Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Cvećarstvo 2 vežbe.

Similar presentations


Presentation on theme: "Cvećarstvo 2 vežbe."— Presentation transcript:

1 Cvećarstvo 2 vežbe

2 Bromeliaceae

3 - Familija Bromeliaceae - oko 56 rodova sa približno 3000 vrsta, preko 6000 kultivara
- Rasprostranjene su u Severnoj, Centralnoj i Južnoj Americi - Različita staništa: - niska nadmorska visina, - planine iznad granice drveća (preko 3600 m n. v.), - vlažne, tropske šume - aridni pustinjski predeli

4

5 Ime - Olans Bromel, švedski botaničar (18. vek)
Prva vrsta uvezena u Evropu - ananas, krajem 17. veka radi dobijanja plodova. ukras bromelije počinju da se gaje u 18. veku, prva - Guzmania lingulata.

6

7 Početkom 20. veka - staklenici sa ugrađenim grejanjem - bromelije popularne
- putovanja na prirodna staništa bromelija - donose se nove vrste Uzgoj započinje u Belgiji, a odatle se širi po botaničkim baštama drugih zemalja.

8

9 Više od polovine vrsta iz ove familije su epifite,
ostale - terestrične ili rastu na površinama stena Epifite - korenov sistem slabo razvijen - prvenstveno ima funkciju da pričvrsti biljku za račve drveta ili za stenu, - listovi preuzimaju apsorpciju vode i hranljivih materija.

10

11 Kod većine vrsta listovi su sedeći
obrazuju rozetu ''rezervoar'' koji sakuplja i čuva vodu (tzv. ''fišek''), specijalizovane ćelije u osnovi tih listova omogućavaju biljci da usvaja vodu. Ovu sakupljenu vodu, na prirodnom staništu, koriste i mnoge sitne životinje (insekti, sićušni gušteri i sl.) ili njihove larve koje žive na stablima drveća u blizini bromelija. Ovaj ''fišek'' nemaju vrste koje rastu u pustinjskim područjima i koje su adaptirane na sušu. Neke bromelije (Tillandsia usneoides) sakupljaju vodu preko listova (pomoću trihoma).

12

13 Terestrične bromelije - razvijen korenov sistem kojim usvajaju vodu i hranljive materije
Cvetno stablo se razvija iz rozete, cvetovi obično u klasastim cvastima, sitni i neugledni brakteje veoma dekorativne i intenzivnih boja

14 Biljka živi nekoliko godina dok ne obrazuje cvetno stablo,
cvetanje traje nekoliko meseci, zatim materinska rozeta polako odumire zamenjuju je nove, mlade rozete koje se razvijaju u osnovi stare. Ponekad materinska rozeta traje još godine nakon precvetavanja, ali postepeno gubi obojenost listova koji se suše jedan za drugim.

15 Tokom evolucije bromelije su razvile sposobnost prilagođavanja čestim promenama uslova u kojima rastu (genetski adaptivne biljke). Ovu sposobnost su manje ili više nasledili i kultivari koji se danas gaje, lako se prilagođavaju uslovima enterijera. Najpoznatiji rodovi: Aechmea, Billbergia, Cryptanthus, Guzmania, Neoregelia, Nidularium, Tillandsia, Vriesea Ananas.

16 Primena bromelija U posudama pojedinačno ili više njih zajedno,
Na komadu debla ili kore Vizuelni efekat se dobija odgovarajućim kombinacijama različitih oblika habitusa i boja listova. Većina bromelija se uzgaja u malim posudama. Epifitski na različitim delovima stabala (komadu drveta, na debljoj grani, komadu kore, bambusovoj trski i sl.).

17

18

19 Mlade biljke se u osnovi omotaju vlažnim tresetom i mahovinom
sve se pričvrsti pomoću plastificirane žice. Ovako pripremljeno korenje se žicom pričvrsti za podlogu. Prethodno se izabere podloga i u njoj izdubi šupljina u kojoj će se smestiti bromelija. Poželjno je da podloga ima prirodno udubljenje (račve grana na delu debla). Treba voditi računa da se mahovina ne isuši previše, kao i da u rozeti bude dovoljno vode.

