Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Www.nurtalebesiyiz.biz. Rahman, Rahim Allahın adıyla In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. www.nurtalebesiyiz.biz بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ

Similar presentations


Presentation on theme: "Www.nurtalebesiyiz.biz. Rahman, Rahim Allahın adıyla In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. www.nurtalebesiyiz.biz بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ"— Presentation transcript:

1

2 Rahman, Rahim Allahın adıyla In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

3 Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds; Bütün hamd, alemlerin Rabbi Allah içindir الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

4 Rahman ve Rahim, Most Gracious, Most Merciful; الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ

5 Din (Hesab ve Hüküm) gününün Maliki Master of the Day of Judgment. مَـلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

6 ( Allahım!) Ancaq sana ibadet eder, ancaq Senden yardım bekler ve dileniriz Thee do we worship, and Thine aid we seek. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

7 Bizi dosdoğru yola hidayet et Show us the straight way, اهدِنَــــاالصِّرَاطَ المُستَقِيمَ

8 Kendilerine nimet lutf etdiklerinin yoluna; üzerlerine gazap hak olmuş bulunanların ve dalalette olanlarınkine değil. The way of those on whom Thou hast bestowed Thy Grace, those whose (portion) is not wrath, and who go not astray. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ

9

10


Download ppt "Www.nurtalebesiyiz.biz. Rahman, Rahim Allahın adıyla In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. www.nurtalebesiyiz.biz بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ"

Similar presentations


Ads by Google