Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Қуёш ва унинг системаси. Қуёш 304 Анг. да олинган фотосурати.

Similar presentations


Presentation on theme: "Қуёш ва унинг системаси. Қуёш 304 Анг. да олинган фотосурати."— Presentation transcript:

1 Қуёш ва унинг системаси

2 Қуёш 304 Анг. да олинган фотосурати

3 Қуёш Массаси Ер массасидан катталиги 333000 марта катта Хамма сайёралардан 750 марта катта Диаметри (d) 1400 000 км Ёруғлик энергияси 1м 2 сиртга 1,36 кВт Эффектив температураси 6000 К Ер оладиган таъсир энергияси 1/2000 000 000 Таркиби гелий аралашган водород 10% Оғир элементлар 1-2% Ўртача зичлиги 1400 кг/м 3

4 Қуёш марказида газ зичлиги (қўрғошин зичлигидан 13 марта катта) 1,5*10 5 кг/м 3 Марказида босим тахминан 2*10 18 Па Марказида харорат 15000 000К Фотосферада харорат 4000 К Хромосферадан юқорида харорат (Қуёш тожида) 10 6 -2*10 6 К Доғларда майдон индукцияси 0,4-0,5 Тл Доғларда харорат 3700 К Ўз ўқи атрофида айланиш даври 25-30 сутка Фотосфера қатламида зичлик 10 -3 -10 -4 кг/м 3

5 Қуёш тузилишининг схемаси

6 Грануляция ва доғли фотосфера

7 Ердан туриб кузатилганда сайёранинг проекцияси осмонда сиртмоқ чизади

8 Тўққиста катта сайёра Қуёш атрофида деярли бир текисликда эллипслар бўйлаб айланади: Тўққиста катта сайёра Қуёш атрофида деярли бир текисликда эллипслар бўйлаб айланади: 1. Меркурий 1. Меркурий 2. Венера 2. Венера 3. Ер 3. Ер 4. Марс 4. Марс 5.Юпитер 5.Юпитер 6. Сатурн 6. Сатурн 7. Уран 7. Уран 8. Нептун 8. Нептун 9. Плутон 9. Плутон

9 Меркурий Ўртача Қуёшдан узоқлиги 0,387 а.б. Сидерик айланиш даври 88,0 сут. Синодик Синодик айланиш даври 115,0 сут. Орбитанинг эклиптикага оғмалиги 7 0 01’ Ўз ўқиатрофида айланиш даври 58.8 cen Экваториал радиуси 2439 км Массаси 3,28*10 26 г Ўртача зичлиги 5,4 г/см 3 Экваторда эркин тушиш тезлиги 370 см/с 2 ртача эффективлиги Хароратининг қ ртача эффективлиги 440 К Сиртида харорати 750(100) К Йўлдоши Йқғ

10 Меркурий Меркурий « Уторуд» юзаси «Маринер -10» дан туриб олинган расм « Уторуд» юзаси «Маринер -10» дан туриб олинган расм

11 Меркурий сиртидаги кратерлар 68-р

12 Венера Ўртача Қуёшдан узоқлиги 0,723 а.б. Сидерик айланиш даври 224,7сут. Синодик Синодик айланиш даври 583,9 сут. Орбитанинг эклиптикага оғмалиги 3 0 24’ Ўз ўқи атрофида айланиш даври 23 h 56 m 4.1 s Экваториал радиуси 6051 км Массаси 4,88*10 27 г Ўртача зичлиги 5,2 г/см 3 Экваторда эркин тушиш тезлиги 887 см/с 2 ртача эффективлиги Хароратининг ў ртача эффективлиги 231 К Сиртида харорати 736(100) К Йўлдоши Йқғ

13

14 Ер Ўртача Қуёшдан узоқлиги 1,000 а.б. Сидерик айланиш даври 365,3 сут. Синодик Синодик айланиш даври Орбитанинг эклиптикага оғмалиги Экваториал радиуси 6378 км Массаси 5,98*10 27 г Ўртача зичлиги 5,5 г/см 3 Экваторда эркин тушиш тезлиги 981 см/с 2 Ўз ўқи атрофида айланиш даври 23 h 56 m 4.1 s ртача эффективлиги Хароратининг ў ртача эффективлиги 249 К Сиртида харорати 288 К Йўлдоши 1та

15

16 Марс Ўртача Қуёшдан узоқлиги 1,524 а.б. Сидерик айланиш даври 687,0сут. Синодик Синодик айланиш даври 779,9 сут. Орбитанинг эклиптикага оғмалиги 1 0 51’ Экваториал радиуси 3393 км Массаси 6,40*10 28 г Ўртача зичлиги 3,9 г/см 3 Экваторда эркин тушиш тезлиги 371 см/с 2 Ўз ўқи атрофида айланиш даври 24 h 37 m 22, s ртача эффективлиги Хароратининг қ ртача эффективлиги 210 К Сиртида харорати  (147)К Йўлдоши 2 та

17

18 Марс Глобал Сурвеёр ёрдамида олинган Марс юзининг тасвири. Чап юқорида энг баланд Олимпия ғорлари, ўртада -катта Тарсис вулқоник соҳа.

