro stajališta objekt je smješten u blizini tržišta. Obzirom na temeljne značajke poslovanja uvjete prijevoza ova lokacija se ocjenjuje povoljnom. Drugim riječima zaključuje se da je predmetna lokacija, kako sa mikro tako i sa makro stajališta značajan čimbenik ostvaranje pozitivnih efekata u ovoj investiciji.

20 Martina Klepić Novalija 04/06/ UTJECAJ NA OKOLIŠ Osnovna Steinerova teza je postojanje „životne snage“ u poljoprivrednim kulturama i tlu, kao i u mineralima i kemijskim elementima, koji utječu na živa bića. Čovjek putem ovako uzgojene hrane u organizam unosi „kozmičke sile“ koje imaju svoje djelovanje na biljke i životinje. Zvijezde navodno imaju svoje međudjelovanje na Zemlju i na pojave na zemlji posredno preko planeta.tlumineralimakemijskim elementimaživahranebiljkeživotinje Steiner opisuje specifične načine gnojidbe, koji trebaju potaknuti ispravnu vezu kozmičkog i hranidbenog. Iako se navedene „snage“ i „sile“ ne mogu znanstveno utvrditi ni izmjeriti, [1] biodinamička poljoprivreda, je pozitivno prihvaćena u praksi, kao poseban oblik ekološke poljoprivrede. Rudolf Steiner je smatrao da je hranjivost živežnih namirnica u padu, tvrdeći da mineralna gnojiva i pesticidi „oduzimaju životnost bilju.“ Pripravci, namijenjeni uglavnom gnojidbi i zaštiti od nametnika, izrađuju se od isključivo prirodnih materijala i imaju specifičan način izrade.gnojidbe [1]ekološke poljoprivredepesticidi Biodinamičko gospodarstvo funkcionira kao zaseban samodostatan organizam.organizam Pripravci nisu zamjena za gnojidbu te se njihova zadaća ne sastoji na prvom mjestu u tome da upravljaju procesima truljenja u gnoju, već služe tomu da posreduju snage Zemlje i svemira kako bi te snage potpomognule sposobnosti biljaka da budu osjetilni organ Zemlje. U biološko dinamičkom poljodjelstvu razlikuju se pripravci za prskanje (gnoj i kremen iz roga) i kompostni pripravci (pripravak od stolisnika, kamilice, koprive, hrastove kore, maslačka i valerijane). Zbog svega navedenog znanstvena je činjenica da biodinamički uzgoj živi sa prirodom, a ne protiv nje. Obzirom da su planirane manje grupe radionica max. do 15 niti sekundarno zagađenje ne ugrožava prirodni okoliš jer je kompletna infrastruktura objekta planirana za privremeni boravak 15 ljudi i četvero stalnih članova – članovi poljovrivrednog gospodarstva. Prilog – Idejni projekt, Projekt strojarskih instalacija i Projekt vodovodnih instalacija

21 Martina Klepić Novalija 04/06/2012 FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA - investicije u osnovna sredstva U prethodnom dijelu ovog poslovnog plana definirana je namjena investitora i dan je analitički prikaz elemenata ulaganja u završetak objekta. U ovom dijelu cilj je globalno financijsko sagledavanje temeljne sturkture ulaganja u osnovno sredstvo i grupiranje prema temeljnim amortizacijskim skupinama. Karakteristična vrijednost osnovnih sredstava je njihova nabavna vrijednost koja služi za obračun amortizacije, a konačni je računski rezultat procesa pribavljanja izođenja radova. Opis skupine ulaganja u osnovna sredstvaVrijednost u kn%-tna struktura 1.Završetak gradnje objekta ,0094,07 2.Dodatna vanjska oprema zastavljanje objekta u funkciju ,00 5,93 SVEUKUPNO ,00100,00 Kod izvođenja investicije, mogu nastati i razni izdaci nematerijalnog karaktera kao i nepredviđeni investicijski izdaci.

