Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

第二課、練習一:拼音 bāh bat bēnbēn bôbô lō(’)lō(’) zû ze(h) rîbrîb libbî sukkā(h) ’ēm’ēm ra’ ‛am qēs tôb qûm śîm pe(h) sûp ̄ tam hû(’) ’attā(h) ’ ănî בָּהּ בַּת.

Similar presentations


Presentation on theme: "第二課、練習一:拼音 bāh bat bēnbēn bôbô lō(’)lō(’) zû ze(h) rîbrîb libbî sukkā(h) ’ēm’ēm ra’ ‛am qēs tôb qûm śîm pe(h) sûp ̄ tam hû(’) ’attā(h) ’ ănî בָּהּ בַּת."— Presentation transcript:

1 第二課、練習一:拼音 bāh bat bēnbēn bôbô lō(’)lō(’) zû ze(h) rîbrîb libbî sukkā(h) ’ēm’ēm ra’ ‛am qēs tôb qûm śîm pe(h) sûp ̄ tam hû(’) ’attā(h) ’ ănî בָּהּ בַּת בֵּן בּוֹ לֹא זוּ זֶה רִיב לִבִּי סֻכָּה אֵם רַע עַם קֵץ טוֹב קוּם שִׂים פֶּה סוּף תַּם הוּא אַתָּה אֲנִי

2 第二課、練習一:拼音 hŏlî ’ĕlê lĕkā ’att wayyar’ qĕrē(’) gādôl mûsār bĕrît ’éres šôr zō(’)t hārîm gĕbûrā(h) dubbî térem ‛ēs saddîq māqôm nibne(h) sōbēb śe(h) rō(’)š ’ăšer ’ĕlōhîm חֳלִי אֱלֵי לְךָ אַתְּ וַיַּרְא קְרֵא גָּדוֹל מוּסָר בְּרִית אֶ ֫ רֶץ שׁוֹר זֹאת הָרִים גְּבוּרָה דֻּבִּי טֶ ֫ רֶם עֵץ צְדִּיק מָקוֹם נִבְנֶה סֹבֵב שֶׂה רֹאשׁ אֲשֶׁר אֱלֹהִים

3 第二課、練習一:拼音 kō(h) ’āmar ’ĕlōhîm ‛al hannĕbî’îm hammat‛îm ’et-‛ammî hannōšĕkîm bĕšinnêhem wĕqārĕ’û šālôm wa’ăšer lō(’)-yitten ‛al-pîhem ûqiddĕšû milhāmā(h) lākēn laylā(h) lākem mēhāzôn wĕhāšĕkā(h) miqqĕsōm ûbā’ā(h) כֹּה אָמַר אֱלֹהִים עַל הַנְּבִיאִים הַמַּתְעִים אֶת־עַמּי הַנֹּשְׁכִים בְּשִׁנֵּיהֶם וְקָֽרְאוּ שָׁלִוֹם וַאֲשֶׁר לֹא־יִתֵּן עַל־פִּיהֶם וקִדְּשׁוּ מִלְחָמָה לָכֵן לַיְלָה לָכֶם מֵחָזוֹן וְחָֽשְׁכָה מִקְּסֹם וּבָאָה

4 第二課、練習一:拼音 bammišpāt sadd î q î m yôdē(a)‛ tō(’)bēd lammā(h) rāg ̄ ĕšû rîqrîq yityassĕbû malkê wĕrôzĕnîmwĕrôzĕnîm nôsĕdûnôsĕdû nĕnattĕqā(h) ‛ăbōtêmô yôšēb yiśhaq ’ ădōnāy yil‛ag ̄ bĕ’appô ûbĕhărônô nāsáktînāsáktî siyyôn qodšî ’ ăsappĕrā(h) yĕlidtîkā wa’(ă)huzzātĕkā בַּמִּשְׁפָּט צַדִּיקִים יוֹדֵעַ תֹּאבֵד לַמָּה רָֽגְשׁוּ רִיק יִתְיַצְּבוּ מַלְכֵי וּרוֹזְנִים נוֹסְדוּ נְנַתְּקָה עֲבֹתֵ ֫ ימוֹ יוֹשֵׁב יִשְׂחַק אֲדֹנָי יִלְעַג בְּאַפּוֹ וּבְחֲרוֹנוֹ נָסַ ֫ כְתִּי צִיּוֹן קָדְשִׁי אֲסַפְּרָה יְלִדְתִּ ֫ יךָ וַאֲחֻזָּֽתְךָ

