Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

工業工程與管理學系 0113337 黃昱庭 0113365 陳愛麗 0113365 陳愛麗. 1.ABORT 2.ARMOR 3.AIN’T 4.AIM 5.ANT 6. ARM 7. ART 8. AIT 9. AIR 10. AT.

Similar presentations


Presentation on theme: "工業工程與管理學系 0113337 黃昱庭 0113365 陳愛麗 0113365 陳愛麗. 1.ABORT 2.ARMOR 3.AIN’T 4.AIM 5.ANT 6. ARM 7. ART 8. AIT 9. AIR 10. AT."— Presentation transcript:

1 工業工程與管理學系 0113337 黃昱庭 0113365 陳愛麗 0113365 陳愛麗

2 1.ABORT 2.ARMOR 3.AIN’T 4.AIM 5.ANT 6. ARM 7. ART 8. AIT 9. AIR 10. AT

3 11. BRAIN 12. BARN 13. BAIT 14. BRIM 15. BOAT 16. BOAST 17. BRAT 18. BOAR 19. BAN 20. BRA 21. BIN 22. BIT 23. BORN 24. BAT 25. BAR

4 26. INTRO 27. IRON 28. INTO 29. ION 30. ITS 31. IN 32. IS 33. IT 34. NITRO 35. NORM 36. NOT 37. NAB 38. NIB 39. NOB 40. NOR

5 41.MINOR 42.MORTAR 43.MOIST 44.MAIN 45.MARS 46.MART 47.MOAN 48.MOAT 49.MINT 50.MAST 51.MORN 52.MOST 53.MAN 54.MAR 55.MOT 56.MOB 57.MIST 58.MAT

6 59.OBTAIN 60.ORBIT 61.OAT 62.ON 63.OR 64.RAINSTORM 65.ROAST 66.ROAR 67.RATIO 68.RATION 69.ROMAN 70.RAIN 71.RIB 72.ROB 73.ROAN 74.ROT 75.RAN 76.RAT

7 77.STORM 78.STAIN 79.SAINT 80.SATIN 81.STRAIN 82.SOAR 83.STAR 84.SORT 85.SNOB 86.SNOT 87.STAB 88.SAT 89.SIN 90.SIR 91.SIT 92.SOB 93.SON

8 94.TRAIN 95.TRANS 96.TRIM 97.TOMB 98.TORSI 99.TSAR 100.TARO 101.TORN 102.TOMS 103.TAM 104.TRIO 105.TAB 106.TAN 107.TIN


Download ppt "工業工程與管理學系 0113337 黃昱庭 0113365 陳愛麗 0113365 陳愛麗. 1.ABORT 2.ARMOR 3.AIN’T 4.AIM 5.ANT 6. ARM 7. ART 8. AIT 9. AIR 10. AT."

Similar presentations


Ads by Google