Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

(Sưu tầm) Chúc quý vị một mùa Lễ Tạ Ơn vui vẻ, đầm ấm bên gia đình và người thân. Đặc biệt quý bà con Kênh Thần Nông mến yêu …

Similar presentations


Presentation on theme: "(Sưu tầm) Chúc quý vị một mùa Lễ Tạ Ơn vui vẻ, đầm ấm bên gia đình và người thân. Đặc biệt quý bà con Kênh Thần Nông mến yêu …"— Presentation transcript:

1

2 (Sưu tầm) Chúc quý vị một mùa Lễ Tạ Ơn vui vẻ, đầm ấm bên gia đình và người thân. Đặc biệt quý bà con Kênh Thần Nông mến yêu …

3

4 Do you realise that the only time in our lives when we like to get old is when we're kids? If you're less than 10 years old, you're so excited about ageing that you think in fractions. Bạn có nhớ rằng, trong cuộc đời chỉ khi còn là trẻ con, chúng ta mới thích trở nên già? Khi chúng ta dưới 10 tuổi, chúng ta ao ước có thêm tuổi để chứng tỏ là chúng ta đã lớn.

5 “ How old are you?” -“I'm four and a half!”. You're never thirty-six and a half. You're four and a half, going on five! That's the key “Cháu mấy tuổi ?” -“Cháu bốn tuổi rưỡi !”. Bạn chẳng bao giờ nói rằng mình Ba mươi sáu tuổi rưỡi. Bốn Tuổi rưỡi, sắp lên Năm ! Vấn đề là ở chỗ ấy.

6 You get into your teens, now they can't hold you back. You jump to the next number, or even a few ahead. Bạn bước vào tuổi teen, bây giờ không ai có thể giữ bạn lại được, bạn sẽ bước sang một tuổi và một vài tuổi nữa cơ đấy.

7 - “How old are you ?” – “I'm gonna be 16!” - You could be 13, but hey, you're gonna be 16! And then the greatest day of your life... You become 21. Even the words sound like a ceremony. YOU BECOME 21... YESSSS!!! - “Em bao nhiêu tuổi ?” - “Em sắp sang tuổi mười sáu rồi !” - Em chỉ có thể mười ba thôi. Ồ nhưng mà em sắp mười sáu rồi còn gì ? Và rồi một ngày kia, ngày tuyệt vời của đời em... Em hai mươi mốt tuổi. Ôi ngôn từ mới xốn xang làm sao. ĐÚNG RỒi, EM ĐÃ 21 TUỔI !!!

8 But then you turn 40, 50... Oooohh, what happened there? Makes you sound like bad milk! He TURNED; we had to throw him out. There's no fun now, you're Just a sour-dumpling. What's wrong? What's changed? Nhưng rồi bạn sẽ 40, 50 … Ồ, điều gì sẽ xảy ra thế này? Nó đã thay đổi rồi, chúng ta phải vứt “nó” đi. Giờ thì chẳng có gì vui cả, bạn chỉ là một cốc sữa chua ! Cái gì không ổn vậy ? Cái gì thay đổi thế ?

9 You BECOME 21, you TURN 30, then you're PUSHING 40.... Whoa! Put on the brakes, it's all slipping away. Before you know it, you REACH 50 and your dreams are gone Bạn đã 21 rồi 30 rồi 40... Oa ! Phanh lại đi ! Mọi thứ đều trượt đi nhanh quá ! Trước lúc nhận ra điều đó thì bạn đã 50 rồi và giấc mơ của bạn đã đi qua !!!

10 But wait!!! You MAKE it to 60. You didn't think you would! Nhưng này chờ đã, chị đã sắp 60 rồi ! Anh đã 60 tuổi rồi. Không ngờ rằng đã thế rồi à!

11 So you BECOME 21, TURN 30, PUSH 40, REACH 50, 60 and MAKE it to 70. Thế là bạn đã qua 21, 30, 40, 50, 60 tuổi và rồi tới 70.

12 You've built up so much speed that you HIT 70. After that it's a day-by- day thing; you HIT Friday, May 08, 2015 ! Bạn đã già nhanh và đã tới tuổi 70. Rồi cứ ngày qua ngày, nay đã tới Friday, May 08, 2015 rồi ! Ta nhìn ta trong gương, ta thấy … phũ phàng !!!

13 You get into your 80's and every day is a complete cycle; you HIT lunch; you TURN 4:30; you REACH bedtime. And it doesn't end there Into the 90s, you start going backwards:… “I Was JUST 92.” ! Bạn đã 80 và mỗi ngày là một vòng xoay khép kín, bạn ăn trưa; rồi đến 4:30 chiều; Và đến giờ đi ngủ. Và điều này sẽ chưa kết thúc đâu, khi đến khi 90 Bạn sẽ bắt đầu lẩm cẩm: …“Bạn đã 92 rồi” !