5 第二課、練習一:拼音 ’ašrê hā’îšhā’îš lō(’) hālak ba‛( ă) sat rĕšā‛îmrĕšā‛îm ûbĕdérek hattā’ î m ‛āmād‛āmād ûbĕmôšābûbĕmôšāb lēs î m bĕtôrat hep ̄ sô yehge(h) wālāylā(h) kĕ‛ēs šātûlšātûl palg ̄ ê māyim hārĕšā‛îmhārĕšā‛îm kammōs tiddĕp ̄ énnû yiśrā’ēl rû (a)h yāqûmû אַשְׁרֵי הָאִישׁ לֹא הָלַךְ בַּעֲצַת רְשָׁעִים וּבְדֶרֶךְ חַטָּאִים עָמָד וּבְמוֹשָׁב לֵצִים בְּתוֹרַת חֶפְצוֹ יֶהְגֶּה וָלָ ֫ יְלָה כְּעֵץ שָׁתוּל פַּלְגֵי מָ ֫ יִם הָרְשָׁעִים כַּמֹּץ תִּדְּפֶנּוּ יִשְׂרָאֵל רוּחַ יָק ֫ וּמוּ

6 第二課、練習二:希伯來文寫法 אָדָם בְּרִית גּוֹי דָּבָר כֹּהֶן חֹ ֫ דֶשׁ זָהָר חָכְמָה טוֹב נָבִיא כֶּ ֫ סֶף מֶ ֫ לֶךְ דַּ ֫ עַת עֶ ֫ בֶד עוֹלָם צֶ ֫ דֶק צַדִּיק קוֹל קֹדֶשׁ עֲבוֹדָה שֵׁם אֲדָמָה ’ādām bĕrît gôy dābār kōhēn hōdeš zāhār hokmā(h) tôb nābî(’) késep ̄ mélek malkût dá‛at ‛ébed ‛ôlām sédeq saddîq qôl qōdeš ‛ăbôdā(h) šēm ’ădāmā(h)

7 第二課、練習二:希伯來文寫法 חָכָם חָדָשׁ מָלַךְ צְדָקָה קָדוֹשׁ אֵם אֱלֹהִים דָּם לֵבָב שָׁמַ ֫ יִם אֶ ֫ רֶץ יָד נֶ ֫ פֶשׁ מַ ֫ יִם דֶּ ֫ רֶךְ אֹ ֫ זֶן עַ ֫ יִן פָּנִים פֶּה מִשְׁפָּט אִישׁ אִשָּׁה רֶ ֫ גֶל hākām hādāš mālak sĕdāqā(h) qādôš ’ēm ’ĕlōhîm dām lēbāb šāmáyim ’éres yād nép ̄ eš máyim dérek ’ōzen ‛áyin pānîm pe(h) mišpāt ’îš ’iššā(h) rég ̄ el

8 第二課、練習二:希伯來文寫法 בְּרֵשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים הַשָּׁמַ ֫ יִם הָאָ ֫ רֶץ תֹהוּ וְחֹשֶׁךְ פְּנֵי תְּהוֹם רוּחַ טוֹב מְרַחֶ ֫ פֶת וַיּ ֫ ֹאמֶר וַיַּרְא וַיַּבְדֵּל עֶ ֫ רֶב רָקִיעַ צַבְאָם מַזְרִיעַ הַגְּדֹלִים שִׂיחַ הַשְּׁבִיעִי טֶ ֫ רֶם הַסֹּבֵב bĕrē(’ )šît bārā(’) ’ĕlōhîm haššāmáyim hā’āres tōhû wĕhōšek pĕnê tĕhôm rûh tôb mĕrahép ̄ et wayyō(’ )mer wayyar ’ wayyabdēl ‛éreb rāqî(a)‛ sab’ām mazrî(a)‛ haggĕdōlîm śî(a)h haššĕbî‛î térem hassōbēb