22 Martina Klepić Novalija 04/06/ FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA – proračun amortizacije Troškovi amortizacije su značajni za cjeloviti i realni prikaz rashoda u računu dobiti i gubitaka te učinaka u drugim bilancama, kao i za izračun ostatka vrijednosti investicije nakon proteka razdoblja ekonomskog vijeka investicije. Ti se troškovi kao i svi rashodi, osim kamata, preračunavaju na jednakoj godišnjoj razini kao reprezentativan iznos za sve godine poslovanja u ekonomskom vijeku investicije. Plan amortizacije osnovnih sredtava izveden je na temelju njihovih nabavnih vrijednosti i korespondirajući godišnjih stopa otpisa. Struktura godina Nabavna vrijednost u kn Stopa U % Osta tak vrije dnos ti 1. Objekt , “““ ““““““““ 2. Oprema u objektu Stope ispravka vrijednosti dugotrajne imovine proračuna i proračunskih korisnika te neprofitna organizacija SVEUKUP NO

23 Martina Klepić Novalija 04/06/ FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA – kalkulacija cijena i troškovi poslovanja Kalkulacija cijena bazirana je na ulaznim troškovima, troškovima radne snage, troškovima održavanja objekta, troškovima energenata – obzirom na alternativne obnovljive izvore izvore energije cijena proizvodnje topline biti će i do 40% niža nego kod tradicionalnih objekta UVEĆANA ZA MARŽU prema prethodnom obračunu Naziv troškaNačin utvrđivanja troškaGodišnji proračun u kn 1. Trošak energijeIzračun4.800,00 2. Trošak vode i grijanjaProcjena4.400,00 3. Trošak održavanja% od vrijednosti 3.1 “ objekt2% vrijednosti20.220, “ opreme5% vrijednosti 3.500, “ okolišaprocjena10.800,00 4. Trošak ambalaže ( pletene košare) izračun4.500,00 5. Trošak osiguranja objektaIzračun2.250,00 6. Troškovi usluge drugih64.800,00 SVEUKUPNO ,00

24 Martina Klepić Novalija 04/06/ FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA – izvori financiranja Investitor za financiranje ove investicije, osim vlastitih sredstava već uloženih u objekt koristiti će sredstva poticaja Zagrebačke županije, poticaje Ministarstva poduzetništva ministrstva poduzetništva i obrta, sredstva i programa IPARD – mjera 302 i kreditna sredstva habor-a uz kamatnu stopu od 1% godišnje. Alternativno se mogu koristiti zeleni krediti, ali zbo ktm od 7.45% oni se ne planiraju kao glavni izvor sredstava STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA vrijednost u kn struktura u % Vlastita sredstva u novcu Poticaji i kredit habor-a UKUPNO ,

25 Martina Klepić Novalija 04/06/ FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA – račun dobitka i gubitka Struktura/godina UKUPNI PRIHODI 2. UKUPNI RASHODI 2.1 Trošak repromaterijala 2.2 Trošak energije, vode, grijanja 2.3 Trošak osoblja 2.4 Amortizacija 2.5 Opći trošak poslovanja 2.5 Financijski rashodi 3. BRUTO DOBIT/GUBITAK Porezi iz dobiti 4. NETO DOBIT 5. ZADRŽANA DOBIT

26 Martina Klepić Novalija 04/06/ FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA – ocjena efikasnosti investicijskog projekta Za potrebe ocjene statične ocjene efikanosti odabran je određeni broj pokazatelja za godinu 2014 analitičkog vijeka projekta kao reprezentativna godina u kojoj se postiže puna realizacija, a počinju kreditne obveze nakon dogovorenog počeka. Statični pokazatelji efikasnoti 1.Rentabilnost ukupnih sredstava = neto dobit/aktiva 2.Rentabilnost prometa = neto dobit/ukupan prihod 3.Obrt poslovnih sredstava = ukupan prihod/aktiva 4.Neto dobit po zaposlenom = neto dobit/broj vlasnika 5.Rentabilnost kapitala vlasnika = neto dobit/kapital vlasnika 6.Stupanj zaduženosti = ukupne obveze/kapital vlasnika 7.Novčano pokriće duga = ( neto dobit+kamata+amortizacija) / anuitet Ocjena efikasnosti projekta