14 Then a strange thing happens. If you make it over 100, you become a little kid again. “I'm 100 and a half !” May you all make it to a healthy 100 and a half !! Thế rồi một việc kỳ lạ xảy ra. Khi bạn vượt qua tuổi 100 bạn sẽ trở lại là một đứa trẻ con. “Tôi 100 tuổi ½ !” Lẽ nào lại có sức khỏe ở tuổi 100 ½ !!

15 HOW TO STAY YOUNG / Làm thế nào đ ể trẻ lâu? 1.Throw out nonessential numbers. This includes age, weight and height. Let the doctors worry about them. That is why you pay 'them‘ Hãy tạm quên các con số vô bổ ấy đi. Nó bao gồm cả tuổi tác cân nặng, chiều cao. Hãy để các bác sỹ quan tâm đến chúng. Đó là lý do khiến bạn phải ‘chi tiền’ đấy. 2. Keep only cheerful friends. The grouches pull you down. Hãy chỉ giữ lại những người bạn hoan hỉ. Sự cáu kỉnh sẽ đưa bạn xuống vực.

16 3. Keep learning. Learn more about the computer, crafts, gardening, whatever... Never let the brain idle. 'An idle mind is the devil's workshop.' And the devil's name is Alzheimer's. Không ngừng học tập Học về máy tính, học nghề, học làm vườn, học tất cả những gì có thể học... Đừng bao giờ để cho đầu óc lười biếng. Một bộ óc lười nhác sẽ là một cái tổ quỷ. Và nó tên là Alzheimer. 4. Enjoy the simple things. Hãy thích thú với những gì đơn giản nhất.

17 5. Laugh often, long and loud. Laugh until you gasp for breath. Hãy luôn cười, cười lâu và cười to. Cười tới nghẹt thở. 6. The tears happen. Endure, grieve, and move on… The only person, who is with us our entire life, is ourselves. Be ALIVE while you are alive. Buồn đau, lệ rơi, cam lòng và nhiều thứ nữa xảy ra... Người đương đầu với cuộc đời, chính là ta. Hãy sống thực khi ta đang còn tồn tại.

18 7. Surround yourself with what you love, whether it's family, pets, keepsakes, music, plants, hobbies, whatever. Your home is your refuge. Quanh bạn là những gì bạn yêu quý, đó là gia đình, các con vật yêu, các kỷ niệm, âm nhạc, cây cỏ, những niềm say mê và còn nhiều nữa. Ngôi nhà chính là nơi nương náu của bạn. 8.Cherish your health: If it is good, preserve it. If it is instable, improve it. If it is beyond what you can improve, get help. Hãy yêu quý sức khoẻ của bạn: Nếu nó tốt, hãy giữ gìn nó. Nếu nó không được khoẻ bạn cố gắng lên, hãy chăm chút nó hơn nữa.

19 9. Don't take guilt trips. Take a trip to the mall, even to the next county; to a foreign country but NOT to where the guilt is. Đừng bao giờ làm điều gì xấu xa. Hãy đi, đi tới một nơi nào đó, đi ra nước ngoài, nhưng KHÔNG bao giờ tới những nơi sẽ phải hối tiếc. 10. Tell the people that you love them, at every opportunity. Hãy nói với mọi người vào mọi lúc mọi nơi rằng bạn yêu thương họ.

20 AND ALWAYS REMEMBER : Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away. VÀ LUÔN LUÔN NHỚ RẰNG: Cuộc sống không tính bằng số lần bạn thở nhưng lại đo bằng thời khắc bạn ngừng thở.

21 Điều quan trọng hơn hết là: trong tất cả mọi sự, hãy nghĩ đến cùng đích. Người học sinh nghĩ đến ngày đỗ đạt thành tài... Người lực sĩ nghĩ đến phần thưởng đang chờ đợi mình. Người nông dân nghĩ đến ngày thu hoạch vụ mùa. Chúng ta là những lữ hành trên đường xa, chúng ta cũng nghĩ tới cùng đích. “Ngày cùng đích” của chúng ta vui hay buồn, vinh quang hay tủi nhục, đều tuỳ thuộc vào cách hành xử của mỗi người trong cuộc hành trình này. Ông Wolfgang Amadeus Mozart là một nhân tài, ông đã nói về “ngày cùng đích” như sau: “I thank my God for graciously granting me the opportunity of learning that death is the key which unlocks the door to our true happiness.” (Tôi cảm ơn Chúa đã độ lượng ban cho mình cơ hội để hiểu rằng cái chết là chìa khóa mở cánh cửa dẫn tới chân hạnh phúc.) Trong tất cả mọi sự, chúng ta cứ bình tâm, yêu đời và không quên nghĩ đến cùng đích. Tổng hợp : ĐĐ.


Download ppt "(Sưu tầm) Chúc quý vị một mùa Lễ Tạ Ơn vui vẻ, đầm ấm bên gia đình và người thân. Đặc biệt quý bà con Kênh Thần Nông mến yêu …"

Similar presentations


Ads by Google