Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ALGUPÄRASTE STANDARDITE SEERIA EVS 901 8.04.2009 Peeter Vahter AS TEEDE TEHNOKESKUS NB 1403, EVS/TK-31 Tel 50 22704

Similar presentations


Presentation on theme: "ALGUPÄRASTE STANDARDITE SEERIA EVS 901 8.04.2009 Peeter Vahter AS TEEDE TEHNOKESKUS NB 1403, EVS/TK-31 Tel 50 22704"— Presentation transcript:

1 ALGUPÄRASTE STANDARDITE SEERIA EVS Peeter Vahter AS TEEDE TEHNOKESKUS NB 1403, EVS/TK-31 Tel

2 Maanteeamet

3 Peeter Vahter Asfaltsegude täitematerjalid Allar Kauge Ott Talvik Veljo Haube Bituumensideained Maano Koppel Heikki Tõugu Mart Arusoo Asfaltsegud Vello Mespak Silver Siht Sven Pihel Tarvi Kliimask 901-1…3 Janek Hendrikson Enno Needrit Riina Uustalu

4 TegevusPeriood Algmaterjali läbitöötamine:  Euroopa lähtematerjalide tootestandardid  Euroopa asfaltsegude tootestandardid  naabermaade analoogsed rakendusdokumendid  AL ST 1-02  MA juhendid  asjakohased uurimistööd veebruar-november Standardite tehniliste osade koostamine:  nõuded täitematerjalidele  nõuded sideainetele  nõuded lisanditele  segude nõuded  segukaardid  tüübikatsed  tootmisohje Standardite koostamine Toimetamine ja vormistamine EVS avalik arvamusküsitlusdetsember-jaanuar 2009 Parandamine ja täiendamine, toimetamine ja lõplik vormistamine veebruar-aprill 2009 Algupäraste standardite EVS avaldamine

5 EVS 901-x:2009 Tee-ehitus Osa 1: Asfaltsegude täitematerjalid – EVS-EN Asfaltsegude ning teede, lennuväljade ja muude liiklusalade pindamiskihtide täitematerjalid Osa 2: Bituumensideained – EVS-EN Bituumen ja bituumensideained. Teebituumenite spetsifikatsioonid – EVS-EN Bituumen ja bituumensideained. Polümeermodifitseeritud bituumenite määratlemise alused – EVS-EN Bituumen ja bituumensideained. Katioonsete bituumenemulsioonide määratlemise alused – AL ST 2-05 Tee-ehituse põlevkivibituumenid Osa 3: Asfaltsegud – EVS-EN …21 Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid – AL ST 1-02 Asfaldinormid. Mustsegud – Lisandid

6 LÄHTEMATERJALID EVS-EN Asfaltsegude täitematerjalid (ek) EVS-EN Kergtäitematerjalid asfaltsegudele EVS-EN Teebituumenid EVS-EN Polümeermodifitseeritud bituumenid (ek) EVS-EN Kõvad teebituumenid EVS-EN Katioonsed bituumenemulsioonid (ek) AL ST 2-05 Põlevkivibituumenid EVS-EN Korduvkasutatav asfalt (ek)

7 EVS-EN x + AL ST 1-02 Asfaltsegud + mustsegud 1 asfaltbetoon 2 väga õhukeste kihtide a/b 3 pehme asfalt 4 kuumpinnatud asfalt 5 killustikmastiksasfalt 6 valuasfalt 7 dreenasfalt mustsegu 8 korduvkasutatav asfalt 20 tüübikatsed 21 tootmisohje

8 EVS-EN x Asfaltsegud. Katsemeetodid 1: Soluble binder content (sideaine sisaldus) 2: Determination of particle size distribution (terakoostis) 3: Bitumen recovery: Rotary evaporator 4: Bitumen recovery: Fractionating column 5: Determination of the maximum density 6: Determination of bulk density of bituminous specimens 7: Determination of bulk density of bituminous specimens by gamma rays 8: Determination of void characteristics of bituminous specimens 9: Determination of the reference density 10: Compactability 11: Determination of the affinity between aggregate and bitumen (nake) 12: Determination of the water sensitivity of bituminous specimens (veepüsivus) 13: Temperature measurement 14: Water content 15: Determination of the segregation sensitivity (fraktsioneerumisohu määramine) 16: Abrasion by studded tyres (kulumine naastrehvide toimel) 17: Particle loss of porous asphalt specimen (poorse asfaldi osakeste kadu) 18: Binder drainage (bituumeni väljanõrgumine) 19: Permeability of specimen (veeäbilaskvus)

9 20: Indentation using cube or Marshall specimens 21: Indentation using plate specimens 22: Wheel tracking (rattaroopa katse) 23: Determination of the indirect tensile strength of bituminous specimens 24: Resistance to fatigue (väsimuskindlus) 25: Cyclic compression test (tsüklilise surve katse) 26: Stiffness (jäikus) 27: Sampling 28: Preparation of samples for determining binder content, water content and grading 29: Determination of the dimensions of a bituminous specimen 30: Specimen preparation by impact compactor 31: Specimen preparation by gyratory compactor 32: Laboratory compaction of bituminous mixtures by vibratory compactor 33: Specimen prepared by roller compactor 34: Marshall test 35: Laboratory mixing 36: Determination of the thickness of a bituminous pavement 37: Hot sand test for the adhesivity of binder on precoated chippings for HRA 38: Common equipment and calibration 39: Binder content by ignition 40: In situ drainability 41: Resistance to de-icing fluids (vastupanu jäitevastasele reagendile) 42: Amount of coarse foreign matter in reclaimed asphalt 43: Resistance to fuel (vastupanu kütusele)

10 TÄNAN TÄHELEPANU EEST! Peeter Vahter AS TEEDE TEHNOKESKUS Tel


Download ppt "ALGUPÄRASTE STANDARDITE SEERIA EVS 901 8.04.2009 Peeter Vahter AS TEEDE TEHNOKESKUS NB 1403, EVS/TK-31 Tel 50 22704"

Similar presentations


Ads by Google