Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Tehnička kultura 1 3. TEHNIČKO CRTANJE 3.3. PRAVOKUTNO PROJICIRANJE.

Similar presentations


Presentation on theme: "Tehnička kultura 1 3. TEHNIČKO CRTANJE 3.3. PRAVOKUTNO PROJICIRANJE."— Presentation transcript:

1 Tehnička kultura 1 3. TEHNIČKO CRTANJE 3.3. PRAVOKUTNO PROJICIRANJE

2 Tehnička kultura PRAVOKUTNO PROJICIRANJE Xy z pogled sprijeda pogled odozgo pogled s lijeva Nacrt – projiciranje okomitih zraka svjetlosti na prednju plohu tijela Tlocrt - projiciranje okomitih zraka svjetlosti na ravninu tla Bokocrt - projiciranje zraka svjetlosti na bočnu plohu tijela

3 Tehnička kultura 1 Prikaz postupka crtanja pravokutne projekcije Prikaz tehničkog crteža pravokutne projekcije 3.3. PRAVOKUTNO PROJICIRANJE

4 Tehnička kultura 1 PRAVOKUTNO PROJICIRANJE Nacrt – projekcija koja nastaje projiciranjem okomitih zraka svjetlosti na prednju plohu tijela. Tlocrt – projekcija koja nastaje projiciranjem okomitih zraka svjetlosti na ravninu tla. Bokocrt – nastaje projiciranjem zraka svjetlosti na bočnu plohu tijela.

5 Tehnička kultura 1 PROVJERITE ŠTO STE NAUČILI

6 Tehnička kultura 1 PROVJERITE ŠTO STE NAUČILI

7 Tehnička kultura 1 ZADATAK: Crteži prikazuju razna geometrijska tijela u pravokutnoj projekciji. Pažljivo promotrite crteže i upišite naziv geometrijskog tijela. KOCKA KVADAR PIRAMIDA ZADATAK: Pažljivo promotrite nacrtane projekcije geometrijskih tijela. Nacrtajte one koje nedostaju. PROVJERITE ŠTO STE NAUČILI

8 Tehnička kultura 1 ZADATAK: Prema prostornom crtežu složenih geometrijskih tijela i zadanom pogledu nacrtajte njihove projekcije koje nedostaju. PROVJERITE ŠTO STE NAUČILI

9 Tehnička kultura 1 ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE


Download ppt "Tehnička kultura 1 3. TEHNIČKO CRTANJE 3.3. PRAVOKUTNO PROJICIRANJE."

Similar presentations


Ads by Google