Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Tvorivé písanie Anglický jazyk Mgr. Jana Nováková.

Similar presentations


Presentation on theme: "Tvorivé písanie Anglický jazyk Mgr. Jana Nováková."— Presentation transcript:

1 Tvorivé písanie Anglický jazyk Mgr. Jana Nováková

2 Tvorivé písanie podľa predlohy Tvorivé písanie zahŕňa rôzne aktivity.V tejto prezen- tácii sú to veršíky o „slávnych“ ľuďoch, ktoré žiaci napísali a ilustrovali na hodinách anglického jazyka podľa básne Benjamin od Rosemary Garland. Benjamin Benjamin has a crayon. Benjamin has a pen Benjamin is drawing Funny little men.

3 A takto vyzerá predloha, ktorú stačí doplniť podľa vlastnej fantázie. Skúste to aj Vy. Name Name has concrete noun. Name present continuous noun phrase.

4 JUSTIN Justin has a glue. Justin has a poster. Justin is sticking a picture of monster. Š. Cingeľová 9.b

5 JESSICA Jessica has a basket. Jessica has a broom. Jessica is trying to tidy up her room. M. Stupárová 9.b

6 NORA Nora has a canvas. Nora has a brush, Nora is painting people in a crush. Ž. Štofanová 9.b

7 DAVID David has a wardrobe David has a shirt. David is buying lovely yellow skirt. P. Simčák 9.b

8 PARIS Paris has a car. Paris has money. Paris is thinking she's sweet like honey. G. Hajducsek 9.b

9 BRITNEY Britney has a house. Britney has a bed. Britney is singing and we feel bad. N. Šipošová

10 THOMAS Thomas has a duck. Thomas has a dog. Thomas is looking for his favourite song. Nguyen Thi Nhanh

11 ANASTACIA Anastacia has a pot. Anastacia has a spoon Anastacia is cooking and watching the Moon. K. Šofranková

12 DAVID David has new hairstyle. David has football. David's going to USA to kick his first goal. A. Tóth


Download ppt "Tvorivé písanie Anglický jazyk Mgr. Jana Nováková."

Similar presentations


Ads by Google