20 Mahovina se može sakupiti u šumi,
važno je da se uzimaju celi jastučići, Kada se biljka izvadi iz saksije blago se rastrese zemlja jer bi inače ispadala iz mahovine. Sve se to dobro uveže, tokom pričvršćivanja - još mahovine oko donjeg dela biljke uvezuje kako bi biljka bila što stabilnija. Voditi računa da se listovi ne zgnječe.

21 Rod Tillandsia Rasprostranjene u pustinjama, šumama i na planinama
Centralne i Južne Amerike, u Meksiku i južnom delu SAD-a. Biljke sa tankim listovima - u kišnim područjima listovi bljaka koje podnose sušu - zadebljali. Ime - švedski fizičar i botaničar Elias Tillander ( ).

22

23 Epifiti- većini supstrat nije potreban za rast i razvoj.
Biljke se snabdevaju vodom i hranljivim materijama iz vazduha (prašina, sitni delići listova koji opadaju i druge čestice) preko karakterističnih dlaka na lišću - trihoma.

24

25 Trihome - funkcija korenova,
gusto postavljene - smanjuju isparavanje vode i transpiraciju. Imaju posebne ćelije debelih zidova, ispunjene vazduhom i reflektuju sunčevo zračenje, izolacija kod naglih promena temperature.

26

27 T. fasciculata

28 T. ionantha

29 Korenovi služe jedino da pričvrste biljku za podlogu.
Neke od ovih vrsta se mogu naći čak i na dalekovodima

30 Lisnodekorativne u vreme cvetanja mogu da menjaju boju listova (obično postaju crveni). Uslovi - dosta svetlosti, podnose i direktnu svetlost, odgovara im i dopunsko osvetljenje - toplota, osetljive su na mraz ne podnose temperature niže od 10°C, izuzetak - T. usneoides kratkotrajno do -10°C.

31 Zalivanje listovi biljke se dobro pokvase obično puta nedeljno, češće - toplo, suvo okruženje, ređe - hladno ili vlažno -Biljka može i da se kompletno istušira, a zatim pažljivo okrene i lagano protrese kako bi se višak vode stresao. Listovi biljke ne bi smeli da budu dugo vlažni, treba da se prosuše nekoliko sati nakon ''zalivanja''.

32 Ako je biljka postavljena u neku posudu
ili je na kori drveta, ne sme da se zadržava voda - truljenje i propadanje biljke. Nedostatak vode - listovi se uvijaju, postaju udubljeni, sasušeni. Prihrana - preko listova specijalnim đubrivima za bromelije ili 4 puta razblaženim đubrivima za folijarno prihranjivanje drugih biljaka. Razmnožavanje - semenom ili bočnim izdancima.

33 Cvetaju jednom, Cvetovi traju od nekoliko dana do nekoliko meseci materinska rozeta odumire, nastaju nove, mlade rozete koje nastavljaju rast ( ). sade se posebno kad dostignu 1/3 do 1/2 veličine materinske rozete Materinsku biljku ne treba odbaciti dok se ne osuši

34 T. ionantha

35 T. stricta

36

37 Gaje se na različitim podlogama
- kamenovima, - komadima korala, - u ukrasnim keramičkim saksijama, - na komadima drveta (bitno je da nije impregnirano sredstvima na bazi bakra, to će smetati biljkama). Oko tilandsia ne postavljati mahovinu ona zadržava vodu i može doći do truljenja.

38 Tillandsia punctulata
Poreklo - vlažna, senovita područja Centralne Amerike Listovi su linearni, zeleni i obrazuju rozetu.

39

40 Biljka formira bočne rozete na kratkim stolonama
(dužine oko 4 cm). Cvasti su proste ili razgranate sa primarnim braktejama crvene boje sekundarnim braktejama - zelene, latice ljubičaste sa belim šarama i krupnim anterama Uslovi - polusenka, suviše mračno okruženje - brakteje se ne razviju potpuno ili nisu intenzivnih boja.

41 Tillandsia usneoides Engleski naziv: spanish moss
Etimologija: bradati lišaj Rasprostranjena je od jugoistoka SAD-a pa do Argentine, - topla područja sa dovoljno relativne vlage. Stabljike - duge i tanke listovi - naizmenično raspoređeni - linearni, dužine cm, širine oko 1 mm, uvijeni ili kovrdžavi, gusto prekriveni trihomama

42

43 Stabljike i listovi - isprepletani
obrazuju jednu dugu, viseću strukturu, dužine m Cvetovi - sitni i neugledni. Razmnožava se semenom vegetativno pomoću fragmenata koji se otkidaju nošeni vetrom zakače za grane drveta ili ih raznose ptice koristeći ih za gnezda.

