Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Luistersessie 40 jaar van Loof die Here! Verskeie kunstenaars.

Similar presentations


Presentation on theme: "Luistersessie 40 jaar van Loof die Here! Verskeie kunstenaars."— Presentation transcript:

1 Luistersessie 40 jaar van Loof die Here! Verskeie kunstenaars

2 Met woord en akkoord Geloof en vertroue Lied 492:1 & 2 Lied 505:1 en 4 Lied 518 Aanbidding Lied 159:1 & 3 Lied 163 Dankie aan Johann Nefdt en Michael Maas

3 ‘n Gebed vir 2013 Vader, in hierdie jaar wil ek naby aan U bly, wil ek U dien, U liefhê met alles wat ek het. Ek is maar net ‘n mens, Here. Wat ek wil en wat ek uiteindelik doen, klop nie altyd nie. Tog vertrou ek U, nie net met my tyd in dié jaar nie, maar ook met my lewe. Gee my insig om die tyd uit te koop en te lewe soos dit ‘n gelowige mens betaam. Dit bid ek deur die Gees en omdat ek in Jesus glo. Amen. Gebed van Ferdinand Deist

4 Sondag, 20 Januarie 2013 Votum Seëngroet Loflied:184:1-4 ‘n Tyd vir kom en ‘n tyd vir gaan.... Amanda Krüger Lied 268

5 Sondag, 20 Januarie 2013 Wydingslied: 253:1 & 2 Gebed Skriflesing: Matt 6:25-34 Scripture reading from the NIV Dankie aan Kim Malan

6 25 “Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink; or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? 26 Look at the birds of the air; they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? 27 Can any one of you by worrying add a single hour to your life?

7 28 “And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. 29 Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. 30 If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you—you of little faith? 31 So do not worry, saying, ‘What shall we eat?’ or ‘What shall we drink?’ or ‘What shall we wear?’

8 32 For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. 33 But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. 34 Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.

9 Ons is soos roeiers, wat een kant toe roei, maar anderkant toe kyk..... Stryd tussen Oxford & Cambridge Ongemaklik: Kyk anderkant toe..... Jak 4:13 Job 1:13-19 Ons is ook maar met ons rugkant na die nuwe jaar.....

10 Ons is soos roeiers, wat een kant toe roei, maar anderkant toe kyk..... Maar daar is gelukkig ook nog iemand anders op die boot ‘n Pasaangeër-stuurman Dis om die stuurman te vertrou Mat 6 praat van: moet jou nie bekommer nie Wat weet jy van 2013 en wat weet God

11 Ons is soos roeiers, wat een kant toe roei, maar anderkant toe kyk..... Mat 6:33 is belangrik Beywer en soek allereers..... God se Koninkryk God se Wil Roei.....

12 “Lord, Listen To Your Children Praying” Woorde en musiek deur Ken Medema Singkronies Kamerkoor olv Paul Ferreira

13 Lord, listen to Your children praying, Lord, send Your spirit in this place; Lord, listen to Your children praying, Send us love, send us pow'r, send us grace! Something's gonna happen Like the world has never known When the people of the Lord Get down to pray. A door's gonna swing open, And the walls come atumblin' down, When the people of the Lord Get down to pray.

14 You're gonna know it When the Lord stretches out His hand, When the people of the Lord Get down to pray. There's gonna be a brand new song Of vict'ry in this land, When the people of the Lord Get down to pray. Lord, listen to Your children praying, Lord, send Your spirit in this place; Lord, listen to Your children praying, Send us love, send us pow'r, send us grace!

15 Ons is soos roeiers, wat een kant toe roei, maar anderkant toe kyk..... Kom ons raak stil.... Skuldbelydenis: 235:1 & 2 Genadeverkondiging Voorbidding Offergawes Gebed

16 Ons is soos roeiers, wat een kant toe roei, maar anderkant toe kyk..... Slotlied: 509:1-4 Seën

17 Ons is soos roeiers, wat een kant toe roei, maar anderkant toe kyk..... “Life is....like watermen, that row one way and look another” Robert Burton (1577-1640)


Download ppt "Luistersessie 40 jaar van Loof die Here! Verskeie kunstenaars."

Similar presentations


Ads by Google