Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ALGUPÄRASTE STANDARDITE SEERIA EVS 901 8.04.2009 Peeter Vahter AS TEEDE TEHNOKESKUS NB 1403, EVS/TK-31 Tel 50 22704

Similar presentations


Presentation on theme: "ALGUPÄRASTE STANDARDITE SEERIA EVS 901 8.04.2009 Peeter Vahter AS TEEDE TEHNOKESKUS NB 1403, EVS/TK-31 Tel 50 22704"— Presentation transcript:

1 ALGUPÄRASTE STANDARDITE SEERIA EVS 901 8.04.2009 Peeter Vahter AS TEEDE TEHNOKESKUS NB 1403, EVS/TK-31 Tel 50 22704 peeter.vahter@tehnokeskus.ee www.teed.ee

2 Maanteeamet

3 Peeter Vahter 901-1 Asfaltsegude täitematerjalid Allar Kauge Ott Talvik Veljo Haube 901-2 Bituumensideained Maano Koppel Heikki Tõugu Mart Arusoo 901-3 Asfaltsegud Vello Mespak Silver Siht Sven Pihel Tarvi Kliimask 901-1…3 Janek Hendrikson Enno Needrit Riina Uustalu

4 TegevusPeriood Algmaterjali läbitöötamine:  Euroopa lähtematerjalide tootestandardid  Euroopa asfaltsegude tootestandardid  naabermaade analoogsed rakendusdokumendid  AL ST 1-02  MA juhendid  asjakohased uurimistööd veebruar-november Standardite tehniliste osade koostamine:  nõuded täitematerjalidele  nõuded sideainetele  nõuded lisanditele  segude nõuded  segukaardid  tüübikatsed  tootmisohje Standardite koostamine Toimetamine ja vormistamine EVS avalik arvamusküsitlusdetsember-jaanuar 2009 Parandamine ja täiendamine, toimetamine ja lõplik vormistamine veebruar-aprill 2009 Algupäraste standardite EVS 901-1..3 avaldamine

5 EVS 901-x:2009 Tee-ehitus Osa 1: Asfaltsegude täitematerjalid – EVS-EN 13043 Asfaltsegude ning teede, lennuväljade ja muude liiklusalade pindamiskihtide täitematerjalid Osa 2: Bituumensideained – EVS-EN 12591 Bituumen ja bituumensideained. Teebituumenite spetsifikatsioonid – EVS-EN 14023 Bituumen ja bituumensideained. Polümeermodifitseeritud bituumenite määratlemise alused – EVS-EN 13808 Bituumen ja bituumensideained. Katioonsete bituumenemulsioonide määratlemise alused – AL ST 2-05 Tee-ehituse põlevkivibituumenid Osa 3: Asfaltsegud – EVS-EN 13108-1…21 Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid – AL ST 1-02 Asfaldinormid. Mustsegud – Lisandid

6 LÄHTEMATERJALID EVS-EN 13043 Asfaltsegude täitematerjalid (ek) EVS-EN 13055-2 Kergtäitematerjalid asfaltsegudele EVS-EN 12591 Teebituumenid EVS-EN 14023 Polümeermodifitseeritud bituumenid (ek) EVS-EN 13924 Kõvad teebituumenid EVS-EN 13808 Katioonsed bituumenemulsioonid (ek) AL ST 2-05 Põlevkivibituumenid EVS-EN 13108-8 Korduvkasutatav asfalt (ek)

7 EVS-EN 13108-x + AL ST 1-02 Asfaltsegud + mustsegud 1 asfaltbetoon 2 väga õhukeste kihtide a/b 3 pehme asfalt 4 kuumpinnatud asfalt 5 killustikmastiksasfalt 6 valuasfalt 7 dreenasfalt mustsegu 8 korduvkasutatav asfalt 20 tüübikatsed 21 tootmisohje

8 EVS-EN 12697-x Asfaltsegud. Katsemeetodid 1: Soluble binder content (sideaine sisaldus) 2: Determination of particle size distribution (terakoostis) 3: Bitumen recovery: Rotary evaporator 4: Bitumen recovery: Fractionating column 5: Determination of the maximum density 6: Determination of bulk density of bituminous specimens 7: Determination of bulk density of bituminous specimens by gamma rays 8: Determination of void characteristics of bituminous specimens 9: Determination of the reference density 10: Compactability 11: Determination of the affinity between aggregate and bitumen (nake) 12: Determination of the water sensitivity of bituminous specimens (veepüsivus) 13: Temperature measurement 14: Water content 15: Determination of the segregation sensitivity (fraktsioneerumisohu määramine) 16: Abrasion by studded tyres (kulumine naastrehvide toimel) 17: Particle loss of porous asphalt specimen (poorse asfaldi osakeste kadu) 18: Binder drainage (bituumeni väljanõrgumine) 19: Permeability of specimen (veeäbilaskvus)

9 20: Indentation using cube or Marshall specimens 21: Indentation using plate specimens 22: Wheel tracking (rattaroopa katse) 23: Determination of the indirect tensile strength of bituminous specimens 24: Resistance to fatigue (väsimuskindlus) 25: Cyclic compression test (tsüklilise surve katse) 26: Stiffness (jäikus) 27: Sampling 28: Preparation of samples for determining binder content, water content and grading 29: Determination of the dimensions of a bituminous specimen 30: Specimen preparation by impact compactor 31: Specimen preparation by gyratory compactor 32: Laboratory compaction of bituminous mixtures by vibratory compactor 33: Specimen prepared by roller compactor 34: Marshall test 35: Laboratory mixing 36: Determination of the thickness of a bituminous pavement 37: Hot sand test for the adhesivity of binder on precoated chippings for HRA 38: Common equipment and calibration 39: Binder content by ignition 40: In situ drainability 41: Resistance to de-icing fluids (vastupanu jäitevastasele reagendile) 42: Amount of coarse foreign matter in reclaimed asphalt 43: Resistance to fuel (vastupanu kütusele)

10 TÄNAN TÄHELEPANU EEST! Peeter Vahter AS TEEDE TEHNOKESKUS Tel 50 22704 peeter.vahter@tehnokeskus.ee www.teed.ee


Download ppt "ALGUPÄRASTE STANDARDITE SEERIA EVS 901 8.04.2009 Peeter Vahter AS TEEDE TEHNOKESKUS NB 1403, EVS/TK-31 Tel 50 22704"

Similar presentations


Ads by Google