44 Rod Aechmea Aechmea fasciata Engleski naziv: silver vase
Poreklom iz Brazila. Visina oko 60 cm. Listovi: - široki, - linearni, - srebrno zelene boje, obrazuju dubok i uzan ''fišek'',

45

46 Cvasti sa ružičastim bratejama sitni plavi i crveni cvetovi Cvetanje - traje nekoliko meseci, razvijaju se nove rozete, stara postepeno odumire. Nove rozete se odvajaju kada dostignu 10-ak cm.

47

48

49 Indukcija cvetanja Hormoni Kućni uslovi - jabuka - etilen ( dana) u plastičnoj kesi Supstrat - dosta treseta, Preporuka: mešavina jednakih delova treseta i humusnog supstrata za lončanice.

50 Ocedit supstrat, prosuši se između dva zalivanja.
Zalivanje - sipa se voda u ''fišek''. Suv vazduh - orošavanje Prihranjivanje - jednom mesečno, upola blažom koncentracijom od propisane ili specijalnim đubrivima za bromelije. - dosta svetlosti i toplote - podnosi kratkotrajne mrazeve (-2°C do -3°C) sa malim oštećenjima.

51 Billbergia nutans Engleski naziv: queen's tears, friendship plant
Ime- švedski botaničar i zoolog (Gustaf Johan Billberg). Poreklo - iz Argentine, Brazila i Urugvaja. Listovi - dugi, uski - maslinasto zelene boje Visina - oko 50 cm

52 Cveta obično u proleće, brakteje su ružičaste, cvetovi su cevasti, okrenuti na dole, zelene i plave boje sa jarko žutim anterama Cvetovi traju svega nekoliko nedelja.

53 Uslovi dobro podnosi sobne uslove vrlo skromnih zahteva traži svetao položaj, uspeva i u polusenci

54

55

56 Supstrat - dobro dreniran, neutralan do blago kiseo specijalna mešavina za bromelije ili se pomeša 3 dela treseta, 2 dela peska i 1 deo baštenske zemlje. Zalivanje: ''Fišek'' treba da bude uvek napunjen vodom, supstrat treba ostaviti da se prosuši između dva zalivanja. Prihranjivanje - jednom mesečno, kao i kod prethodne vrste. Može da podnese kratkotrajne slabe mrazeve (-5°C do -6°C).

57 Rod Cryptanthus Engleski naziv: Earth Stars
Ime - grčki krypte, sakriven i anthos, cvet. Listovi formiraju nisku, široku rozetu zvezdastog oblika, Cvetna stabla - jako skraćena, jedno ili više

58

59

60 Nakon precvetavanja - nove rozete u osnovi stare
ili na krajevima stolona, - rozete se mogu odvojiti ili ostaviti da rastu u grupi, Terestrične vrste - rastu na zemljištu, manji broj - u pukotinama stena, nijedna vrsta ovog roda nije epifita. Supstrat - rastresit, porozan različite komercijalne mešavine ili se pomeša treset, pesak i perlit.

61

62

63 Supstrat ne bi trebalo da se potpuno isuši između zalivanja.
Treba ih redovno zalivati i orošavati, treba im dosta vlage u vazduhu Posude - dovoljno velike, kako bi se formirao korenov sistem najmanje iste veličine kao i nadzemni deo biljke.

64 Potrebe za svetlošću zavise od vrste i kultivara. Vrsta C. beukerii - uslovi senke, sa puno vlage, (za terarijume). C. bahianus 'Cascade' i C. warasii - dosta svetlosti, podnose direktno sunce. Većina vrsta - dosta difuzne svetlosti, direktni sunčevi zraci - ožegotine na listovima. Nedostatak svetlosti - gubi se intenzivna boja listova (postaju zeleni) slab, neravnomeran rast Uspešno rastu i pri dopunskom osvetljenju, Boja - intenzivnija ukoliko se koriste fluorescentne sijalice.

