Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA VEŽBE 1 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ.

Similar presentations


Presentation on theme: "MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA VEŽBE 1 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ."— Presentation transcript:

1 MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA VEŽBE 1 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ

2 Metod rada Literatura Konsultacije

3 Način polaganja ispita: 1) kolokvijumi 2) usmeni ispit

4 Kolokvijumi: I kolokvijum: 1-8, 16 i 17 (1-209 strane i 373 – 402 strane) II kolokvijum 9-15 i 18-20 (210-372 strane i 403-458 strane) Bodovi: Kol IKol IIPopravniSeminarski rad/ Istrazivački rad Aktivnost na vežbama Datum:28.11.28.12.10.01. max40 10 min21 Konačna ocena: Bodovi:51 - 6061 – 7071 - 8081 - 9091 - 100 Ocena:678910

5 Popravni kolokvijumi  Ista forma kao kolokvijumi u toku semestra  Moguće je polagati oba popravna kolokvijuma  Važeći je broj poena osvojen na popravnom kolokvijumu  Studenti koji nakon popravnih kolokvijuma nisu položili oba kolokvijuma i nemaju najmanje 51 poen ceo ispit polažu usmeno  Studenti koji su položili ispit preko kolokvijuma moraju upisati ocenu u januarskom ispitnom roku

6 Literatura: Osnovna: Kadrovski menadžment – Prof. dr Ranko Orlić Dodatna: 1.Human resource management : strategies for managing a diverse and global workforce - CARRELL. Michael R. 2.Human resource management - LLOYD. Byars L. 3.The STRATEGIC managing of human resources - edited by John Leopold, Lynette Harris & Tony Watson 4.Osnovi menadžmenta ljudskih resursa - DESSLER. Gary 5.Menadžment ljudskih resursa - TORRINGTON. Derek

7 Konsultacije: Kabinet 012 (dok traju radovi 026): jeca@fon.rs Sreda 13:00 – 14:00

8 Teme za seminarski/istraživački rad Zadatak za Vežbe 5: Grupa 1 sprovodi analizu posla i radnih zadataka i definiše opis posla za konkretno radno mesto Na osnovu opisa posla koji napiše Grupa 1, Grupa 2 sastavlja specifikaciju posla za konkretno radno mesto Zadatak za Vežbe 6: Grupa 3 sastavlja konkurs za posao na osnovu opisa i specifikacije posla koje su pripremile Grupe 1 i 2 Zadatak za Vežbe 7: Članovi Grupe 4 daju uputstva za pisanje rezimea i motivacionog pisma, i pripremaju svoj CV i motivaciono pismo (na osnovu ličnih kvalifikacija) Zadatak za Vežbe 8: Role play Grupa 5 (komisija) priprema pitanja za intervju i kriterijume na osnovu kojih će izabrati najboljeg kandidata za posao Grupa 6 priprema kandidate za intervju (dobrog i lošeg kandidata)

9 Teme za seminarski/istraživački rad Zadatak za Vežbe 2: Komunikacija u organizaciji, stilovi vodjstva Zadatak za Vežbe 3: Mobbing Zadatak za Vežbe 4: Stres na radnom mestu Zadatak za Vežbe 9: Planiranje karijere, Trening u kompaniji po izboru Zadatak za Vežbe 11: Zadovoljstvo poslom Zadatak za Vežbe 12: Nagrađivanje zaposlenih Zadatak za Vežbe 13: Upotreba HRIS-a na primeru kompanije, Sindikati

10 Seminarski/istraživački rad  10% ukupne ocene  Forma rada: prezentacija na vežbama u trajanju od max 15 minuta  Na prezentaciji svi članovi grupe moraju biti prisutni, ali ne moraju svi učestvovati u izlaganju  Grupe se sastoje od 5 članova  Prijava za seminarski/istraživački rad najkasnije do 19. oktobra

11 POJAM KADROVI LJUDSKI RESURSI LJUDSKI KAPITAL LJUDSKI POTENCIJALI

12 ORGANIZACIONA STRUKTURA HRM

13 HRM POSLOVI –.............

14 KADROVSKE AKTIVNOSTI 1.Analiza poslova i radnih zadataka 2.Pribavljanje kadrova 3.Obrazovanje i razvoj kadrova 4.Vrednovanje 5.Nadoknada 6.Održavanje 7.Radni odnosi

15 ... Osnovni HRM ciljevi

16 ULOGE CILJEVI Linijski menadžeri Konsultanti i savetnici Spoljni saradnici Specijalisti ljudskih resursa Generalisti ljudskih resursa Zaposleni Rad Menadžment promena Administrativni HRMHRM

17 HRM nekad i sad Vredno ću raditi i verno se odnositi prema svom poslodavcu. Zauzvrat očekujem da me zadrži kao radnika, pod uslovom da ne radim protiv interesa organizacije. Takođe, očekujem da mi se pruži mogućnost za napredovanje ukoliko to okolnosti dozvole. Trudiću se u svom poslu i biću kreativan. Zauzvrat očekujem platu koja odgovara mom doprinosu, kao i tržišnoj vrednosti. Iako naš odnos može biti kratkoročan, ostaću u organizaciji dokle god mi se budu ukazivale mogućnosti za usavršavanje koje mi je potrebno za napredak u karijeri.

18 puno radno vreme stalno zaposlenje radnici lojalni kompaniji Standardne forme zaposlenja vs. Nestandardne forme zaposlenja nepuno radno vreme privremeno zaposleni zaposleni na određeno vreme spoljni saradnici honorarno zaposleni HRM nekad i sad

19 SAVREMENI HR MENADŽER Razvoj sposobnosti, kompetencija i kapaciteta KONSULTANTI I STRUČNJACI Administracija, plaćanja, selekcija SPOLJNI SARADNICI Savetovanja KONSULTANTI

20 HR AGENCIJE

21 P I T A NJ A


Download ppt "MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA VEŽBE 1 JELENA ANĐELKOVIĆ LABROVIĆ."

Similar presentations


Ads by Google