9 第二課、練習三:分音節 hŏ/lî ’ĕ/lê lĕ/kā ’att way/yar’ qĕ/rē(’) gā/dôl mû/sār bĕ/rît ’é/res šôr zō(’)t hā/rîm gĕ/bû/rā(h) dub/bî té/rem ‛ēs sad/dîq mā/qôm nib/ne(h) sō/bēb śe(h) rō(’)š ’ă/šer ’ĕ/lō/hîm חֳלִי אֱלֵי לְךָ אַתְּ וַיַּרְא קְרֵא גָּדוֹל מוּסָר בְּרִית אֶ ֫ רֶץ שׁוֹר זֹאת הָרִים גְּבוּרָה דֻּבִּי טֶ ֫ רֶם עֵץ צְדִּיק מָקוֹם נִבְנֶה סֹבֵב שֶׂה רֹאשׁ אֲשֶׁר אֱלֹהִים

10 第二課、練習三:分音節 ’ā/mar han/nĕ/bî/’îm ham/mat/‛îm ‛am/mî han/nō/šĕ/kîm bĕ/šin/nê/hem wĕ/qā/rĕ/’û šā/lôm wa’ă/šer yit/ten pî/hem û/qid/dĕ/šû mil/hā/mā(h) lā/kēn lay/lā(h) lā/kem mē/hā/zôn wĕ/hā/šĕ/kā(h) miq/qĕ/sōm û/bā/’ā(h) אָמַר הַנְּבִיאִים הַמַּתְעִים עַמּי הַנֹּשְׁכִים בְּשִׁנֵּיהֶם וְקָֽרְאוּ שָׁלִוֹם וַאֲשֶׁר יִתֵּן פִּיהֶם וקִדְּשׁוּ מִלְחָמָה לָכֵן לַיְלָה לָכֶם מֵחָזוֹן וְחָֽשְׁכָה מִקְּסֹם וּבָאָה

11 第二課、練習三:分音節 bam/miš/pāt sad/dî/qîm yô/dē(a)‛ tō(’)/bēd lam/mā(h) rā/g ̄ ĕ/šû yit/yas/sĕ/bû mal/kê wĕ/rô/zĕ/nîm nô/sĕ/dû nĕ/nat/tĕ/qā(h) ‛ă/bō/tê/mô yô/šēb yiś/haq ’ ă/dō/nāy yil/‛ag ̄ bĕ/’ap/pô û/bĕ/hă/rô/nô nā/sák/tî siy/yôn qod/šî ’ă/sap/pĕ/rā(h) yĕ/lid/tî/kā wa’(ă)/huz/zā/tĕ/kā בַּמִּשְׁפָּט צַדִּיקִים יוֹדֵעַ תֹּאבֵד לַמָּה רָֽגְשׁוּ יִתְיַצְּבוּ מַלְכֵי וּרוֹזְנִים נוֹסְדוּ נְנַתְּקָה עֲבֹתֵ ֫ ימוֹ יוֹשֵׁב יִשְׂחַק אֲדֹנָי יִלְעַג בְּאַפּוֹ וּבְחֲרוֹנוֹ נָסַ ֫ כְתִּי צִיּוֹן קָדְשִׁי אֲסַפְּרָה יְלִדְתִּ ֫ יךָ וַאֲחֻזָּֽתְךָ

12 第二課、練習三:分音節 ’aš/rê hā/’îš hā/lak ba‛(ă)/sat rĕ/šā/‛îm û/bĕ/dé/rek hat/tā/’îm ‛ā/mād û/bĕ/mô/šāb lē/sîm bĕ/tô/rat hep ̄ /sô yeh/ge(h) wā/lāy/lā(h) kĕ/‛ēs šā/tûl pal/g ̄ ê mā/yim hā/rĕ/šā/‛îm kam/mōs tiddĕp ̄ énnû yiś/rā/’ēl rû (a)h yā/qû/mû אַשְׁרֵי הָאִישׁ הָלַךְ בַּעֲצַת רְשָׁעִים וּבְדֶרֶךְ חַטָּאִים עָמָד וּבְמוֹשָׁב לֵצִים בְּתוֹרַת חֶפְצוֹ יֶהְגֶּה וָלָ ֫ יְלָה כְּעֵץ שָׁתוּל פַּלְגֵי מָ ֫ יִם הָרְשָׁעִים כַּמֹּץ תִּדְּפֶנּוּ יִשְׂרָאֵל רוּחַ יָק ֫ וּמוּ


Download ppt "第二課、練習一:拼音 bāh bat bēnbēn bôbô lō(’)lō(’) zû ze(h) rîbrîb libbî sukkā(h) ’ēm’ēm ra’ ‛am qēs tôb qûm śîm pe(h) sûp ̄ tam hû(’) ’attā(h) ’ ănî בָּהּ בַּת."

Similar presentations


Ads by Google