65 Optimalna temperatura: 16°C do 30°C.
podnose malo niže temperature uz smanjeno zalivanje ili više (preko 38°C) uz redovno orošavanje i zalivanje. Prihranjivanje ne utiče na intenziviranje boja listova, neophodno za intenzivan rast biljke. Mogu se koristiti standarna đubriva (NPK , ) ili đubriva koja se koriste i za afričke ljubičice ili orhideje.

66 Rod Guzmania Ime - španski prirodnjak i farmaceut (Anastasio Guzman).
Tropske vrste - u Centralnoj Americi, Gvajani, Ekvadoru i Boliviji. Visina - oko 50 cm Listovi - čvrsti, kožasti sabljastog oblika, skupljeni u uskoj rozeti. Obično svetlozelene boje sa tamnijim ili svetlijim šarama. Cvetovi u klasastim cvastima, beli ili žuti Brakteje - žute, zelene, purpurne ili crvene

67

68 Epifite - gaje se u plitkim posudama
ili na komadu debla, tada je koren obavijen sfagnumskom mahovinom. Posude - sa dobrom drenažom

69 Supstrat - vlaknasti treset i malo glinovite baštenske zemlje sa
Supstrat - vlaknasti treset i malo glinovite baštenske zemlje sa dodatkom peska. Odrasle biljke nije potrebno presađivati. Mlade biljke - presađivanje u saksije prečnika cm u kojima ostaju dok ne procvetaju Posude sa odraslim biljkama - stabilne, Velike biljke - lako mogu pasti

70

71

72

73 Uslovi - dosta toplote - visoka relativna vlažnost vazduha - indirektno sunčevo svetlo ili polusenka Propadaju ukoliko je hladno (min. t. 12°C). Supstrat - ne sme da bude stalno vlažan - truljenje biljke. Obilno zalivanje leti, smanjeno zimi ili u hladnijim prostorijama, Prihranjivanje - u periodu vegetacije, tečnim đubrivom.

74 G. conifera G. lingulata

75

76

77

78

79 Najčešće gajene vrste su G. lingulata i G
Najčešće gajene vrste su G. lingulata i G. sanguinea i njihovi brojni kultivari. G. lingulata

80 G. sanguinea

81 Rod Neoregelia Ime - direktor Botaničke bašte u Petersburgu, u Rusiji
(Edouard August von Regel) Rod obuhvata oko 100 vrsta - pretežno rasprostranjene u istočnom Brazilu. Listovi - široki, ravni, obrazuju plitku rozetu. Cvast - u središtu rozete, Cvetno stablo - jako skraćeno, ne obrazuju se brakteje jarkih boja, najmlađi listovi u rozeti intenzivno obojeni Ostali listovi - zeleni ili sa šarama različitih boja i oblika

82

83 Danas postoji preko 5000 kultivara,
sa listovima različite veličine, oblika i boja. Uslovi: - dosta difuzne svetlosti ili polusenka, podnose i direktnu sunčevu svetlost slabijeg intenziteta (u ranim jutarnjim časovima, npr.). Otporne su na uslove enterijera, temperature iznad 12°C, podnose kratkotrajno - do 5°C.

84 Gaje se u malim posudama,
odrasle biljke u saksijama prečnika cm. Supstrat: ocedit i kisele reakcije. Zalivanje - meka voda sipa se u sredinu rozete, ali ne mnogo i ne suviše često, ustajala voda - razvoj bakterija, pojava neprijatnog mirisa Orošavanje - tokom leta i u prostorijama sa suvim vazduhom

85 Mlade rozete se odvajaju kad porastu oko 1/3 materinske rozete.
Neke vrste obrazuju kratke stolone. Mlade biljke prihranjivati prvih nekoliko meseci tokom vegetacije tečnim đubrivima. Razblažen rastvor (1/4 propisane doze) dodati u malim količinama u centralni ''fišek''. Voditi računa da đubriva ne sadrže bakar i bor (ili samo u tragovima) jer su toksični za bromelije.