27 Martina Klepić Novalija 04/06/ FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA – ocjena efikasnosti investicijskog projekta Ocjena profitabilnosti Za ocjenu profitabilnosti koristi se Ekonomski tok koji predstavlja dinamički pregled primitaka i izdataka u vijeku projekta registrirani iznosi novca kao reprezentanti realnih resursa Primici u ekonomskom toku sastoje sastoje se od ukupnog prohoda koji je po godinama vijeka projekta preuzet in Žračuna dobiti i gubitka. Od ukupnih primitaka odbijaju se ukupni izdaci, koji čine investicije u osnovna sredstva, bez izdataka za posebne troškove kredita te troškovi poslovanja i poreza na dobit. Podaci u ekonomskom toku rabe se u nastavku ocjene profitabilnoti kao ulazne veličine pri primjeni određenih metoda učinkovitosti investicijskog projetka. Ocjena učinkovitosti provodi se primjenom slijedećih metoda: 1.Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja 2.Metoda neto sadašnje vrijednosti 3.Metoda interne stope rentabilnosti

28 Martina Klepić Novalija 04/06/ FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA – ekonomski tok Struktura/godina I PRIMICI 1. Ukupni prihodi 2 ostatak imovine II IZDACI 1. Investicije u osnovna sredstva 2. Troškovi poslovanja 3. Troškovi sirovine 4. Energije, vode, grijanja 5. Troškovi osoblja 6. Ostali troškovi 7. Porezi iz dobiti III NETO PRIMICI

29 Martina Klepić Novalija 04/06/ FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA rentabilnost, likvidnost Metoda interne stope rentabilnosti koristi internu stopu rentabilnosti projekta kao mjeru njegove efikasnoti, a to je ona diskontna stopa koja sadašnju vrijednost investicijskog projekta svodi n nulu ( nepoznanica je diskontna stopa. Diskontna stop koja je po definiciji interna stopa rentabilnosti pokazuje prosječni godišnji prirast koji je dovoljan da bi se nadoknadile prethodne žrtve proizvodnih faktora. Ocjena likvidnosti Ocjena likvidnosti se u investicijskom projektu izvodi temeljem financijskog toka, koji u vijeku projekta registrira sve primitke i izdatke kao iznose novca koji se primaju i izdaju financijskim transakcijama. Za razliku od ekonomskih tokova financijski tok, u okviru primitaka sadrži i izvore financiranja. Iz strukture primitaka i izdataka financijskog toka vidi se da je riječ o dinamičkom mjesečnom i godišnjem stanju na žiro računu, pri čemu su primici ulazna, a izdaci izlazna strana toga. Računa. Znači da su neto primici u financijskom toku, kao razlika između primitaka i izdataka, zapravo iznosi slobodnih novčanih sredstava, koji ostaju vlasniku na raspolaganju za reinvestiranje. Uvažavajući naprijed rečeno može se zaključiti da je i s gledišta likvidnosti ovaj projekt prihvatlji za izvedbu.

30 Martina Klepić Novalija 04/06/2012 FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA financijski tok Struktura/godina I PRIMICI 1. Ukupni prihodi 2. Izvori financiranja 2.1 Vlastiti kapital 2.2 Kredit za osnovna sredstva 2 ostatak vrijednosti osnovnih sredstava II IZDACI 3. Investicije u osnovna sredstva 4. Troškovi poslovanja 5. Troškovi sirovine 6. Energije, vode, grijanja 7. Troškovi osoblja 8. Ostali troškovi 9. Porezi iz dobiti III NETO PRIMICI

31 Martina Klepić Novalija 04/06/2012 FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA ostali elementi Kao ostali elementi analize financijsog pothvata može se upotrijebiti i bilanca, napraviti analiza osjetljivosti Na kraju poslovnog plana izvodi se ZAKLJUČAK gdje se u kratkim crtama prelaze svi osnovni elementi poslovnog plana u financijskom i opće korisnom smislu Dodaju se prilozi ovisno o načinu registracije pravnog subjekta, svi ugovori sa poslovnim partnerima, ponude vezane uz troškove investicije, pisma namjere, izjave i ini dokazi o ozbiljnosti u realizaciji poduzetničke ideje OPG - Edukativni centar “Nova”


Download ppt "Martina Klepić Novalija 04/06/2012 POSLOVNI PLAN Martina Klepić Novalija Praktični primjer poslovnog plana OPG - Edukativni."

Similar presentations


Ads by Google