Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Analüüsi mudelid agentorienteeritud modelleerimises (IDK5151 2. kohtumine kaugõppijatele) Prof Kuldar Taveter, Tallinna Tehnikaülikool.

Similar presentations


Presentation on theme: "Analüüsi mudelid agentorienteeritud modelleerimises (IDK5151 2. kohtumine kaugõppijatele) Prof Kuldar Taveter, Tallinna Tehnikaülikool."— Presentation transcript:

1 Analüüsi mudelid agentorienteeritud modelleerimises (IDK5151 2. kohtumine kaugõppijatele) Prof Kuldar Taveter, Tallinna Tehnikaülikool

2 Kohtumise kava Moodle ja loengud Tagasiside ülesannete kohta REBEL

3 Moodle ja loengud

4 Tagasiside ülesannete kohta Võiks eristada eesmärke ja kvaliteedieesmärke (õppejõu viga ka  ) Kasumi teenimine kui kvaliteedieesmärk? Sotsiaalsed printsiibid (social policies) on kvaliteedieesmärgid, mis on seotud kahe või enama rolliga Valdkonnaolemid on sotsio-tehnilises süsteemis esitatavate teadmiste ühikud Roll peab olema piisavalt spetsiifiline selleks, et teda iseloomustada kohustustega (ja piirangutega) Ärge tooge analüüsimudelites veel sisse tehnoloogilisi lahendusi nagu robot, tarkvaraagent või infosüsteem

5 Donloading the REBEL tool Download REBEL RCP Version 1.1.0 from http://www.agentlab.unimelb.edu.au/rebel.html http://www.agentlab.unimelb.edu.au/rebel.html Extract the contents of the rebel_win32.win32.x86.zip file onto your H: drive or onto your laptop, for example, to the H:\REBEL directory

6 How to use REBEL (1) Go to the directory C:\REBEL\win32.win32.x86 Click on REBEL.exe Choose “New->Project” by left-click the arrowhead icon on the toolbar or by right-click inside of the “Navigator” window. Double-left-click “Roadmap”. Double-left-click “Roadmap Project”. Insert the project name. Push the “Finish” button. Right-click in the “Navigator window” on the project name chosen by you. Left-click in the “Navigator window” on the project name chosen by you. Left-click on “Add Roadmap Model File”. Insert the file name chosen by you with the extension “.re” (like XXX.re). Push the “Finish” button. Now in your “Navigator” window should appear the file name chosen by you with the extension “.re”. If not, double-left-click on your project name and it will appear. Right-click on the file name chosen by you with the extension “.re”. Left-click on the yellow rhomb on the toolbar.

7 How to use REBEL (2) Insert the goal name chosen by you and click the “OK” button. You will see in the “Model Outline” window the yellow rhomb icon. Double-left-click on this yellow rhomb icon. Left-click on “Pallette” on the right of the drawing window. Draw your goal model diagram by selecting the icons for goals, quality goals, edges, and arrow edges. Left-click on the icon you need, drag it inside the drawing window, left-click again and the icon will appear inside the window. The quality goals can be linked to goals only by edges and the subgoals can be linked to parent goals only by arrow edges. After you have finished the drawing of your model diagram, left-click on the second from the left icon on the toolbar to save your model diagram as an image. Choose the file name for your diagram and push the “Save” button. On the desktop you will see an icon with the file name chosen for your diagram. Double-left-click on the icon and you will see the picture of your diagram. Select the icon for the printer from the bottom of the window and left-click on it. Follow the steps to print your diagram.

8 Smart Bath Can’t wait for the bath to fill up?Don’t have a butler handy to do it for you? Smart Hydro is the world’s first automated bathing system. Simply send your desired bath settings to the Smart Hydro tub via your mobile phone, internet or Pocket PC and it will be ready for you to soak in when you get home. Settings include water temperature and level, bath essence or foam, and a variety of hydro-massage programs. The smart tub can also be programmed to call you on your mobile phone when your bath is ready. Not yet available in Australia Sunday Age, August 2005

9 Create a goal model for the Smart Bath


Download ppt "Analüüsi mudelid agentorienteeritud modelleerimises (IDK5151 2. kohtumine kaugõppijatele) Prof Kuldar Taveter, Tallinna Tehnikaülikool."

Similar presentations


Ads by Google