19 ОЛИМП ТОҒЛАРИ

20 Юпитер Ўртача Қуёшдан узоқлиги 5,20 а.б. Сидерик айланиш даври 11,86 йил. Синодик Синодик айланиш даври 398,9 сут. Орбитанинг эклиптикага оғмалиги 1 0 18’ Экваториал радиуси 71400 км Массаси 1,90*10 30 г Ўртача зичлиги 1,3 г/см 3 Экваторда эркин тушиш тезлиги 2500 см/с 2 Ўз ўқи атрофида айланиш даври 9 h 50,5 m ртача эффективлиги Хароратининг ў ртача эффективлиги 134 К Сиртида харорати Йўлдоши 27 та

21

22

23 Юпитер йулдошлари Юпитер йулдошлари 80-расм

24 Сатурн Ўртача Қуёшдан узоқлиги 9,54 а.б. Сидерик айланиш даври 29,46 йил. Синодик Синодик айланиш даври 378,1 сут. Орбитанинг эклиптикага оғмалиги 2 0 29’ Экваториал радиуси 60400 км Массаси 5,68*10 29 г Ўртача зичлиги 0,7 г/см 3 Экваторда эркин тушиш тезлиги 1100 см/с 2 Ўз ўқи атрофида айланиш даври 10 h 14 m ртача эффективлиги Хароратининг ў ртача эффективлиги 97 К Сиртида харорати Йўлдоши 16 та

25 Вояджерда олинган сурати

26 Сатурн халқаси кўринишининг ўзгариб бориши

27 Уран Ўртача Қуёшдан узоқлиги 19,18 а.б. Сидерик айланиш даври 84,01 йил. Синодик Синодик айланиш даври 369,7 сут. Орбитанинг эклиптикага оғмалиги 0 0 46’ Экваториал радиуси 24300 км Массаси 8,70*10 28 г Ўртача зичлиги 1,6 г/см 3 Экваторда эркин тушиш тезлиги 950 см/с 2 Ўз ўқиқатрофида айланиш даври 10 h 49 m ртача эффективлиги Хароратининг ў ртача эффективлиги 54 (?) Сиртида харорати Йўлдоши 5 та

28

29 Нептун Ўртача Қуёшдан узоқлиги 30,07 а.б. Сидерик айланиш даври 164,8 йил. Синодик Синодик айланиш даври 367,5 сут. Орбитанинг эклиптикага оғмалиги 1 0 46’ Экваториал радиуси 25050 км Массаси 1,03*10 29 г Ўртача зичлиги 1,7 г/см 3 Экваторда эркин тушиш тезлиги 1150 см/с 2 Ўз ўқиқатрофида айланиш даври 15 h 40 m ртача эффективлиги Хароратининг ў ртача эффективлиги 56 (?) Сиртида харорати Йўлдоши 8 та

30

31 Плутон Ўртача Қуёшдан узоқлиги 39,44 а.б. Сидерик айланиш даври 247,7 йил. Синодик Синодик айланиш даври 366,7 сут. Орбитанинг эклиптикага оғмалиги 17 0 08’ Экваториал радиуси 1500 (?) км Массаси 1,0*10 25 г Ўртача зичлиги 0,0017 г/см 3 Экваторда эркин тушиш тезлиги 7,5 см/с 2 Ўз ўқиқатрофида айланиш даври 6 h 16 m ртача эффективлиги Хароратининг ў ртача эффективлиги 43 (?) Сиртида харорати Йўлдоши 1 та

32

33 Қуёш системасидаги кичик жисмлар

34 Астероидлар белбоғи 4.11.2.1 – rаsm.

35 Энг кичик астероидлардан бирининг катталиги МДУ биноси билан солиштирилган

36 Орбитасининг эксцентриситенти катта бўлган баъзи астероидларнинг орбиталари

37 Боллиднинг учиши

38 Галлей кометасининг ядроси

39 Қуёшга яқинлашган сари думи узайиб доимо Қуёшдан тескари томонга йўналган бўлади ЙқлдошиЙқлдоши

40 НИЗОМИЙ НОМИДАГИ ТДПУ «Ахборот технологиялари маркази» Бажарди: п.ф.н. Б.Дж. Саттарова Бажарди: п.ф.н. Б.Дж. Саттарова


Download ppt "Қуёш ва унинг системаси. Қуёш 304 Анг. да олинган фотосурати."

Similar presentations


Ads by Google