86

87

88

89

90 Vrste ovog roda se često mešaju sa rodom Nidularium.
Neke vrste - sinonimi, npr. Neoregelia farinosa i Nidularium farinosum, Neoregelia farinosa

91

92

93 Neoregelia carolinae Rozeta listova je relativno niska
(oko cm) i široka (preko 60 cm). Listovi u središtu rozete - crvene boje u vreme cvetanja, tokom nekoliko meseci, nakon čega materinska rozeta odumire. Cvetno stablo - jako skraćeno, cvast - duboko u rozeti gotovo se ne može uočiti.

94

95

96 Uslovi: - dosta toplote, vlage i svetlosti Ne podnose t. niže od 10°C. Supstrat - povremeno zalivati, ne sme biti suviše vlažan, u središte rozete vodu sipati svakih 10 dana, leti češće. Prihranjivanje - dosta razblaženim đubrivima na bazi fosfora. Đubriva se dodaju preko listova, supstrata i sipa se mala količina u ''fišek''.

97 Rod Nidularium Rod obuhvata oko 40 vrsta
Poreklo - kišne, tropske šume istočnog Brazila. Ime - latinski ''nidulus'' - malo gnezdo odnosi se na središnji deo rozete. Listovi - obrazuju ravnu, široku rozetu, sjajni su i blago povijeni. Cvetno stablo - skraćeno, unutrašnji listovi rozete u vreme cvetanja - crveni ili ružičasti. Cvetovi su crveni, beli ili plavi. Cvetanje traje nekoliko meseci.

98

99

100

101 Kod nekih vrsta i varijeteta
cvetno stablo može biti dugo, primer: N. seidelii, gde je dužine oko 30 cm, N. bilbergioides, sa žutim braktejama

102 Rod Vriesea Rod - oko 250 vrsta
Tropski predeli Centralne i Južne Amerike Ime roda - danski botaničar (Willem Hendrik de Vriese) Neke vrste - stanište za pojedine insekte i neke vrste žaba. Većina vrsta - epifite

103

104

105 Listovi - čvrsti, sabljasti, glatkih ivica obrazuju rozetu. Biljke cvetaju nakon nekoliko godina. Cvetno stablo - uspravno, jarkih boja, cvasti sabljaste. Cvetovi - žuti, beli ili zeleni.

106

107 V. carinata

108 Uslovi - indirektna sunčeva svetlost ili polusenka t. iznad 12°C. Više svetlosti - boja listova i brakteja intenzivnija Zalivanje - meka voda u središte rozete (''fišek). Vodu u ''fišeku'' treba menjati. Supstrat - dobro dreniran i ocedit. Prihranjivanje - retko, razblaženim rastvorom đubriva koji se sipa u rozetu. Biljke se gaje u malim posudama (prečnika cm) Najpoznatija vrsta je V. splendens.

109

110 Rod Ananas Poreklo - Centralna Amerika. Listovi - obrazuju rozetu,
- grubi su, čvrsti, - dugi, lancetasti, - po obodu nazubljeni ili prekriveni bodljama. Cvast - iz središta rozete, cvetno stablo je kratko i debelo. Plod - na vrhu rozeta malih listova.

111

112 Ananas comosum Gaji se zbog dobijanja plodova,
i kao ukrasna biljka (različiti kultivari). Plodovi dobijeni u uslovima enterijera su sitni. Listovi - dugi, zašiljeni, testerasto nazubljeni po obodu. Biljke cvetaju obično nakon dve godine.

113 Panaširani listovi - A. comosum variegatum.

114

115 Supstrat - ocedit, neutralan do blago kiseo. Preporuka: smeša treseta, ilovače i peska ili perlita (2:1:1). Zemljište treba da se prosuši između zalivanja. Prihranjivanje - jednom mesečno, upola blažom koncentracijom tečnog đubriva. Za male obime proizvodnje - razmnožavanje odsecanjem rozete koja se razvija na plodu. Reznice se odseku sa malim komadom kore, prosuše nekoliko sati i ožiljavaju u pesku ili mešavini peska i treseta.

116

117

118 Uslovi - dosta svetlosti i toplote (min 20°C), mogu da prezime u prostorijama sa 15°C uz smanjeno zalivanje. U toplim suvim prostorijama - biljke povremeno orošavati.

119

120 Pitanja - Objasniti pojam epifitne biljke, navesti primer vrste bromelije - Opisati epifitnu bromeliju i objasniti način zalivanja

121


Download ppt "Cvećarstvo 2 vežbe."

Similar presentations


Ads by Google