Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

3.3. PRAVOKUTNO PROJICIRANJE

Similar presentations


Presentation on theme: "3.3. PRAVOKUTNO PROJICIRANJE"— Presentation transcript:

1 3.3. PRAVOKUTNO PROJICIRANJE
3. TEHNIČKO CRTANJE 3.3. PRAVOKUTNO PROJICIRANJE

2 3.3. PRAVOKUTNO PROJICIRANJE
z Nacrt – projiciranje okomitih zraka svjetlosti na prednju plohu tijela pogled s lijeva Tlocrt - projiciranje okomitih zraka svjetlosti na ravninu tla pogled sprijeda pogled odozgo X y Bokocrt - projiciranje zraka svjetlosti na bočnu plohu tijela

3 3.3. PRAVOKUTNO PROJICIRANJE
Prikaz postupka crtanja pravokutne projekcije Prikaz tehničkog crteža pravokutne projekcije

4 PRAVOKUTNO PROJICIRANJE
Nacrt – projekcija koja nastaje projiciranjem okomitih zraka svjetlosti na prednju plohu tijela. Tlocrt – projekcija koja nastaje projiciranjem okomitih zraka svjetlosti na ravninu tla. Bokocrt – nastaje projiciranjem zraka svjetlosti na bočnu plohu tijela.

5 PROVJERITE ŠTO STE NAUČILI

6 PROVJERITE ŠTO STE NAUČILI

7 PROVJERITE ŠTO STE NAUČILI
ZADATAK: Pažljivo promotrite nacrtane projekcije geometrijskih tijela. Nacrtajte one koje nedostaju. ZADATAK: Crteži prikazuju razna geometrijska tijela u pravokutnoj projekciji. Pažljivo promotrite crteže i upišite naziv geometrijskog tijela. KOCKA KVADAR PIRAMIDA

8 PROVJERITE ŠTO STE NAUČILI
ZADATAK: Prema prostornom crtežu složenih geometrijskih tijela i zadanom pogledu nacrtajte njihove projekcije koje nedostaju.

9 ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE


Download ppt "3.3. PRAVOKUTNO PROJICIRANJE"

Similar presentations


Ads by Google